Rejestr zgłoszeń wykonywania robót budowlanych z projektem budowlanym

Zgłoszenia budowy o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U z 2013r. poz. 1409)

Lp Nr sprawy Data wpisu Imię i Nazwisko
lub nazwa inwestora
Adres i opis projektowanego obiektu Numer i data numer wpływu Data Wniesienia decyzji sprzeciwu Informacje o braku wniesienia sprzeciwu
1 2 3 4 5 6 7
1 AB.6743.758.2011 2011-11-21 Brzuszkiewicz Ryszard i Mariola Zmiana konstrukcji dachu na istn. bud. mieszkalnym w gm. Koneck 17276
21.11.2018r.

przyjęto milcząco dn. 07.01.19r.
1 AB.6743.189.2015 2015-03-14 Krychowiak Beata i Ryszard Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku w miejsc. Gęsin, gm. Zakrzewo 3884/2016
10.03.201

przyjęto milcząco dnia 11.04.2016r.
2 AB.6743.503.2015 2015-07-08 Gmina Bądkowo Budowa gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej, połączeniu istniejącej sieci wodociągowej w jeden obieg
Jaranowo Duże - Kwiatkowo, gm. Bądkowo
10547
07.07.2015

przyjęto milcząco dnia 30.07.2015r.
3 AB.6743.502.2015 2015-07-08 Gmina Bądkowo Budowa gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej, połączeniu istniejącej sieci wodociągowej w jeden obieg
Toporzyszczewo, gm. Bądkowo
10546
07.07.2015

przyjęto milcząco dnia 30.07.2015r.
4 AB.6743.504.2015 2015-07-09 PGKiW Sp. z o. o.
ul. Kościelna 14
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Księżycowa
i ul. Tuwima, m. Aleks. Kuj.
10551
07.07.2015

przyjęto milcząco dnia 07.08.2015r.
5 AB.6743.510.2015 2015-07-09 Ziemnicka Agata
Szykulski Mariusz
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Odolion, gm.Aleksandrów Kuj. 10639
08.07.2015r.

przyjęto milcząco dnia 07.08.2015r.
6 AB.6743.517.2015 2015-07-21 Bartosz Centkowski Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Wołuszewie, gm. Aleksandrów Kuj 11262
17.07.2015

Decyzja Umorzenie z dn. 03.08.2015r.
7 AB.6743.532.2015 2015-07-27 Gmina Koneck
87-702 Koneck
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 160420 C Koneck – Spoczynek-Święte, gm. Koneck
błędna kwalifikacja inwestycji, zgłoszenie bez projektu
11623
23-07-2015

przyjęto milcząco dnia 05.08.2015r.
8 AB.6743.533.2015 2015-07-27 Gmina Koneck
87-702
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 160438 C Koneck – Spoczynek,
gm. Koneck
błędna kwalifikacja inwestycji, zgłoszenie bez projektu
23-07-2015
11634

przyjęto milcząco dnia 05.08.2015r.
9 AB.6743.534.2015 2015-07-27 Gmina Koneck
87-702 Koneck
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 160423 C Koneck – Koneck Parcele,
gm. Koneck
błędna kwalifikacja inwestycji, zgłoszenie bez projektu
11632
23-07-2015

przyjęto milcząco dnia 10.08.2015r.
10 AB.6743.535.2015 2015-07-27 Gmina Koneck
87-702 Koneck
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 160404 C Chromowola-Straszewo,
gm. Koneck
błędna kwalifikacja inwestycji, zgłoszenie bez projektu
11638
23-07-2015

przyjęto milcząco dnia 05.08.2015r.
11 AB.6743.536.2015 2015-07-27 Gmina Koneck
87-702 Koneck
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 160410 C Brzeźno-Młynek-Chromowola
gm. Koneck
błędna kwalifikacja inwestycji, zgłoszenie bez projektu
11637
23-07-2015

przyjęto milcząco dnia 05.08.2015r.
12 AB.6743.537.2015 2015-07-27 Gmina Koneck
87-702 Koneck
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 160434 C Straszewo-Zapustek
gm. Koneck
błędna kwalifikacja inwestycji, zgłoszenie bez projektu
11636
23-07-2015

przyjęto milcząco dnia 05.08.15r.
13 AB.6743.538.2015 2015-07-27 Gmina Koneck
87-702 Koneck
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 160426 Opalanka-Pomiany
gm. Koneck
błędna kwalifikacja inwestycji, zgłoszenie bez projektu
11635
23-07-2015

przyjęto milcząco dnia 05.08.2015r.
14 AB.6743.539.2015 2015-07-28 PEROPOL Sp. z o.o.
Podole 55B
87-720 Ciechocinek
Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej i montażu separatora substancji ropopochodnych
Ujma Duża, gm. Zakrzewo
11535
23-07-2015

przyjęto milcząco dnia 14.08.2015r.
15 AB.6743.556.2015 2015-07-31 Zielińska Magdalena i Pietrykowski Kamil Budowa budynku mieszkalnego jedn. z garażem w bryle budynku
ul. Krokusowa, Rożno – Parcele, gm. Aleks. Kuj.
11912
29-07-2015

Decyzja Umorzenie z dnia 07.08.2015r.
16 AB.6743.559.2015 2015-07-31 Białkowska Elżbieta Budowa budynku mieszkalnego jedn. wraz z infrastrukturą techn. i budową szamba
Raciążek
11976
30-07-2015

Decyzja Umorzenie z dnia 11.08.2015r.
17 AB.6743.571.2015 2015-08-05 Marciniak Małgorzata i Zbigniew Budowa budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej w miejscowości Kujawka, gm. Bądkowo 121138
03-08-2015

Decyzja Umorzenie z dn. 19.08.15r.
18 AB.6743.575.2015 2015-08-07 Studzińscy Henryka i Tadeusz Budowa budynku mieszkalnego jedn.
Łazieniec, gm. Aleks. Kuj.
12335
06.08.2015r.

przyjęto milcząco w dniu 07.09.2015r.
19 AB.6743.578.2015 2015-08-10 Krychowiak Beata i Ryszard Budowa budynku mieszkalnego jedn.
Gęsin, gm. Zakrzewo
12392
07.08.2015r.

przyjęto milcząco dnia 07.09.2015r.
20 AB.6743.581.2015 2015-08-11 Rosmanowski Wojciech Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zabudowa tarasu
ul. Sosnowa, m. Ciechocinek
12509
11-08-2015

Decyzja Sprzeciw z dn. 02.09.2015r.
21 AB.6743.593.2015 2015-08-18 Holc Maria i Hieronim Nadbudowa części parterowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego m. Ciechocinek 12660
14.08.2015r.

przyjęto milcząco dnia 14.09.2015r.
22 AB.6743.602.2015 2015-08-19 Kościerzyńska Monika, Kościerzyński Andrzej, Flis Tomasz Budowa sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego
ul. Marczewskiego, m. Aleksandrów Kuj.
12830
19.08.2015r.

przyjęto milcząco dnia 21.09.2015r.
23 AB.6743.595.2015 2015-08-20 Śmigiel Małgorzata i Henryk Budowa budynku mieszkalnego jedn.
Grabie, gm. Aleks. Kuj.
12747
18.08.2015r.

przyjęto milcząco dnia 18.09.2015r.
24 AB.6743.604.2015 2015-08-21 Wiśniewska Oliwia Zm. sp. uż. budynku gospodarczego na mieszkalny wraz z jego rozbudową oraz budową szamba
Kol. Nieszawa, gm. Nieszawa
12891
20.08.2015r.

przyjęto milcząco dnia 23.09.2015r.
25 AB.6743.610.2015 2015-08-26 Szymańska Ewa Budowa budynku mieszkalnego jedn.
Sierzchowo, gm. Waganiec
13067
24.08.15r.

przyjęto milcząco dnia 24.09.2015r.
26 AB.6743.617.2015 2015-08-27 Żbikowski Dawid Rozbudowa istn. budynku mieszkalnego
Łówkowice, gm. Bądkowo
13136
26.08.2015r.

przyjęto milcząco dnia 28.09.2015r.
27 AB.6743.618.2015 2015-08-27 Góralska - Fabiszak Małgorzata Rozbudowa i nadbudowa istn. budynku mieszkalnego i rozbiórka części istn. budynku gospodarczego
Wólne, gm. Waganiec
13135
26.08.2015r.

przyjęto milcząco dnia 28.09.2015r.
28 AB.6743.619.2015 2015-08-28 Górecki Ryszard Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
Podole, Siarzewo, gm. Raciążek
13225
27.08.15r.

przyjęto milcząco dnia 28.09.2015r.
29 AB.6743.627.2015 2015-09-02 Pietrykowska Joanna Budowa budynku mieszkalnego jedn. oraz przydomowej oczyszczalni ścieków
Poczałkowo, gm. Aleks. Kuj.
13425
31-08-2015r.

przyjęto milcząco dnia 01.10.2015r.
30 AB.6743.643.2015 2015-09-09 Jankowski Janusz Budowa budynku letniskowego wraz z infrastrukturą – I etap
Raciążek
14027
09.09.2015r.

Decyzja Umorzenie z dn. 22.09.2015
31 AB.6743.656.2015 2015-09-10 Korzeniewscy Marcin i Joanna Budowa budynku mieszkalnego jedn. typ. „Dom w Rododendrach 15”
Rożno – Parcele, gm. Aleks. Kuj.
14118
10.09.2015r.

przyjęto milcząco dnia 12.10.2015r
32 AB.6743.657.2015 2015-09-11 Gmina Raciążek ul. Wysoka 4, 87-721 Raciążek Budowa sieci wodociągowej ul. Czereśniowa, gm. Raciążek 14131
10.09.2015r.

przyjęto milcząco dnia 12.10.2015r.
33 AB.6743.660.2015 2015-09-16 Deręgowski Karol Budowa sieci wodociągowej
ul. Bema, m. Ciechocinek
14268
15.09.2015r.

przyjęto milcząco dnia 16.10.15r.
34 AB.6743.661.2015 2015-09-16 Energa Operator S.A. we Włocławku
Rejon Dystrybucji we Włocławku
ul. Duninowska 8, 87-800 Włocławek
Budowa linii kablowej 0,4 kV zasilającej budynki mieszkalne
Konradowo, gm. Aleksandrów Kuj.
14254
14.09.15r.

przyjęto milcząco dnia 15.10.15r.
35 AB.6743.667.2015 2015-09-22 Gmina Bądkowo Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej
Słupy Duże, gm. Bądkowo
14458
18.09.2015

przyjęto milcząco dnia 19.10.2015r.
36 AB.6743.699.2015 2015-10-05 Świątkowski Andrzej Budowa budynku mieszkalnego jedn.
Łazieniec, gm. Aleks. Kuj.
15146
02.10.2015r.

Decyzja Umorzenie z dn. 16.10.2015r.
37 AB.6743.703.2015 2015-10-06 Prokop Katarzyna i Dawid Budowa budynku mieszkalnego jedn. w miejsc. Nowy Ciechocinek, gm. Aleks. Kuj. 15267
05.10.2015r.

Cicha Zgoda z dn. 05.11.15r.
38 AB.6743.719.2015 2015-10-16 Gmina Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kuj.
Rozbudowa istn. oświetlenia ulicznego ul. Okrężna, Odolion, gm. Aleksandrów Kuj. 16039
16.10.2015r.

przyjęto milcząco dnia 17.11.15r.
39 AB.6743.718.2015 2015-10-19 Gmina Zakrzewo Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
Kuczkowo, gm. Zakrzewo
15927
15.10.2015r.

przyjęto milcząco dnia 16.11.15r.
40 AB.6743.725.2015 2015-10-20 Kaczorowscy Artur i Iwona Budowa budynku mieszkalnego i szamba tymczasowego
Łazieniec, gm. Aleks. Kuj.
16185
20.10.2015r.

Decyzja Umorzenie z dnia 28.10.2015r.
41 AB.6743.743.2015 2015-11-02 Karasińscy Anna i Kamil Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku oraz przydomowej oczyszczalni ścieków
Wilkostowo, gm. Aleksandrów Kujawski
16864
30-10-2015

przyjęto milcząco dnia 30.11.2015r.
42 AB.6743.745.2015 2015-11-04 Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów i opraw oświetleniowych
Ośno Drugie, gm. Aleksandrów Kuj.
16919
02.11.2015r.

przyjęto milcząco dnia 02.12.2015r.
43 AB.6743.753.2015 2015-11-09 Bolewicki Adam Budowa budynku mieszkalnego jedn. i szamba
ul. Rolna, m. Ciechocinek
17205
06.11.2015r.
2015-12-07
44 AB.6743.760.2015 2015-11-10 Liszkowski Michał Budowa budynku mieszkalnego jedn. oraz szamba
Podole, gm. Raciążek
17313/2015
09.11.20
2015-12-09
45 AB.6743.774.2015 2015-11-20 Puczyńscy Kornelia i Michał Budowa budynku mieszkalnego jedn.
ul. Żytnia, m. C-nek
18151/2015
20.11.15

przyjęto milcząco dnia 21.12.2015r.
46 AB.6743.769.2015 2015-11-23 Krychowiak Grzegorz Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Zakrzewo, gm. Zakrzewo 18056/2015
19.11.20

przyjęto milcząco dnia 21.12.2015r.
47 AB.6743.779.2015 2015-11-27 Serocki Paweł Budowa budynku mieszkalnego jedn.
w miejscowości Rudunki, gm. Aleks. Kuj.
18569/2015
26.11.20

przyjęto milcząco dnia 28.12.2015r.
48 AB.6743.790.2015 2015-12-04 Szymańska Janina Budowa budynku mieszkalnego jedn. z garażem w miejsc. Służewo, gm. Aleks. Kuj. 19086/2015
02.12.20

przyjęto milcząco dnia 04.01.2016r.
49 AB.6743.819.2015 2015-12-21 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock Budowa stacji ładowania akumulatorów na terenie stacji paliw SP 4347 PKN Orlen w Ciechocinku ul. Kopernika 20068/2015
21.12.20

przyjęto milcząco dnia 26.01.16r.
50 AB.6743.822.2015 2015-12-23 Witkowska Anna Budowa budynku mieszkalnego jedn.
Podole, gm. Raciążek
20083
21.12.2015r.

przyjęto milcząco dnia 26.01.16r.
51 AB.6743.826.2015 2015-12-29 Porański Leszek Budowa budynku mieszkalnego jedn, Koneck, gm. Koneck 20252/2015
23.12.20

przyjęto milcząco dnia 25.01.2016r.
52 AB.6743.834.2015 2015-12-29 Bolewicki Adam Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe
ul. Rolna, m. Ciechocinek
20467
29.12.2015r.

przyjęto milcząco dnia 29.01.2016r.
1 AB.6743.127.2016 2016-02-18 Dobrzelecki Piotr Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z podwójnym garażem w miejscowości Rożno - Parcele, gm. Aleksandrów Kuj. 2418
16-02-2016

Decyzja Umorzenie z dnia 26.02.2016r.
2 AB.6743.148.2016 2016-02-23 Bakuła Justyna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego typ. "Gwiazdka I" ul. Kolejowa, m. Ciechocinek 2727/2016
19-02-201

Przyjęto milcząco dnia 21.03.2016r.
3 AB.6743.149.2016 2016-02-23 Świątkowski Andrzej Budowa dwóch budynków mieszkalno-usługowych jednorodzinnych Łazieniec, gm. Aleksandrów Kuj. 2723/2016
19-02-201

Decyzja Umorzenie z dnia 02.03.2016r.
4 AB.6743.198.2016 2016-03-15 Lipowska Magdalena Remont i rozbudowa budynku mieszkalnego jedn. ul. Sportowa, Stawki, gm. Aleksandrów Kuj. 4207/2016
15.03.201

przyjęto milcząco dnia 15.04.16r.
5 AB.6743.233.2016 2016-04-05 Wiśniewska Karolina Budowa budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej z garażem wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków
Plebanka, gm. Aleksandrów Kuj.
5624/2016
04.04.201

przyjęto milcząco dnia 05.05.16r.
6 AB.6743.232.2016 2016-04-05 Gmina Miejska w Aleksandrowie Kuj. ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kuj. Budowa sieci wodociągowej
ul. Gwiezdna, m. Aleks. Kuj.
5587/2016
01.04.201

przyjęto milcząco dnia 04.05.2016r.
7 AB.6743.360.2016 2016-06-02 Stępkowski Kamil Budowa budynku mieszkalnego jedn. typ. "Dom przy Cyprysowej 26"
Konradowo, gm. Aleks. Kuj.
9323/2016
31.05.201

przyjęto milcząco dnia 01.07.2016r.
8 AB.6743.361.2016 2016-06-02 Czułkowscy Patrycja i Radosław Rozbudowa z nadbudową i przebudową budynku mieszkalnego jedn. Nowa Wieś, gm. Aleksandrów Kuj. 9353/2016
01.06.201
2016-06-10
9 AB.6743.376.2016 2016-06-07 Łęgowski Rafał Budowa budynku mieszkalnego jedn.
ul. Słońska, m. C-nek
9805/2016
06.06.201

przyjęto milcząco dnia 07.07.2016r.
10 AB.6743.385.2016 2016-06-09 Kornacki Andrzej Budowa budynku mieszkalnego jedn.
ul. Dolna, m. Aleks. Kuj.
9969
07.06.2016r.

Decyzja Umorzenie z dn. 24.06.2016r.
11 AB.6743.404.2016 2016-06-20 Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Włocławek
ul. Gen. Bema 128
87-100 Toruń
Budowa linii kablowej nn zasilającej budynek wielorodzinny przy ul. Nieszawskiej, m. C-nek 10814/2016
17.06.16

przyjęto milcząco dnia 25.07.2016r.
12 AB.6743.417.2016 2016-06-26 Gmina Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kuj. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rożno Parcele, gm. Aleks. Kuj. 13844
22.06.2017r.
2017-07-18
13 AB.6743.416.2016 2016-06-27 Kaźmierczak Irena i Mirosław Zmiana konstrukcji dachu na istn. budynku mieszkalnym w m. Plebanka, gm. Waganiec 24.06.2016r.
11451

przyjęto milcząco dnia 25.07.2016r.
14 AB.6743.453.2016 2016-07-11 Gmina Miejska Ciechocinek ul. Kopernika 19
87-720 Ciechocinek
Przebudowa nawierzchni wraz z budowa kanalizacji deszczowej ul. Brzozowej w Ciechocinku, gm Ciechocinek 12405
08.07.2016r.

przyjęto milcząco dnia 08.08.2016r.
15 AB.6743.471.2016 2016-07-21 Marcinkowscy Jerzy i Agnieszka Rozbudowa istniejącego budynku wraz ze zm. konstrukcji dachu oraz zmianą poddasza nieużytkowego na częściowo-mieszkalną w Zakrzewie, gm. Zakrzewo 13232/2016
19.07.16

przyjęto milcząco dnia 19.08.2016r.
16 AB.6743.486.2016 2016-08-01 Energa Operator S.A. Rejon Dystrybucji we Włocławku
ul. Duninowska 8
87-800 Włocławek
Przebudowa istn. linii napowietrznej nn w celu zasilania budynku mieszkl. oraz budowa przyłącza kablowego
ul. Graniczna, Stawki, gm. Aleks. Kuj.
28.07.2016r.
13768

Decyzja Umorzenie z dnia 24.08.2016r.
17 AB.6743.488.2016 2016-08-02 Kujawa Kazimierz Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce Nr 130/2 w m. Zakrzewo, gm. Zakrzewo 13811/2016
29.07.16
2016-09-06
18 AB.6743.494.2016 2016-08-03 Agacki Paweł Budowa budynku mieszkalnego jedn. Stawki, gm. Aleksandrów Kuj. 13945/2016
02.08.16

przyjęto milcząco dnia 02.09.2016r.
19 AB.6743.506.2016 2016-08-10 Chorzępa Maria i Wiesław Budowa budynku mieszkalnego jedn. typ. "Dom przy Przyjemnej 12" oraz szamba tymczasowego
Stawki, gm. Aleksandrów Kuj.
14459/2016
09.08.16

cicha zgoda z dn. 09.09.2016r.
20 AB.6743.521.2016 2016-08-18 Pietrus Justyna i Gutral Andrzej Budowa budynku mieszkalnego jedn. Nowy Zbrachlin, gm. Waganiec 15001/2016
17.08.16
2016-08-31
21 AB.6743.538.2016 2016-08-24 Gmina Raciążek
ul. Wysoka 4
87-721 Raciążek
Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Podole, gm. Raciążek 15640
24.08.2016r.

cicha zgoda z dnia 26.09.2016r.
22 AB.6743.566.2016 2016-09-15 Powiat Aleksandrowski ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek - Siutkowo ul. Ciechocińska w Nieszawie dl. 0,998km od 6+635 do km 7+633 na dz. nr 19, 343/1, 432, 343/2, 294/9 obręb Nieszawa wraz z budową kanalizacji deszczowej 12.09.2016r.
17317

przyjęto pismem dnia 15.09.2016r.
23 AB.6743.606.2016 2016-10-06 Białkowska Elżbieta Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek w m. Raciążek, gm. Raciążek 19132
04.10.2016

przyjęto milcząco dnia 04.11.2016r.
24 AB.6743.607.2016 2016-10-06 Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w odcinku ul. Tuwima, m. Aleksandrów Kuj. 19133
04.10.2016r.

przyjęto milcząco dnia 04.11.2016r.
25 AB.6743.609.2016 2016-10-07 Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot
Rozbudowa oświetlenia drogowego
Plebanka, gm. Waganiec
19280
06.10.2016r.

przyjęto milcząco dnia 07.11.2016r.
26 AB.6743.621.2016 2016-10-17 Osiedle Kasztanowe Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 31B
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi
ul. Ignacego Paderewskiego
obręb Łazieniec, gm. Aleksandrów Kujawski
19736
12.10.2016r.

Decyzja Umorzenie z dn. 02.11.2016r.
27 AB.6743.627.2016 2016-10-17 Kujawa Kazimierz Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Zakrzewo, obręb Zakrzewo 19971
14.10.2016r.

przyjęto milcząco dnia 14.11.2016r.
28 AB.6743.630.2016 2016-10-19 Energa S.A.
ul. Duninowska 8
87-800 Włocławek
Budowa przyłącza energetycznego kablowego dla zasilenia energią elektryczną budynkiu mieszkalne na w miejsc. Kuczek, Odolion, gm. Aleksandrów Kuj. 20068
18.10.2016r.

Decyzja Umorzenie z dnia 24.10.2016r.
29 AB.6743.635.2016 2016-10-20 Krajewska - Potoczek Halina i Andrzej Potoczek Budowa budynku mieszkalnego jedn. w m. Odolion, gm. Aleksandrów Kuj. 20320
20.10.2016r.

przyjęto milcząco dnia 21.11.2016r.
30 AB.6743.642.2016 2016-10-28 Energa S.A.
ul. Duninowska 8
87-800 Włocławek
Budowa przyłącza energetycznego kablowego dla zasilenia energią elektryczną budynku mieszkalne w miejsc. Kuczek, Odolion, gm. Aleksandrów Kuj. 20693
27.10.2016r.

przyjęto milcząco dnia 28.11.2016r.
31 AB.6743.647.2016 2016-10-31 Świerszcz Elżbieta Rozbudowa budynku mieszkalnego jedn. Odolion, gm. Aleksandrów Kuj. 20894
28.10.2016r.

przyjęto milcząco dnia 06.12.2016r.
32 AB.6743.662.2016 2016-11-15 Orzechowska Marlena Budowa budynku mieszkalnego jedn. z garażem typ. "Kornelia G1" w Ciechocinku przy ul. Wołuszewskiej 21792
10.11.2016r.
2016-12-22 przyjęto milcząco z dniem 13.01.2017r.
33 AB.6743.687.2016 2016-11-30 Zakrzewski Łukasz Nadbudowa budynku mieszkalnego o poddasze mieszkalne
ul. Osiedlowa, gm. Zakrzewo
22859
28.11.2016r.
2017-01-11
34 AB.6743.689.2016 2016-12-05 Styczek Ilona i Radosław Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Kaźmierzyn, gm. Waganiec
23225
01.12.2016r.

przyjęto milcząco dn. 02.01.2017r.
35 AB.6743.714.2016 2016-12-20 Kaczmarski Jacek Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego typ. "TITO" i szamba 2-komorowego
Grabie, gm. Aleksandrów Kuj.
15.12.2016r.
24123

przyjęto milcząco dnia 16.01.2017r.
36 AB.6743.715.2016 2016-12-20 Marciniak Beata i Grzegorz
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego typ. "Dom pod Jarząbem 15"
Służewo, gm. Aleksandrów Kuj.,
24363
16.12.2016r.

Decyzja Umorzenie z dn. 11.01.2017r.
37 AB.6743.732.2016 2016-12-30 Agacki Marek Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Stawki, gm. Aleksandrów Kujawski 25193
29.12.2016r.
2017-02-03
38 AB.6743.733.2016 2016-12-30 Stocki Zbysław Nadbudowa budynku mieszkalnego, Koneck, gm. Koneck 25192
29.12.2016r.

przyjęto milcząco dnia 03.02.2017r.
1 AB.6743.53.2017 2017-02-03 Koziński Andrzej Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku typ. "Nela" Ciechocinek 2070
01.02.2017r.

przyjęto milcząco dnia 22.02.2017r.
2 AB.6743.54.2017 2017-02-03 Stadnik Marta Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe oraz zbiornikiem gazowym
Służewo Pole, gm. Aleksandrów Kuj.
2054
01.02.2017r.

przyjęto milcząco dnia 22.02.17r.
3 AB.6743.91.2017 2017-02-10 Paczkowski Marcin Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i szamba Słomkowo, gm. Aleksandrów Kuj. 2534
08.02.2017r.

przyjęto milcząco dnia 01.03.2017r.
4 AB.6743.115.2017 2017-02-17 Gmina Miejska Nieszawa
ul. 3 Maja 2
87-730 Nieszawa
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ciechocińskiej w ramach "unormowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa", 15.02.2017r.
3196
2017-03-27
5 AB.6743.116.2017 2017-02-17 Gmina Miejska Nieszawa
ul. 3 Maja 2
87-730 Nieszawa
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Browarnej i Kolbego wraz z przyłączami w ramach "unormowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa" 3195
15.02.201
2017-03-27
6 AB.6743.117.2017 2017-02-17 Gmina Miejska Nieszawa ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rybaki i Plac Piłsudskiego wraz z przepompownią ścieków i przyłączami w ramach "unormowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa", 3194
15.02.2017r.
2017-03-27
7 AB.6743.126.2017 2017-02-21 Agacki Marek Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Stawki, gm. Aleksandrów Kuj. 3435
20.02.2017r.

przyjęto milcząco dn. 13.03.2017r.
8 AB.6743.173.2017 2017-03-03 Wiśniewska Grażyna Rozbudowa budynku mieszkalnego
Odolion, gm. Aleksandrów Kujawski
4457
02.03.2017r.

przyjęto milcząco dn. 23.03.17r.
9 AB.6743.174.2017 2017-03-03 Chaberski Andrzej Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
ul. Rolna, m. Ciechocinek
4456
02.03.2017r.

przyjęto milcząco dnia 23.03.2017r.
10 AB.6743.184.2017 2017-03-08 Nasiński Tomasz Budowa budynku mieszkalnego - drewnianego z przydomową oczyszczalnią ścieków ul. Piaskowa, Otłoczyn, gm. Aleksandrów Kuj, 4896
08.03.2017r.

przyjęto milcząco dnia 30.03.2017r.
11 AB.6743.185.2017 2017-03-08 Wójtowicz Jerzy Budowa budynku mieszkalnego Służewo, gm. Aleksandrów Kuj, 4904
08.03.2017r.
2017-03-28
12 AB.6743.196.2017 2017-03-13 Stępień Adam Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego typ. "Willa Parkowa" Ciechocinek 5165
13.03.2017r.

przyjęto milcząco dnia 17.03.2017r.
13 AB.6743.228.2017 2017-03-27 Lamparski Paweł Budowa budynku mieszkalnego jedn.
ul. Parkowa, m. Aleksandrów Kuj.,
6188
27.03.2017r.
2017-04-21
14 AB.6743.225.2017 2017-03-27 Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji we Włocławku ul. Duninowska 8,
87-800 Włocławek
Budowa linii kablowej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi do działek nr 230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 230/6, przez działki nr 230/1, 230/, 230/3, 230/4, 230/5, 230/6, 124, 159, 157 w m. Rożno Parcele, gm. Aleks. Kuj., oraz dz. nr 226/6, 21/4 w m. Rudunki, gm. Aleks. Kuj. 6072
23.03.2017r.

przyjęto milcząco dnia 05.05.17r.
15 AB.6743.238.2017 2017-03-29 Danielewscy Justyna i Daniel Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Rożno Parcele, gm. Aleks. Kuj,
6380
28.03.2017r.

przyjęto milcząco dnia 05.05.2017r.
16 AB.6743.243.2017 2017-03-31 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu ul. Duninowska 8, 87-800 Włocławek

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz z rozdzielnią kablową oraz szafką pomiarową przechodzącą przez działki nr 705/6, 637, 905/1, 905/10, 903, 898/11, 898/10, 898/6 w Ciechocinku 6540
29.03.2017r.

przyjęto milcząco dn. 05.05.2017r.
17 AB.6743.227.2017 2017-03-31 Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji w Radziejowie Rozwiązanie kolizji istniejącej linii napowietrznej na działkach nr 103, 49/6, 48, 46/3, 46/1, 46/6, 45/3, 45/2, 44/2, 44/1, 40/13, 40/14, 1032/1 obręb Łazieniec, gm. Aleks. Kuj. 6166
24.03.2017r.
2017-05-15
18 AB.6743.259.2017 2017-04-07 Matynia Marcin Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Cisowa, m. Aleks. Kuj. 7133
05.04.2017r.

przyjęto milcząco dnia 04.05.2017r.
19 AB.6743.264.2017 2017-04-07 Golec Bartłomiej Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej dz. nr 124, 159, 230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 230/6, 157, 158/15 7206
06.04.17r.

przyjęto milcząco dnia 20.04.2017r.
20 AB.6743.275.2017 2017-04-14 Gmina Zakrzewo
ul. Leśna 1
87-707 Zakrzewo
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. Nr 399/39, 399/37, 399/38, 399/30, 399/29, 338
Zakrzewo, gm. Zakrzewo
7837
13.04.2017r.

przyjęto milcząco dn. 04.05.2017r.
21 AB.6743.276.2017 2017-04-14 Gmina Miejska Nieszawa
ul. 3 Maja 2
87-730 Nieszawa
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Browarna, Kolbego i Klasztorna m. Nieszawa, dz. nr 933, 546, 485 7815
13.04.2017r.

przyjęto milcząco dn. 04.05.17r.
22 AB.6743.277.2017 2017-04-14 Gmina Miejska Nieszawa
ul. 3 Maja 2
87-730 Nieszawa
Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Armii Gdańskiej, m. Nieszawa, dz. nr 279, 284/2 7816
13.04.2017r.

przyjęto milcząco dnia 11.05.2017r.
23 AB.6743.278.2017 2017-04-14 Gmina Miejska Nieszawa
ul. 3 Maja 2
87-730 Nieszawa
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z przyłączami
ul. Rybaki i Plac Piłsudskiego m. Nieszawa, dz. nr 467, 466, 465, 436
7817
13.04.2017r.

przyjęto milcząco dn. 04.05.2017r.
24 AB.6743.280.2017 2017-04-18 Kempara Adrian Budowa budynku mieszkalnego jedn. z garażem w bryle budynku
Bądkowo
7935
14.04.2017r.

przyjęto milcząco dn. 05.05.2017r.
25 AB.6743.306.2017 2017-04-24 Serkowscy Małgorzata i Łukasz Zmiana konstrukcji dachu na istn. budynku mieszkalnym jedn. w m. Odolion, ul. Okrężna 113, gm. Aleks. Kuj. 8419
21.04.2017r.

przyjęto milcząco dnia 12.05.17r.
26 AB.6743.307.2017 2017-04-24 Doligalska Kamila
Szymczak Marcin
Budowa budynku mieszkalnego jedn. typ. "Fabia" ul. Sportowa, m. Ciechocinek 8530
24.04.2017r.

przyjęto milcząco dnia 15.05.2017r.
27 AB.6743.349.2017 2017-05-22 Powiat Aleksandrowski Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w ramach unormowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa dz. nr 19, 307, 393, 432, 343/1, 389/1, 343/2, 390/2, 294/9 Nieszawa 10213
19.05.2017r.

przyjęto milcząco dnia 30.05.2017r.
28 AB.6743.358.2017 2017-05-24 Gmina Miejska Aleksandrów Kuj. Budowa oświetlenia ulicznego
ul. Tuwima, m. Aleksandrów Kuj. dz. nr 16/11, 16/17, 22/6
10317
23.05.2017r.

przyjęto milcząco dnia 13.06.2017r.
29 AB.6743.377.2017 2017-06-01 Majewska Maria Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Podzamcze, gm. Raciążek,
11250
31.05.2017r.

przyjęto milcząco dn. 22.06.17r.
30 AB.6743.384.2017 2017-06-05 Kisielewscy Marlena i Radosław Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków ul. Krasińskiego, m. Aleksandrów Kujawski 11495
02.06.17r.

przyjęto milcząco dnia 26.06.17r.
31 AB.6743.385.2017 2017-06-05 Kopaczyk Krzysztof Zmiana konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym jednorodzinnym Żołnowo, gm. Koneck, 11683
05.06.2017r.

przyjęto milcząco dnia 22.06.17r.
32 AB.6743.407.2017 2017-06-13 Piaseccy Sylwia i Andrzej Nadbudowa ze zmianą konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Słupy Duże, gm. Bądkowo, 13019
13.06.2017r.

przyjęto milcząco dnia 04.07.2017r.
33 AB.6743.426.2017 2017-06-23 Żerebeccy Małgorzata i Mirosław Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
ul. Piłsudskiego 33,m. Aleksandrów Kujawski
14178
23.06.2017r.

przyjęto milcząco dn. 10.08.2017r.
34 AB.6743.424.2017 2017-06-26 Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wody dz. nr 11, 1/15, 1/20, 1/23, 1/26, 1/29, 1/30, 1/32, 1/33, 1/35, 1/36, 1/37 m. 17 ul. Krasińskiego, m. Aleks. Kuj. 14161
23.06.17r.

przyjęto milcząco dn. 18.07.2017r.
35 AB.6743.448.2017 2017-07-04 Gmina Koneck 87-702 Koneck Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami, dz. nr 150/2, 152/10, 158/2, 159/2, 164/2, 156/1, 54/3
Koneck
15317
03.07.2017r.

przyjęto milcząco dnia 19.07.2017r.
36 AB.6743.456.2017 2017-07-06 Erwińscy Karolina i Emil Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego typ. Dziekanowice 32L oraz budowa szamba
Stawki, gm. Aleks. Kuj.
15607
05.07.17r.

przyjęto milcząco dnia 26.07.2017r.
37 AB.6743.459.2017 2017-07-07 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu
ul. Bema 28
87-100 Toruń
Przebudowa linii kablowej SN 15kV po nowej trasie pomiędzy stacjami GPZ Ciechocinek - Sanatorium CZS, dz. nr 705/6, 637, 905/1, 2359, 934, 2211, 2353, 2218/1, 2218/2 ul. Słowackiego, m. C-nek 15621
05.07.2017r.

przyjęto milcząco dn. 28.08.17r.
38 AB.6743.488.2017 2017-07-17 Urbański Jacek Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych
ul. E. Stachury, Łazieniec, gm. Aleks. Kuj.,
16600
14.07.2017r.

przyjęto milcząco dn. 12.09.17r.
39 AB.6743.532.2017 2017-08-04 Lamparski Paweł Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Parkowa, m. Aleksandrów Kuj. 18308
04.08.2017r.

przyjęto milcząco dn. 25.08.17r.
40 AB.6743.559.2017 2017-08-17 Jaskrowski Paweł Budowa budynku mieszkalnego jedn. typ. "Dom w Rododendronach 15" w zabudowie zagrodowej Opoczki, gm. Aleksandrów Kuj. 19162
11.08.2017r.

przyjęto milcząco dn. 01.09.17r.
41 AB.6743.560.2017 2017-08-17 Grochalski Dariusz Rozbudowa budynku mieszkalnego wraz ze zm. konstrukcji dachu i nadbudowa o poddasze mieszkalne w m. Kol. Straszewska, gm. Koneck, 14.08.2017r.
19165

przyjęto milcząco dn. 12.09.2017r.
42 AB.6743.524.2017 2017-08-17 Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski w ul. Przemysłowej, 18136
02.08.2017r.

przyjęto milcząco dn. 29.08.2017r.
43 AB.6743.525.2017 2017-08-17 Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski w ul. Słonecznej i Marczewskiego 18137
02.08.2017r.

przyjęto milcząco dn. 29.08.2017r.
44 AB.6743.531.2017 2017-08-17 Żywica Aneta Budowa sieci wodociągowej, m.Rożno-Parcele, gm. Aleksandrów Kuj 18280
03.08.2017r.

przyjęto milcząco dn. 07.09.2017r.
45 AB.6743.590.2017 2017-08-30 Boruccy Marlena i Michał Budowa budynku mieszkalnego jedn. i garażu w miejsc. Plebanka, gm. Aleksandrów Kuj., 20492
29.08.2017r.

przyjęto milcząco dn. 27.09.17r.
46 AB.6743.632.2017 2017-09-18 Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe "ALGAWA"
Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do dz. nr 127/12, 127/11, 911/10, 126/4, 58, 126/12, 126/11, 126/9 ul. Łąkowa, Stawki, gm. Aleksandrów Kuj.
22212
15.09.2017r.

przyjęto milcząco dn. 27.10.2017r.
47 AB.6743.633.2017 2017-09-18 Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe "ALGAWA"
Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do dz. nr 75/4, 75/7, 60, 75/9, 75/8, 75/12, 75/14 ul. E. Stachury, Łazieniec, gm. Aleksandrów Kuj. 22211
15.09.2017r.

przyjęto milcząco dn. 27.10.2017r.
48 AB.6743.644.2017 2017-09-21 Jaskrowski Paweł Budowa budynku mieszkalnego jedn. typ. "Dom w Rododendronach 15" w zabudowie zagrodowej Opoczki, gm. Aleksandrów Kuj. 22504
20.09.2017r.

przyjęto milcząco dnia 24.10.2017r.
49 AB.6743.650.2017 2017-09-26 Grochulscy Anna i Mariusz Budowa budynku mieszkalnego jedn. z garażem w bryle budynku typ. "Magnolia IIG1" Wołuszewo, gm. Aleksandrów Kuj. 22696
22.09.17r.

przyjęto milcząco dn. 30.10.2017r.
50 AB.6743.655.2017 2017-09-26 Rakusiewicz Anna i Rafał Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Wołuszewska 200, m. C-nek, 25.09.2017r.
22790

przyjęto milcząco dn. 16.10.17r.
51 AB.6743.668.2017 2017-10-03 Machtyl Mirosława Budowa budynku mieszkalnego jedn. z garażem w bryle budynku typ. "SIMON G2" Łazieniec, gm. Aleks. Kuj. 23084
02.10.2017r.

przyjęto milcząco dn. 06.11.17r.
52 AB.6743.689.2017 2017-10-10 Sikorski Dariusz
Budowa odcinka sieci wodociągowego wraz z przyłączami, dz. 89, 87/24, 87/41, 87/42
Podole, gm. Raciążek
23425
09.10.2017r.
2017-11-15
53 AB.6743.697.2017 2017-10-12 Błachowiak Tomasz Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
ul. Rolna, m. C-nek, dz. nr 2105/1, 2163, 2105/2, 2105/4, 2105/5, 2105/6, 2105/7, 2105/9, 2105/10, 2105/15, 2105/14
23597
11.10.2017r.

przyjęto milcząco dn. 20.11.2017r.
54 AB.6743.695.2017 2017-10-12 Gmina Miejska Ciechocinek
ul. Kopernika 19
87-720 Ciechocinek
Budowa oświetlenia ul. Polnej, m. C-nek dz. nr 782/2, 791/1,792/11, 793/11, 794/4, 795/5, 796/4, 796/6, 797/7, 797/9, 798/4, 803 23592
11.10.2017r.

przyjęto milcząco dn. 10.11.2017r.
55 AB.6743.674.2017 2017-10-13 Gmina Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kuj. Rozbudowa oświetlenia ulicy Konwaliowej, gm. Aleksandrów Kuj., dz. nr 103 23212
03.10.17r.

przyjęto milcząco dn. 13.10.2017r.
56 AB.6743.670.2017 2017-10-13 Gmina Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 12
87-700 Aleksandrów Kuj.
Rozbudowa oświetlenia ulicy Krokusowej, Rożno Parcele, gm. Aleksandrów Kuj. dz. nr 12/2, 12/3 23109
02.10.2017r.

przyjęto milcząco dn. 13.10.2017r.
57 AB.6743.704.2017 2017-10-17 Gmina Miejska Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wody dz. nr 8, 4/38, 4/32, 4/33, 4/34, 4/28, 4/35, 4/39 KM 14, dz. 29 KM 23 ul. Cisowa, m. Aleks. Kuj. 23715
13.10.2017r.

przyjęto milcząco dn. 02.11.2017r.
58 AB.6743.715.2017 2017-10-17 Biniak Magdalena Budowa budynku mieszkalnego jedn.
Stawki, gm. Aleks. Kuj.,
23824
16.10.2017r.

przyjęto milcząco dnia 20.11.2017r.
59 AB.6743.748.2017 2017-11-02 Gmina Miejska Ciechocinek
ul. Kopernika 19
87-720 Ciechocinek
Budowa oświetlenia ul. Wołuszewskiej, m. Ciechocinek dz. nr 59/1, 59/2, 2054 24686
31.10.2017r.

przyjęto milcząco dn. 28.12.17r.
60 AB.6743.782.2017 2017-11-20 Sikorska Dominika Budowa odcinka sieci wodociągowego wraz z przyłączami, dz. 89, 87/24, 87/41, 87/42
Podole, gm. Raciążek
25677
17.11.2017r.

przyjęto milcząco dn. 24.11.17r.
61 AB.6743.787.2017 2017-11-23 Agacki Marek i Barbara Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Stawi, gm. Aleksandrów Kuj.
25830
21.11.2017r.

przyjęto milcząco dn. 21.12.2017r.
62 AB.6743.817.2017 2017-12-08 Nowak Mirosław Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Jana Pawła II w m. Rudunki, gm. Aleksandrów Kuj., dz. nr 8/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 9/4 26627
07.12.2017r.

przyjęto milcząco dn. 29.12.17r.
63 AB.6743.818.2017 2017-12-08 Klinika Uzdrowiskowa
"Pod Tężniami"
im. Jana Pawła II
ul. Warzelniana 7, 87-720 C-nek
Przebudowa istn. linii energetycznej kolidujących z projektowanym budynkiem kotłowni dz. nr 143/5 i 137/4 i 124/2 ul. Warzelniana,
m. C-nek
26616
07.12.2017r.

przyjęto milcząco dn. 25.01.18r.
64 AB.6743.831.2017 2017-12-20 Energa Operator S.A.
Rejon Dystrybucji Radziejów ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów
Budowa linii energetycznej kablowej nn dla zasilania działek nr 3/6 i 3/7, 3/9, 4/1, 4/4 w m. Nowy C-nek gm. Aleks. Kuj. 27191
19.12.2017r.

przyjęto milcząco dn. 15.01.2018r.
65 AB.6743.845.2017 2017-12-28 Gmina Raciążek ul. Wysoka 4
87-721 Raciążek
Budowa kanalizacji deszczowej, dz. nr 246/1, 246/2, 1177 ul. Wiatraczna, gm. Raciążek 27510
27.12.2017r.

przyjęto milcząco dn. 06.02.2018r.
1 AB.6743.13.2018 2018-01-08 Smieszny Sebastian i Kacprzak Agata Budowa budynku mieszkalnego jedn.
ul. Jarzębinowa, Rożno-Parcele, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 66/11
301
05.01.2018r.
2018-02-14
2 AB.6743.59.2018 2018-01-26 Pastwikowski Sebastian Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami
Odolion dz. 138/1, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 71/17, 71/18, 71/19, 71/21, 71/22, 70/20 Kuczek, gm. Aleks. Kuj.
1250
25.01.2018r.

przyjęto milcząco dn. 22.02.18r.
3 AB.6743.64.2018 2018-01-29 Energa Operator S.A.
ul. Brzeska 19
88-200 Radziejów
Budowa linii kablowej nn do zasilania budynków mieszkalnych w m. Aleksandrów Kuj. ul. Cisowa na dz. nr 4/34, 4/33, 4/32 i 4/37 z przebiegiem przez dz. nr 4/31, 4/35, 4/24, 8, 4/27, 29, 39/1, 4/27 i 4/39 1393
26.01.2018r.

przyjęto milcząco dn. 05.03.2018r.
4 AB.6743.48.2018 2018-02-15 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu, Rejon Radziejów ul. Brzeska 19
88-200 Radziejów
Budowa sieci energetycznej dla zasilenia energią elektryczną do działek nr 22/21, 22/25 oraz 22/30 przez dz. nr 22/20, 22/32, 22/25, 22/30 w m. Łazieniec gm. Aleksandrów Kuj. 1127
23.01.18r.
25

przyjęto milcząco dn. 26.02.2018r.
5 AB.6743.157.2018 2018-02-20 Roszak Artur Budowa budynku mieszkalnego jedn. w m. Ośno Drugie, gm. Aleks. Kuj. 2809
19.02.2018r.
2018-03-19
6 AB.6743.211.2018 2018-03-12 Urbański Rafał i Renata Budowa budynku mieszkalnego jedn. typ. Zosia 3 w m. Odolion, gm. Aleks. Kuj., 3964
12.03.2018r.
2018-04-17
7 AB.6743.228.2018 2018-03-16 Krutulska Wioletta Zmiana konstrukcji dachu na bud. mieszkalnym jedn. Łówkowice, gm. Bądkowo 4378
14.03.2018r.

przyjęto milcząco dn. 18.04.18r.
8 AB.6743.222.2018 2018-03-16 Gmina Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleks. Kuj.
Budowa linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów w ramach rozbudowy boiska przyszkolnego
Opoki, gm. Aleks. Kuj.,
4381
14.03.2018r.

