Geoportal Powiatu Aleksandrowskiego

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Aleksandrowskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Aleksandrowskiego.

Zawarte w Geoportalu Powiatu Aleksandrowskiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Starosta Aleksandrowski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Miasto Aleksandrów Kujawski - przenumerowanie działek

Ważne: Obszar gruntów rolnych podlegający wyłączeniu z produkcji rolniczej

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://mapa.aleksandrow.pl/map/geoportal/wms.php
Dane dotyczące geometrii działek i budynków są do pobrania poprzez usługę wfs pod adresem:
http://mapa.aleksandrow.pl/map/geoportal/wfs.php
GEOPORTAL - tryb publiczny
WNIOSKI ELEKTRONICZNE
(Materiały zasobu PODGiK, EGiB, ZUD, Zaświadczenia UPUL)
Weryfikacja zgłoszenia pracy geodezyjnej
Weryfikacja dokumentu (mapy,licencji,opłaty)
Dostęp w trybie chronionym
Druki do pobrania
Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z EGiB.xlsx
Wyślij na email:
ewidencja@aleksandrow.pl
lub a.smieszna@aleksandrow.pl
Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z EGiB.pdf (Formularz - uzupełnij i wydrukuj)
Wyślij na email:
ewidencja@aleksandrow.pl
lub a.smieszna@aleksandrow.pl
Wniosek o udostępnienie dokumentu PZGiK.xlsx
Wyślij na email:
p.dwojak@aleksandrow.pl
p.chrupek@aleksandrow.pl
lub j.szewczyk@aleksandrow.pl
Wniosek o udostępnienie dokumentu PZGiK.pdf (Formularz - uzupełnij i wydrukuj)
Wyślij na email:
p.dwojak@aleksandrow.pl
p.chrupek@aleksandrow.pl
lub j.szewczyk@aleksandrow.pl
Wniosek o udostepnienie mapy.xlsx
Wyślij na email:
p.dwojak@aleksandrow.pl
p.chrupek@aleksandrow.pl
lub j.szewczyk@aleksandrow.pl
Wniosek o udostepnienie mapy.pdf (Formularz - uzupełnij i wydrukuj)
Wyślij na email:
p.dwojak@aleksandrow.pl
p.chrupek@aleksandrow.pl
lub j.szewczyk@aleksandrow.pl
Wniosek o wydanie zaświadczenia - lasy.docx
Wyślij na email:
k.kopaczyk@aleksandrow.pl
lub srodowisko@aleksandrow.pl
Wniosek o wydanie zaświadczenia - lasy.pdf (Formularz - uzupełnij i wydrukuj)
Wyślij na email:
k.kopaczyk@aleksandrow.pl
lub srodowisko@aleksandrow.pl
Zgłoszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków.docx
Wyślij na email:
ewidencja@aleksandrow.pl
lub a.smieszna@aleksandrow.pl
Zgłoszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków.pdf (Formularz - uzupełnij i wydrukuj)
Wyślij na email:
ewidencja@aleksandrow.pl
lub a.smieszna@aleksandrow.pl
Dane kontaktowe z Wydziałem Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska