Rejestr zgłoszeń wykonywania robót budowlanych z projektem budowlanym

Zgłoszenia budowy o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U z 2013r. poz. 1409)

Nr wpisu Data wpisu Imię i Nazwisko
lub nazwa inwestora
Adres i opis projektowanego obiektu Numer i data numer wpływu Data Wniesienia decyzji sprzeciwu Informacje o braku wniesienia sprzeciwu
1 2 3 4 5 6 7
502 2015-07-08 Gmina Bądkowo Budowa gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej, połączeniu istniejącej sieci wodociągowej w jeden obieg
Toporzyszczewo, gm. Bądkowo
10546
07.07.2015

przyjęto milcząco dnia 30.07.2015r.
503 2015-07-08 Gmina Bądkowo Budowa gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej, połączeniu istniejącej sieci wodociągowej w jeden obieg
Jaranowo Duże - Kwiatkowo, gm. Bądkowo
10547
07.07.2015

przyjęto milcząco dnia 30.07.2015r.
504 2015-07-09 PGKiW Sp. z o. o.
ul. Kościelna 14
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Księżycowa
i ul. Tuwima, m. Aleks. Kuj.
10551
07.07.2015

przyjęto milcząco dnia 07.08.2015r.
510 2015-07-09 Ziemnicka Agata
Szykulski Mariusz
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Odolion, gm.Aleksandrów Kuj. 10639
08.07.2015r.

przyjęto milcząco dnia 07.08.2015r.
517 2015-07-21 Bartosz Centkowski Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Wołuszewie, gm. Aleksandrów Kuj 11262
17.07.2015

Decyzja Umorzenie z dn. 03.08.2015r.
532 2015-07-27 Gmina Koneck
87-702 Koneck
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 160420 C Koneck – Spoczynek-Święte, gm. Koneck
błędna kwalifikacja inwestycji, zgłoszenie bez projektu
11623
23-07-2015

przyjęto milcząco dnia 05.08.2015r.
533 2015-07-27 Gmina Koneck
87-702
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 160438 C Koneck – Spoczynek,
gm. Koneck
błędna kwalifikacja inwestycji, zgłoszenie bez projektu
23-07-2015
11634

przyjęto milcząco dnia 05.08.2015r.
534 2015-07-27 Gmina Koneck
87-702 Koneck
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 160423 C Koneck – Koneck Parcele,
gm. Koneck
błędna kwalifikacja inwestycji, zgłoszenie bez projektu
11632
23-07-2015

przyjęto milcząco dnia 10.08.2015r.
535 2015-07-27 Gmina Koneck
87-702 Koneck
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 160404 C Chromowola-Straszewo,
gm. Koneck
błędna kwalifikacja inwestycji, zgłoszenie bez projektu
11638
23-07-2015

przyjęto milcząco dnia 05.08.2015r.
536 2015-07-27 Gmina Koneck
87-702 Koneck
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 160410 C Brzeźno-Młynek-Chromowola
gm. Koneck
błędna kwalifikacja inwestycji, zgłoszenie bez projektu
11637
23-07-2015

przyjęto milcząco dnia 05.08.2015r.
537 2015-07-27 Gmina Koneck
87-702 Koneck
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 160434 C Straszewo-Zapustek
gm. Koneck
błędna kwalifikacja inwestycji, zgłoszenie bez projektu
11636
23-07-2015

przyjęto milcząco dnia 05.08.15r.
538 2015-07-27 Gmina Koneck
87-702 Koneck
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 160426 Opalanka-Pomiany
gm. Koneck
błędna kwalifikacja inwestycji, zgłoszenie bez projektu
11635
23-07-2015

przyjęto milcząco dnia 05.08.2015r.
539 2015-07-28 PEROPOL Sp. z o.o.
Podole 55B
87-720 Ciechocinek
Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej i montażu separatora substancji ropopochodnych
Ujma Duża, gm. Zakrzewo
11535
23-07-2015

przyjęto milcząco dnia 14.08.2015r.
556 2015-07-31 Zielińska Magdalena i Pietrykowski Kamil Budowa budynku mieszkalnego jedn. z garażem w bryle budynku
ul. Krokusowa, Rożno – Parcele, gm. Aleks. Kuj.
11912
29-07-2015

Decyzja Umorzenie z dnia 07.08.2015r.
559 2015-07-31 Białkowska Elżbieta Budowa budynku mieszkalnego jedn. wraz z infrastrukturą techn. i budową szamba
Raciążek
11976
30-07-2015

Decyzja Umorzenie z dnia 11.08.2015r.
571 2015-08-05 Marciniak Małgorzata i Zbigniew Budowa budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej w miejscowości Kujawka, gm. Bądkowo 121138
03-08-2015

Decyzja Umorzenie z dn. 19.08.15r.
575 2015-08-07 Studzińscy Henryka i Tadeusz Budowa budynku mieszkalnego jedn.
Łazieniec, gm. Aleks. Kuj.
12335
06.08.2015r.

przyjęto milcząco w dniu 07.09.2015r.
578 2015-08-10 Krychowiak Beata i Ryszard Budowa budynku mieszkalnego jedn.
Gęsin, gm. Zakrzewo
12392
07.08.2015r.

przyjęto milcząco dnia 07.09.2015r.
581 2015-08-11 Rosmanowski Wojciech Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zabudowa tarasu
ul. Sosnowa 12, m. Ciechocinek
12509
11-08-2015

Decyzja Sprzeciw z dn. 02.09.2015r.
593 2015-08-18 Holc Maria i Hieronim Nadbudowa części parterowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego m. Ciechocinek 12660
14.08.2015r.

przyjęto milcząco dnia 14.09.2015r.
595 2015-08-20 Śmigiel Małgorzata i Henryk Budowa budynku mieszkalnego jedn.
Grabie, gm. Aleks. Kuj.
12747
18.08.2015r.

przyjęto milcząco dnia 18.09.2015r.
602 2015-08-19 Kościerzyńska Monika, Kościerzyński Andrzej, Flis Tomasz Budowa sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego
ul. Marczewskiego, m. Aleksandrów Kuj.
12830
19.08.2015r.

przyjęto milcząco dnia 21.09.2015r.
604 2015-08-21 Wiśniewska Oliwia Zm. sp. uż. budynku gospodarczego na mieszkalny wraz z jego rozbudową oraz budową szamba
Kol. Nieszawa, gm. Nieszawa
12891
20.08.2015r.

przyjęto milcząco dnia 23.09.2015r.
610 2015-08-26 Szymańska Ewa Budowa budynku mieszkalnego jedn.
Sierzchowo, gm. Waganiec
13067
24.08.15r.

przyjęto milcząco dnia 24.09.2015r.
617 2015-08-27 Żbikowski Dawid Rozbudowa istn. budynku mieszkalnego
Łówkowice, gm. Bądkowo
13136
26.08.2015r.

przyjęto milcząco dnia 28.09.2015r.
618 2015-08-27 Góralska - Fabiszak Małgorzata Rozbudowa i nadbudowa istn. budynku mieszkalnego i rozbiórka części istn. budynku gospodarczego
Wólne 9, gm. Waganiec
13135
26.08.2015r.

przyjęto milcząco dnia 28.09.2015r.
619 2015-08-28 Górecki Ryszard Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
Podole, Siarzewo, gm. Raciążek
13225
27.08.15r.

przyjęto milcząco dnia 28.09.2015r.
627 2015-09-02 Pietrykowska Joanna Budowa budynku mieszkalnego jedn. oraz przydomowej oczyszczalni ścieków
Poczałkowo, gm. Aleks. Kuj.
13425
31-08-2015r.

przyjęto milcząco dnia 01.10.2015r.
643 2015-09-09 Jankowski Janusz Budowa budynku letniskowego wraz z infrastrukturą – I etap
Raciążek
14027
09.09.2015r.

Decyzja Umorzenie z dn. 22.09.2015
656 2015-09-10 Korzeniewscy Marcin i Joanna Budowa budynku mieszkalnego jedn. typ. „Dom w Rododendrach 15”
Rożno – Parcele, gm. Aleks. Kuj.
14118
10.09.2015r.

przyjęto milcząco dnia 12.10.2015r
657 2015-09-11 Gmina Raciążek ul. Wysoka 4, 87-721 Raciążek Budowa sieci wodociągowej ul. Czereśniowa, gm. Raciążek 14131
10.09.2015r.

przyjęto milcząco dnia 12.10.2015r.
660 2015-09-16 Deręgowski Karol Budowa sieci wodociągowej
ul. Bema 64, m. Ciechocinek
14268
15.09.2015r.

przyjęto milcząco dnia 16.10.15r.
661 2015-09-16 Energa Operator S.A. we Włocławku
Rejon Dystrybucji we Włocławku
ul. Duninowska 8, 87-800 Włocławek
Budowa linii kablowej 0,4 kV zasilającej budynki mieszkalne
Konradowo, gm. Aleksandrów Kuj.
14254
14.09.15r.

przyjęto milcząco dnia 15.10.15r.
667 2015-09-22 Gmina Bądkowo Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej
Słupy Duże, gm. Bądkowo
14458
18.09.2015

przyjęto milcząco dnia 19.10.2015r.
699 2015-10-05 Świątkowski Andrzej Budowa budynku mieszkalnego jedn.
Łazieniec, gm. Aleks. Kuj.
15146
02.10.2015r.

Decyzja Umorzenie z dn. 16.10.2015r.
703 2015-10-06 Prokop Katarzyna i Dawid Budowa budynku mieszkalnego jedn. w miejsc. Nowy Ciechocinek, gm. Aleks. Kuj. 15267
05.10.2015r.

Cicha Zgoda z dn. 05.11.15r.
718 2015-10-19 Gmina Zakrzewo Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
Kuczkowo, gm. Zakrzewo
15927
15.10.2015r.

przyjęto milcząco dnia 16.11.15r.
719 2015-10-16 Gmina Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kuj.
Rozbudowa istn. oświetlenia ulicznego ul. Okrężna, Odolion, gm. Aleksandrów Kuj. 16039
16.10.2015r.

przyjęto milcząco dnia 17.11.15r.
725 2015-10-20 Kaczorowscy Artur i Iwona Budowa budynku mieszkalnego i szamba tymczasowego
Łazieniec, gm. Aleks. Kuj.
16185
20.10.2015r.

Decyzja Umorzenie z dnia 28.10.2015r.
743 2015-11-02 Karasińscy Anna i Kamil Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku oraz przydomowej oczyszczalni ścieków
Wilkostowo, gm. Aleksandrów Kujawski
16864
30-10-2015

przyjęto milcząco dnia 30.11.2015r.
745 2015-11-04 Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów i opraw oświetleniowych
Ośno Drugie, gm. Aleksandrów Kuj.
16919
02.11.2015r.

przyjęto milcząco dnia 02.12.2015r.
753 2015-11-09 Bolewicki Adam Budowa budynku mieszkalnego jedn. i szamba
ul. Rolna, m. Ciechocinek
17205
06.11.2015r.
2015-12-07
760 2015-11-10 Liszkowski Michał Budowa budynku mieszkalnego jedn. oraz szamba
Podole, gm. Raciążek
17313/2015
09.11.20
2015-12-09
769 2015-11-23 Krychowiak Grzegorz Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Zakrzewo, gm. Zakrzewo 18056/2015
19.11.20

przyjęto milcząco dnia 21.12.2015r.
774 2015-11-20 Puczyńscy Kornelia i Michał Budowa budynku mieszkalnego jedn.
ul. Żytnia, m. C-nek
18151/2015
20.11.15

przyjęto milcząco dnia 21.12.2015r.
779 2015-11-27 Serocki Paweł Budowa budynku mieszkalnego jedn.
w miejscowości Rudunki, gm. Aleks. Kuj.
18569/2015
26.11.20

przyjęto milcząco dnia 28.12.2015r.
790 2015-12-04 Szymańska Janina Budowa budynku mieszkalnego jedn. z garażem w miejsc. Służewo, gm. Aleks. Kuj. 19086/2015
02.12.20

przyjęto milcząco dnia 04.01.2016r.
822 2015-12-23 Witkowska Anna Budowa budynku mieszkalnego jedn.
Podole, gm. Raciążek
20083
21.12.2015r.

przyjęto milcząco dnia 26.01.16r.
826 2015-12-29 Porański Leszek Budowa budynku mieszkalnego jedn, Koneck, gm. Koneck 20252/2015
23.12.20

przyjęto milcząco dnia 25.01.2016r.
834 2015-12-29 Bolewicki Adam Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe
ul. Rolna, m. Ciechocinek
20467
29.12.2015r.

przyjęto milcząco dnia 29.01.2016r.
819 2015-12-21 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock Budowa stacji ładowania akumulatorów na terenie stacji paliw SP 4347 PKN Orlen w Ciechocinku ul. Kopernika 20068/2015
21.12.20

przyjęto milcząco dnia 26.01.16r.
127 2016-02-18 Dobrzelecki Piotr Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z podwójnym garażem w miejscowości Rożno - Parcele, gm. Aleksandrów Kuj. 2418
16-02-2016

Decyzja Umorzenie z dnia 26.02.2016r.
148 2016-02-23 Bakuła Justyna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego typ. "Gwiazdka I" ul. Kolejowa, m. Ciechocinek 2727/2016
19-02-201

Przyjęto milcząco dnia 21.03.2016r.
149 2016-02-23 Świątkowski Andrzej Budowa dwóch budynków mieszkalno-usługowych jednorodzinnych Łazieniec, gm. Aleksandrów Kuj. 2723/2016
19-02-201

Decyzja Umorzenie z dnia 02.03.2016r.
189 2015-03-14 Krychowiak Beata i Ryszard Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku w miejsc. Gęsin, gm. Zakrzewo 3884/2016
10.03.201

przyjęto milcząco dnia 11.04.2016r.
198 2016-03-15 Lipowska Magdalena Remont i rozbudowa budynku mieszkalnego jedn. ul. Sportowa 15, Stawki, gm. Aleksandrów Kuj. 4207/2016
15.03.201

przyjęto milcząco dnia 15.04.16r.
233 2016-04-05 Wiśniewska Karolina Budowa budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej z garażem wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków
Plebanka, gm. Aleksandrów Kuj.
5624/2016
04.04.201

przyjęto milcząco dnia 05.05.16r.
232 2016-04-05 Gmina Miejska w Aleksandrowie Kuj. ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kuj. Budowa sieci wodociągowej
ul. Gwiezdna, m. Aleks. Kuj.
5587/2016
01.04.201

przyjęto milcząco dnia 04.05.2016r.
360 2016-06-02 Stępkowski Kamil Budowa budynku mieszkalnego jedn. typ. "Dom przy Cyprysowej 26"
Konradowo, gm. Aleks. Kuj.
9323/2016
31.05.201

przyjęto milcząco dnia 01.07.2016r.
361 2016-06-02 Czułkowscy Patrycja i Radosław Rozbudowa z nadbudową i przebudową budynku mieszkalnego jedn. Nowa Wieś, gm. Aleksandrów Kuj. 9353/2016
01.06.201
2016-06-10
376 2016-06-07 Łęgowski Rafał Budowa budynku mieszkalnego jedn.
ul. Słońska, m. C-nek
9805/2016
06.06.201

przyjęto milcząco dnia 07.07.2016r.
385 2016-06-09 Kornacki Andrzej Budowa budynku mieszkalnego jedn.
ul. Dolna, m. Aleks. Kuj.
9969
07.06.2016r.

Decyzja Umorzenie z dn. 24.06.2016r.
416 2016-06-27 Kaźmierczak Irena i Mirosław Zmiana konstrukcji dachu na istn. budynku mieszkalnym w m. Plebanka, gm. Waganiec 24.06.2016r.
11451

przyjęto milcząco dnia 25.07.2016r.
404 2016-06-20 Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Włocławek
ul. Gen. Bema 128
87-100 Toruń
Budowa linii kablowej nn zasilającej budynek wielorodzinny przy ul. Nieszawskiej, m. C-nek 10814/2016
17.06.16

przyjęto milcząco dnia 25.07.2016r.
453 2016-07-11 Gmina Miejska Ciechocinek ul. Kopernika 19
87-720 Ciechocinek
Przebudowa nawierzchni wraz z budowa kanalizacji deszczowej ul. Brzozowej w Ciechocinku, gm Ciechocinek 12405
08.07.2016r.

przyjęto milcząco dnia 08.08.2016r.
486 2016-08-01 Energa Operator S.A. Rejon Dystrybucji we Włocławku
ul. Duninowska 8
87-800 Włocławek
Przebudowa istn. linii napowietrznej nn w celu zasilania budynku mieszkl. oraz budowa przyłącza kablowego
ul. Graniczna, Stawki, gm. Aleks. Kuj.
28.07.2016r.
13768

Decyzja Umorzenie z dnia 24.08.2016r.
488 2016-08-02 Kujawa Kazimierz Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce Nr 130/2 w m. Zakrzewo, gm. Zakrzewo 13811/2016
29.07.16
2016-09-06
494 2016-08-03 Agacki Paweł Budowa budynku mieszkalnego jedn. Stawki, gm. Aleksandrów Kuj. 13945/2016
02.08.16

przyjęto milcząco dnia 02.09.2016r.
471 2016-07-21 Marcinkowscy Jerzy i Agnieszka Rozbudowa istniejącego budynku wraz ze zm. konstrukcji dachu oraz zmianą poddasza nieużytkowego na częściowo-mieszkalną w Zakrzewie, gm. Zakrzewo 13232/2016
19.07.16

przyjęto milcząco dnia 19.08.2016r.
506 2016-08-10 Chorzępa Maria i Wiesław Budowa budynku mieszkalnego jedn. typ. "Dom przy Przyjemnej 12" oraz szamba tymczasowego
Stawki, gm. Aleksandrów Kuj.
14459/2016
09.08.16

cicha zgoda z dn. 09.09.2016r.
521 2016-08-18 Pietrus Justyna i Gutral Andrzej Budowa budynku mieszkalnego jedn. Nowy Zbrachlin, gm. Waganiec 15001/2016
17.08.16
2016-08-31
538 2016-08-24 Gmina Raciążek
ul. Wysoka 4
87-721 Raciążek
Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Podole, gm. Raciążek 15640
24.08.2016r.

cicha zgoda z dnia 26.09.2016r.
566 2016-09-15 Powiat Aleksandrowski ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek - Siutkowo ul. Ciechocińska w Nieszawie dl. 0,998km od 6+635 do km 7+633 na dz. nr 19, 343/1, 432, 343/2, 294/9 obręb Nieszawa wraz z budową kanalizacji deszczowej 12.09.2016r.
17317

przyjęto pismem dnia 15.09.2016r.
606 2016-10-06 Białkowska Elżbieta Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek w m. Raciążek, gm. Raciążek 19132
04.10.2016

przyjęto milcząco dnia 04.11.2016r.
607 2016-10-06 Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w odcinku ul. Tuwima, m. Aleksandrów Kuj. 19133
04.10.2016r.

przyjęto milcząco dnia 04.11.2016r.
609 2016-10-07 Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot
Rozbudowa oświetlenia drogowego
Plebanka, gm. Waganiec
19280
06.10.2016r.

przyjęto milcząco dnia 07.11.2016r.
621 2016-10-17 Osiedle Kasztanowe Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 31B
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi
ul. Ignacego Paderewskiego
obręb Łazieniec, gm. Aleksandrów Kujawski
19736
12.10.2016r.

Decyzja Umorzenie z dn. 02.11.2016r.
627 2016-10-17 Kujawa Kazimierz Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Zakrzewo, obręb Zakrzewo 19971
14.10.2016r.

przyjęto milcząco dnia 14.11.2016r.
630 2016-10-19 Energa S.A.
ul. Duninowska 8
87-800 Włocławek
Budowa przyłącza energetycznego kablowego dla zasilenia energią elektryczną budynkiu mieszkalne na w miejsc. Kuczek, Odolion, gm. Aleksandrów Kuj. 20068
18.10.2016r.

Decyzja Umorzenie z dnia 24.10.2016r.
635 2016-10-20 Krajewska - Potoczek Halina i Andrzej Potoczek Budowa budynku mieszkalnego jedn. w m. Odolion, gm. Aleksandrów Kuj. 20320
20.10.2016r.

przyjęto milcząco dnia 21.11.2016r.
642 2016-10-28 Energa S.A.
ul. Duninowska 8
87-800 Włocławek
Budowa przyłącza energetycznego kablowego dla zasilenia energią elektryczną budynku mieszkalne w miejsc. Kuczek, Odolion, gm. Aleksandrów Kuj. 20693
27.10.2016r.

przyjęto milcząco dnia 28.11.2016r.
647 2016-10-31 Świerszcz Elżbieta Rozbudowa budynku mieszkalnego jedn. Odolion, gm. Aleksandrów Kuj. 20894
28.10.2016r.

przyjęto milcząco dnia 06.12.2016r.
662 2016-11-15 Orzechowska Marlena Budowa budynku mieszkalnego jedn. z garażem typ. "Kornelia G1" w Ciechocinku przy ul. Wołuszewskiej 21792
10.11.2016r.
2016-12-22 przyjęto milcząco z dniem 13.01.2017r.
687 2016-11-30 Zakrzewski Łukasz Nadbudowa budynku mieszkalnego o poddasze mieszkalne
ul. Osiedlowa 44, gm. Zakrzewo
22859
28.11.2016r.
2017-01-11
689 2016-12-05 Styczek Ilona i Radosław Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Kaźmierzyn, gm. Waganiec
23225
01.12.2016r.

przyjęto milcząco dn. 02.01.2017r.
714 2016-12-20 Kaczmarski Jacek Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego typ. "TITO" i szamba 2-komorowego
Grabie, gm. Aleksandrów Kuj.
15.12.2016r.
24123

przyjęto milcząco dnia 16.01.2017r.
715 2016-12-20 Marciniak Beata i Grzegorz
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego typ. "Dom pod Jarząbem 15"
Służewo, gm. Aleksandrów Kuj.,
24363
16.12.2016r.

Decyzja Umorzenie z dn. 11.01.2017r.
732 2016-12-30 Agacki Marek Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Stawki, gm. Aleksandrów Kujawski 25193
29.12.2016r.
2017-02-03
733 2016-12-30 Stocki Zbysław Nadbudowa budynku mieszkalnego, Koneck, gm. Koneck 25192
29.12.2016r.

przyjęto milcząco dnia 03.02.2017r.
53 2017-02-03 Koziński Andrzej Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku typ. "Nela" Ciechocinek 2070
01.02.2017r.

przyjęto milcząco dnia 22.02.2017r.
54 2017-02-03 Stadnik Marta Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe oraz zbiornikiem gazowym
Służewo Pole, gm. Aleksandrów Kuj.
2054
01.02.2017r.

przyjęto milcząco dnia 22.02.17r.
91 2017-02-10 Paczkowski Marcin Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i szamba Słomkowo, gm. Aleksandrów Kuj. 2534
08.02.2017r.

przyjęto milcząco dnia 01.03.2017r.
115 2017-02-17 Gmina Miejska Nieszawa
ul. 3 Maja 2
87-730 Nieszawa
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ciechocińskiej w ramach "unormowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa", 15.02.2017r.
3196
2017-03-27
116 2017-02-17 Gmina Miejska Nieszawa
ul. 3 Maja 2
87-730 Nieszawa
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Browarnej i Kolbego wraz z przyłączami w ramach "unormowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa" 3195
15.02.201
2017-03-27
117 2017-02-17 Gmina Miejska Nieszawa ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rybaki i Plac Piłsudskiego wraz z przepompownią ścieków i przyłączami w ramach "unormowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa", 3194
15.02.2017r.
2017-03-27
126 2017-02-21 Agacki Marek Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Stawki, gm. Aleksandrów Kuj. 3435
20.02.2017r.

przyjęto milcząco dn. 13.03.2017r.
173 2017-03-03 Wiśniewska Grażyna Rozbudowa budynku mieszkalnego
Odolion, gm. Aleksandrów Kujawski
4457
02.03.2017r.

przyjęto milcząco dn. 23.03.17r.
174 2017-03-03 Chaberski Andrzej Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
ul. Rolna 18, m. Ciechocinek
4456
02.03.2017r.

przyjęto milcząco dnia 23.03.2017r.
184 2017-03-08 Nasiński Tomasz Budowa budynku mieszkalnego - drewnianego z przydomową oczyszczalnią ścieków ul. Piaskowa, Otłoczyn, gm. Aleksandrów Kuj, 4896
08.03.2017r.

przyjęto milcząco dnia 30.03.2017r.
185 2017-03-08 Wójtowicz Jerzy Budowa budynku mieszkalnego Służewo, gm. Aleksandrów Kuj, 4904
08.03.2017r.
2017-03-28
196 2017-03-13 Stępień Adam Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego typ. "Willa Parkowa" Ciechocinek 5165
13.03.2017r.

przyjęto milcząco dnia 17.03.2017r.
228 2017-03-27 Lamparski Paweł Budowa budynku mieszkalnego jedn.
ul. Parkowa, m. Aleksandrów Kuj.,
6188
27.03.2017r.
2017-04-21
225 2017-03-27 Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji we Włocławku ul. Duninowska 8,
87-800 Włocławek
Budowa linii kablowej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi do działek nr 230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 230/6, przez działki nr 230/1, 230/, 230/3, 230/4, 230/5, 230/6, 124, 159, 157 w m. Rożno Parcele, gm. Aleks. Kuj., oraz dz. nr 226/6, 21/4 w m. Rudunki, gm. Aleks. Kuj. 6072
23.03.2017r.

przyjęto milcząco dnia 05.05.17r.
238 2017-03-29 Danielewscy Justyna i Daniel Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Rożno Parcele, gm. Aleks. Kuj,
6380
28.03.2017r.

przyjęto milcząco dnia 05.05.2017r.
243 2017-03-31 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu ul. Duninowska 8, 87-800 Włocławek

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz z rozdzielnią kablową oraz szafką pomiarową przechodzącą przez działki nr 705/6, 637, 905/1, 905/10, 903, 898/11, 898/10, 898/6 w Ciechocinku 6540
29.03.2017r.

przyjęto milcząco dn. 05.05.2017r.
227 2017-03-31 Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji w Radziejowie Rozwiązanie kolizji istniejącej linii napowietrznej na działkach nr 103, 49/6, 48, 46/3, 46/1, 46/6, 45/3, 45/2, 44/2, 44/1, 40/13, 40/14, 1032/1 obręb Łazieniec, gm. Aleks. Kuj. 6166
24.03.2017r.
2017-05-15
259 2017-04-07 Matynia Marcin Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Cisowa, m. Aleks. Kuj. 7133
05.04.2017r.

przyjęto milcząco dnia 04.05.2017r.
264 2017-04-07 Golec Bartłomiej Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej dz. nr 124, 159, 230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 230/6, 157, 158/15 7206
06.04.17r.

przyjęto milcząco dnia 20.04.2017r.
275 2017-04-14 Gmina Zakrzewo
ul. Leśna 1
87-707 Zakrzewo
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. Nr 399/39, 399/37, 399/38, 399/30, 399/29, 338
Zakrzewo, gm. Zakrzewo
7837
13.04.2017r.

przyjęto milcząco dn. 04.05.2017r.
276 2017-04-14 Gmina Miejska Nieszawa
ul. 3 Maja 2
87-730 Nieszawa
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Browarna, Kolbego i Klasztorna m. Nieszawa, dz. nr 933, 546, 485 7815
13.04.2017r.

przyjęto milcząco dn. 04.05.17r.
277 2017-04-14 Gmina Miejska Nieszawa
ul. 3 Maja 2
87-730 Nieszawa
Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Armii Gdańskiej, m. Nieszawa, dz. nr 279, 284/2 7816
13.04.2017r.

przyjęto milcząco dnia 11.05.2017r.
278 2017-04-14 Gmina Miejska Nieszawa
ul. 3 Maja 2
87-730 Nieszawa
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z przyłączami
ul. Rybaki i Plac Piłsudskiego m. Nieszawa, dz. nr 467, 466, 465, 436
7817
13.04.2017r.

przyjęto milcząco dn. 04.05.2017r.
280 2017-04-18 Kempara Adrian Budowa budynku mieszkalnego jedn. z garażem w bryle budynku
Bądkowo
7935
14.04.2017r.

przyjęto milcząco dn. 05.05.2017r.
306 2017-04-24 Serkowscy Małgorzata i Łukasz Zmiana konstrukcji dachu na istn. budynku mieszkalnym jedn. w m. Odolion, ul. Okrężna 113, gm. Aleks. Kuj. 8419
21.04.2017r.

przyjęto milcząco dnia 12.05.17r.
307 2017-04-24 Doligalska Kamila
Szymczak Marcin
Budowa budynku mieszkalnego jedn. typ. "Fabia" ul. Sportowa, m. Ciechocinek 8530
24.04.2017r.

przyjęto milcząco dnia 15.05.2017r.
349 2017-05-22 Powiat Aleksandrowski Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w ramach unormowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa dz. nr 19, 307, 393, 432, 343/1, 389/1, 343/2, 390/2, 294/9 Nieszawa 10213
19.05.2017r.

przyjęto milcząco dnia 30.05.2017r.
358 2017-05-24 Gmina Miejska Aleksandrów Kuj. Budowa oświetlenia ulicznego
ul. Tuwima, m. Aleksandrów Kuj. dz. nr 16/11, 16/17, 22/6
10317
23.05.2017r.

przyjęto milcząco dnia 13.06.2017r.
377 2017-06-01 Majewska Maria Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Podzamcze, gm. Raciążek,
11250
31.05.2017r.

przyjęto milcząco dn. 22.06.17r.
384 2017-06-05 Kisielewscy Marlena i Radosław Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków ul. Krasińskiego, m. Aleksandrów Kujawski 11495
02.06.17r.

przyjęto milcząco dnia 26.06.17r.
385 2017-06-05 Kopaczyk Krzysztof Zmiana konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym jednorodzinnym Żołnowo, gm. Koneck, 11683
05.06.2017r.

przyjęto milcząco dnia 22.06.17r.
407 2017-06-13 Piaseccy Sylwia i Andrzej Nadbudowa ze zmianą konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Słupy Duże, gm. Bądkowo, 13019
13.06.2017r.

przyjęto milcząco dnia 04.07.2017r.
426 2017-06-23 Żerebeccy Małgorzata i Mirosław Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
ul. Piłsudskiego 33,m. Aleksandrów Kujawski
14178
23.06.2017r.

przyjęto milcząco dn. 10.08.2017r.
424 2017-06-26 Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wody dz. nr 11, 1/15, 1/20, 1/23, 1/26, 1/29, 1/30, 1/32, 1/33, 1/35, 1/36, 1/37 m. 17 ul. Krasińskiego, m. Aleks. Kuj. 14161
23.06.17r.

przyjęto milcząco dn. 18.07.2017r.
417 2016-06-26 Gmina Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kuj. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rożno Parcele, gm. Aleks. Kuj. 13844
22.06.2017r.
2017-07-18
448 2017-07-04 Gmina Koneck 87-702 Koneck Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami, dz. nr 150/2, 152/10, 158/2, 159/2, 164/2, 156/1, 54/3
Koneck
15317
03.07.2017r.

przyjęto milcząco dnia 19.07.2017r.
456 2017-07-06 Erwińscy Karolina i Emil Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego typ. Dziekanowice 32L oraz budowa szamba
Stawki, gm. Aleks. Kuj.
15607
05.07.17r.

przyjęto milcząco dnia 26.07.2017r.
459 2017-07-07 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu
ul. Bema 28
87-100 Toruń
Przebudowa linii kablowej SN 15kV po nowej trasie pomiędzy stacjami GPZ Ciechocinek - Sanatorium CZS, dz. nr 705/6, 637, 905/1, 2359, 934, 2211, 2353, 2218/1, 2218/2 ul. Słowackiego, m. C-nek 15621
05.07.2017r.

przyjęto milcząco dn. 28.08.17r.
488 2017-07-17 Urbański Jacek Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych
ul. E. Stachury, Łazieniec, gm. Aleks. Kuj.,
16600
14.07.2017r.

przyjęto milcząco dn. 12.09.17r.
559 2017-08-17 Jaskrowski Paweł Budowa budynku mieszkalnego jedn. typ. "Dom w Rododendronach 15" w zabudowie zagrodowej Opoczki, gm. Aleksandrów Kuj. 19162
11.08.2017r.

przyjęto milcząco dn. 01.09.17r.
560 2017-08-17 Grochalski Dariusz Rozbudowa budynku mieszkalnego wraz ze zm. konstrukcji dachu i nadbudowa o poddasze mieszkalne w m. Kol. Straszewska 76, gm. Koneck, 14.08.2017r.
19165

przyjęto milcząco dn. 12.09.2017r.
532 2017-08-04 Lamparski Paweł Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Parkowa, m. Aleksandrów Kuj. 18308
04.08.2017r.

przyjęto milcząco dn. 25.08.17r.
590 2017-08-30 Boruccy Marlena i Michał Budowa budynku mieszkalnego jedn. i garażu w miejsc. Plebanka, gm. Aleksandrów Kuj., 20492
29.08.2017r.

przyjęto milcząco dn. 27.09.17r.
524 2017-08-17 Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski w ul. Przemysłowej, 18136
02.08.2017r.

przyjęto milcząco dn. 29.08.2017r.
525 2017-08-17 Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski w ul. Słonecznej i Marczewskiego 18137
02.08.2017r.

przyjęto milcząco dn. 29.08.2017r.
531 2017-08-17 Żywica Aneta Budowa sieci wodociągowej, m.Rożno-Parcele, gm. Aleksandrów Kuj 18280
03.08.2017r.

przyjęto milcząco dn. 07.09.2017r.
632 2017-09-18 Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe "ALGAWA"
Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do dz. nr 127/12, 127/11, 911/10, 126/4, 58, 126/12, 126/11, 126/9 ul. Łąkowa, Stawki, gm. Aleksandrów Kuj.
22212
15.09.2017r.

przyjęto milcząco dn. 27.10.2017r.
633 2017-09-18 Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe "ALGAWA"
Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do dz. nr 75/4, 75/7, 60, 75/9, 75/8, 75/12, 75/14 ul. E. Stachury, Łazieniec, gm. Aleksandrów Kuj. 22211
15.09.2017r.

przyjęto milcząco dn. 27.10.2017r.
644 2017-09-21 Jaskrowski Paweł Budowa budynku mieszkalnego jedn. typ. "Dom w Rododendronach 15" w zabudowie zagrodowej Opoczki, gm. Aleksandrów Kuj. 22504
20.09.2017r.

przyjęto milcząco dnia 24.10.2017r.
650 2017-09-26 Grochulscy Anna i Mariusz Budowa budynku mieszkalnego jedn. z garażem w bryle budynku typ. "Magnolia IIG1" Wołuszewo, gm. Aleksandrów Kuj. 22696
22.09.17r.

przyjęto milcząco dn. 30.10.2017r.
655 2017-09-26 Rakusiewicz Anna i Rafał Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Wołuszewska 200, m. C-nek, 25.09.2017r.
22790

przyjęto milcząco dn. 16.10.17r.
668 2017-10-03 Machtyl Mirosława Budowa budynku mieszkalnego jedn. z garażem w bryle budynku typ. "SIMON G2" Łazieniec, gm. Aleks. Kuj. 23084
02.10.2017r.

przyjęto milcząco dn. 06.11.17r.
689 2017-10-10 Sikorski Dariusz
Budowa odcinka sieci wodociągowego wraz z przyłączami, dz. 89, 87/24, 87/41, 87/42
Podole, gm. Raciążek
23425
09.10.2017r.
2017-11-15
697 2017-10-12 Błachowiak Tomasz Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
ul. Rolna, m. C-nek, dz. nr 2105/1, 2163, 2105/2, 2105/4, 2105/5, 2105/6, 2105/7, 2105/9, 2105/10, 2105/15, 2105/14
23597
11.10.2017r.

przyjęto milcząco dn. 20.11.2017r.
695 2017-10-12 Gmina Miejska Ciechocinek
ul. Kopernika 19
87-720 Ciechocinek
Budowa oświetlenia ul. Polnej, m. C-nek dz. nr 782/2, 791/1,792/11, 793/11, 794/4, 795/5, 796/4, 796/6, 797/7, 797/9, 798/4, 803 23592
11.10.2017r.

przyjęto milcząco dn. 10.11.2017r.
674 2017-10-13 Gmina Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kuj. Rozbudowa oświetlenia ulicy Konwaliowej, gm. Aleksandrów Kuj., dz. nr 103 23212
03.10.17r.

przyjęto milcząco dn. 13.10.2017r.
670 2017-10-13 Gmina Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 12
87-700 Aleksandrów Kuj.
Rozbudowa oświetlenia ulicy Krokusowej, Rożno Parcele, gm. Aleksandrów Kuj. dz. nr 12/2, 12/3 23109
02.10.2017r.

przyjęto milcząco dn. 13.10.2017r.
704 2017-10-17 Gmina Miejska Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wody dz. nr 8, 4/38, 4/32, 4/33, 4/34, 4/28, 4/35, 4/39 KM 14, dz. 29 KM 23 ul. Cisowa, m. Aleks. Kuj. 23715
13.10.2017r.

przyjęto milcząco dn. 02.11.2017r.
715 2017-10-17 Biniak Magdalena Budowa budynku mieszkalnego jedn.
Stawki, gm. Aleks. Kuj.,
23824
16.10.2017r.

przyjęto milcząco dnia 20.11.2017r.
748 2017-11-02 Gmina Miejska Ciechocinek
ul. Kopernika 19
87-720 Ciechocinek
Budowa oświetlenia ul. Wołuszewskiej, m. Ciechocinek dz. nr 59/1, 59/2, 2054 24686
31.10.2017r.

przyjęto milcząco dn. 28.12.17r.
782 2017-11-20 Sikorska Dominika Budowa odcinka sieci wodociągowego wraz z przyłączami, dz. 89, 87/24, 87/41, 87/42
Podole, gm. Raciążek
25677
17.11.2017r.

przyjęto milcząco dn. 24.11.17r.
787 2017-11-23 Agacki Marek i Barbara Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Stawi, gm. Aleksandrów Kuj.
25830
21.11.2017r.

przyjęto milcząco dn. 21.12.2017r.
817 2017-12-08 Nowak Mirosław Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Jana Pawła II w m. Rudunki, gm. Aleksandrów Kuj., dz. nr 8/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 9/4 26627
07.12.2017r.

przyjęto milcząco dn. 29.12.17r.
818 2017-12-08 Klinika Uzdrowiskowa
"Pod Tężniami"
im. Jana Pawła II
ul. Warzelniana 7, 87-720 C-nek
Przebudowa istn. linii energetycznej kolidujących z projektowanym budynkiem kotłowni dz. nr 143/5 i 137/4 i 124/2 ul. Warzelniana,
m. C-nek
26616
07.12.2017r.

przyjęto milcząco dn. 25.01.18r.
845 2017-12-28 Gmina Raciążek ul. Wysoka 4
87-721 Raciążek
Budowa kanalizacji deszczowej, dz. nr 246/1, 246/2, 1177 ul. Wiatraczna, gm. Raciążek 27510
27.12.2017r.

przyjęto milcząco dn. 06.02.2018r.
831 2017-12-20 Energa Operator S.A.
Rejon Dystrybucji Radziejów ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów
Budowa linii energetycznej kablowej nn dla zasilania działek nr 3/6 i 3/7, 3/9, 4/1, 4/4 w m. Nowy C-nek gm. Aleks. Kuj. 27191
19.12.2017r.

przyjęto milcząco dn. 15.01.2018r.
13 2018-01-08 Smieszny Sebastian i Kacprzak Agata Budowa budynku mieszkalnego jedn.
ul. Jarzębinowa 37, Rożno-Parcele, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 66/11
301
05.01.2018r.
2018-02-14
59 2018-01-26 Pastwikowski Sebastian Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami
Odolion dz. 138/1, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 71/17, 71/18, 71/19, 71/21, 71/22, 70/20 Kuczek, gm. Aleks. Kuj.
1250
25.01.2018r.

przyjęto milcząco dn. 22.02.18r.
64 2018-01-29 Energa Operator S.A.
ul. Brzeska 19
88-200 Radziejów
Budowa linii kablowej nn do zasilania budynków mieszkalnych w m. Aleksandrów Kuj. ul. Cisowa na dz. nr 4/34, 4/33, 4/32 i 4/37 z przebiegiem przez dz. nr 4/31, 4/35, 4/24, 8, 4/27, 29, 39/1, 4/27 i 4/39 1393
26.01.2018r.

przyjęto milcząco dn. 05.03.2018r.
157 2018-02-20 Roszak Artur Budowa budynku mieszkalnego jedn. w m. Ośno Drugie, gm. Aleks. Kuj. 2809
19.02.2018r.
2018-03-19
48 2018-02-15 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu, Rejon Radziejów ul. Brzeska 19
88-200 Radziejów
Budowa sieci energetycznej dla zasilenia energią elektryczną do działek nr 22/21, 22/25 oraz 22/30 przez dz. nr 22/20, 22/32, 22/25, 22/30 w m. Łazieniec gm. Aleksandrów Kuj. 1127
23.01.18r.
25

przyjęto milcząco dn. 26.02.2018r.
211 2018-03-12 Urbański Rafał i Renata Budowa budynku mieszkalnego jedn. typ. Zosia 3 w m. Odolion, gm. Aleks. Kuj., 3964
12.03.2018r.
2018-04-17
228 2018-03-16 Krutulska Wioletta Zmiana konstrukcji dachu na bud. mieszkalnym jedn. Łówkowice, gm. Bądkowo 4378
14.03.2018r.

222 2018-03-16 Gmina Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleks. Kuj.
Budowa linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów w ramach rozbudowy boiska przyszkolnego
Opoki, gm. Aleks. Kuj.,
4381
14.03.2018r.

przyjęto milcząco dn. 30.03.2018r.
223 2018-03-16 Gmina Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleks. Kuj.
Budowa linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów w ramach rozbudowy boiska przyszkolnego
Stawki gm. Aleks. Kuj.,
4382
14.03.2018r.

przyjęto milcząco dn. 30.03.2018r.
224 2018-03-16 Gmina Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleks. Kuj.
Budowa linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów w ramach rozbudowy boiska przyszkolnego
Ostrowąs, gm. Aleks. Kuj.
4383
14.03.2018r.

przyjęto milcząco dn. 30.03.2018r.
225 2018-03-16 Gmina Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleks. Kuj.
Budowa linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów w ramach rozbudowy boiska przyszkolnego
Wołuszewo, gm. Aleks. Kuj.,
4384
14.03.2018r.

przyjęto milcząco dn. 30.03.2018r.
226 2018-03-16 Gmina Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleks. Kuj.
Budowa linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów w ramach rozbudowy boiska przyszkolnego
Służewo, gm. Aleks. Kuj.,
4385
14.03.2018r.

przyjęto milcząco dn. 30.03.2018r.
227 2018-03-16 Gmina Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleks. Kuj.
Budowa linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów w ramach rozbudowy boiska przyszkolnego
Przybranowo, gm. Aleks. Kuj.
4386
14.03.2018r.

przyjęto milcząco dn. 30.03.2018r.
241 2018-03-26 Brzezińscy Anna i Marcin Budowa sieci i przyłącza wodociągowego na dz. nr 4/1, 4/2, 8/2, 11/1, 11/7, 11/17 ul. Jana Pawła II, Rudunki, gm. Aleks. Kuj. 5152
23.03.2018r.

przyjęto milcząco dn. 23.04.18r.
263 2018-03-29 Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe "Algawa" Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa sieci wodociągowej w m. Konradowo, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 23/4, 23/3, 23/1, 35/4, 35/16 5544/2018
28.03.18r

przyjęto milcząco dn. 23.04.2018r.
264 2018-03-29 Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe "Algawa" Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Rożno - Parcele, ul. Azaliowa, gm. Aleksandrów Kuj., dz. nr 103, 17/11, 17/12, 17/10, 17/9, 17/6, 17/5 5571
29.03.2018r.

przyjęto milcząco dn. 19.04.2018r.
265 2018-03-29 Cygański Aleksander Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Odolion, gm. Aleks. Kuj. dz. nr 111, 611/1, 611/2 5467
28.03.18r.

269 2018-03-30 Energa Operator S.A. ul. Bema 128
87-100 Toruń
za pośred. P. Kruszka
Przebudowa linii kablowej SN-15kV pomiędzy stacjami GPZ Ciechocinek - Sanatorium CZSP - etap I na dz. nr 637, 2353 m. C-nek 5611
29.03.2018r.

przyjęto milcząco dn. 19.04.2018r.
274 2018-04-05 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A.
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
Przebudowa sieci wodociągowej D N225 w miejscu skrzyżowania z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN400 MOP 5,5 Mpa relacji Włocławek - Toruń i DN500 MOP 8,4 Mpa relacji Gustorzyn-Turzno w miejscowości Stary Zbrachlin dz. nr 41/1 5597
29.03.18r.

przyjęto milcząco dnia 23.04.2018r.
272 2018-04-05 Stępkowscy Beata i Grzegorz Rozbudowa budynku mieszkalnego jedn. Koneck, 5923
04.04.2018r.

273 2018-04-05 Kalota Jarosław Budowa kontenerowej stacji stransformatorowej 15/04kV i przyłącza kablowego nn - 0,4kV dz. nr 107 w m. Nieszawa, ul. Toruńska 37 5914
04.04.2018r.

277 2018-04-09 Dziedzic Jakub
Zm. sp. uż. budynku mieszkalnego na gabinet rehabilitacyjno-kosmetyczny (parter) oraz zmiana konstrukcji dachowej dachu jedn. na dach dwuspadowy
ul. Włocławska, gm. Bądkowo
6210
06.04.2018r.
2018-04-19
301 2018-04-19 Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr 50/1 położonej w obręb ewid. Aleks. Kuj., ul. W. Bębnowskiego 6931
18.04.2018r.