przyjęto milcząco dn. 30.03.2018r.
9 AB.6743.223.2018 2018-03-16 Gmina Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleks. Kuj.
Budowa linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów w ramach rozbudowy boiska przyszkolnego
Stawki gm. Aleks. Kuj.,
4382
14.03.2018r.

przyjęto milcząco dn. 30.03.2018r.
10 AB.6743.224.2018 2018-03-16 Gmina Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleks. Kuj.
Budowa linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów w ramach rozbudowy boiska przyszkolnego
Ostrowąs, gm. Aleks. Kuj.
4383
14.03.2018r.

przyjęto milcząco dn. 30.03.2018r.
11 AB.6743.225.2018 2018-03-16 Gmina Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleks. Kuj.
Budowa linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów w ramach rozbudowy boiska przyszkolnego
Wołuszewo, gm. Aleks. Kuj.,
4384
14.03.2018r.

przyjęto milcząco dn. 30.03.2018r.
12 AB.6743.226.2018 2018-03-16 Gmina Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleks. Kuj.
Budowa linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów w ramach rozbudowy boiska przyszkolnego
Służewo, gm. Aleks. Kuj.,
4385
14.03.2018r.

przyjęto milcząco dn. 30.03.2018r.
13 AB.6743.227.2018 2018-03-16 Gmina Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleks. Kuj.
Budowa linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów w ramach rozbudowy boiska przyszkolnego
Przybranowo, gm. Aleks. Kuj.
4386
14.03.2018r.

przyjęto milcząco dn. 30.03.2018r.
14 AB.6743.241.2018 2018-03-26 Brzezińscy Anna i Marcin Budowa sieci i przyłącza wodociągowego na dz. nr 4/1, 4/2, 8/2, 11/1, 11/7, 11/17 ul. Jana Pawła II, Rudunki, gm. Aleks. Kuj. 5152
23.03.2018r.

przyjęto milcząco dn. 23.04.18r.
15 AB.6743.263.2018 2018-03-29 Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe "Algawa" Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa sieci wodociągowej w m. Konradowo, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 23/4, 23/3, 23/1, 35/4, 35/16 5544/2018
28.03.18r

przyjęto milcząco dn. 23.04.2018r.
16 AB.6743.264.2018 2018-03-29 Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe "Algawa" Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Rożno - Parcele, ul. Azaliowa, gm. Aleksandrów Kuj., dz. nr 103, 17/11, 17/12, 17/10, 17/9, 17/6, 17/5 5571
29.03.2018r.

przyjęto milcząco dn. 19.04.2018r.
17 AB.6743.265.2018 2018-03-29 Cygański Aleksander Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Odolion, gm. Aleks. Kuj. dz. nr 111, 611/1, 611/2 5467
28.03.18r.

przyjęto milcząco dn. 27.04.2018r.
18 AB.6743.269.2018 2018-03-30 Energa Operator S.A. ul. Bema 128
87-100 Toruń
za pośred. P. Kruszka
Przebudowa linii kablowej SN-15kV pomiędzy stacjami GPZ Ciechocinek - Sanatorium CZSP - etap I na dz. nr 637, 2353 m. C-nek 5611
29.03.2018r.

przyjęto milcząco dn. 19.04.2018r.
19 AB.6743.274.2018 2018-04-05 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A.
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
Przebudowa sieci wodociągowej D N225 w miejscu skrzyżowania z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN400 MOP 5,5 Mpa relacji Włocławek - Toruń i DN500 MOP 8,4 Mpa relacji Gustorzyn-Turzno w miejscowości Stary Zbrachlin dz. nr 41/1 5597
29.03.18r.

przyjęto milcząco dnia 23.04.2018r.
20 AB.6743.272.2018 2018-04-05 Stępkowscy Beata i Grzegorz Rozbudowa budynku mieszkalnego jedn. Koneck, 5923
04.04.2018r.

przyjęto milcząco dn. 02.05.2018r.
21 AB.6743.273.2018 2018-04-05 Kalota Jarosław Budowa kontenerowej stacji stransformatorowej 15/04kV i przyłącza kablowego nn - 0,4kV dz. nr 107 w m. Nieszawa, ul. Toruńska 5914
04.04.2018r.

przyjęto milcząco dn. 04.05.2018r.
22 AB.6743.277.2018 2018-04-09 Dziedzic Jakub
Zm. sp. uż. budynku mieszkalnego na gabinet rehabilitacyjno-kosmetyczny (parter) oraz zmiana konstrukcji dachowej dachu jedn. na dach dwuspadowy
ul. Włocławska, gm. Bądkowo
6210
06.04.2018r.
2018-04-19
23 AB.6743.301.2018 2018-04-19 Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr 50/1 położonej w obręb ewid. Aleks. Kuj., ul. W. Bębnowskiego 6931
18.04.2018r.

przyjęto milcząco dnia 09.05.2018r.
24 AB.6743.270.2018 2018-05-04 Włodarska Irena Wykonanie 2-óch otworów okiennych , wydzielenie pokoju poprzez wykonanie ścianki działowej i zmiana okna na drzwi tarasowe dwuskrzydłowe Rożno - Parcele, gm. Aleks. Kuj., 7657
27.04.2018r.

przyjęto milcząco dnia 09.05.2018r.
25 AB.6743.349.2018 2018-05-11 Woźniak Piotr Budowa budynku mieszkalnego jedn. oraz szamba 2-komorowego 8141
10.05.2018r.

przyjęto milcząco dn. 01.06.2018r.
26 AB.6743.360.2018 2018-05-17 Modrzejewscy Marzenna
i Marcin
Budowa budynku mieszk. jedn. typ. "HomeKONCEPT58" wraz z niezbędną infrastrukturą Podole, gm. Raciążek 8369
16.05.2018r.

przyjęto milcząco dn. 25.06.18r.
27 AB.6743.370.2018 2018-05-24 Energa Operator S.A.Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Radziejów ul. Brzeska 19
88-200 Radziejów
Budowa sieci energetycznej nN 0,4kV w celu zasilenia budynków mieszkalnych w m. Rożno-Parcele, gm. Aleks. Kuj., ul. Fiołkowa, dz. nr 43/1, 43/21, 61, 231, 232, 233 8662
22.05.2018r.

przyjęto milcząco dn. 12.06.18r.
28 AB.6743.375.2018 2018-05-25 Machtyl Mirosława Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do dz. nr 74/26, 60, 74/24, 74/23, 74/21, 74/11, 74/19, 73, 74/27, 74/15, 74/22, 71, 74/16, 74/12 ul. Krótka, Łazieniec, gm. Aleks. Kuj. 8741
23.05.2018r.

przyjęto milcząco dn. 11.07.2018r.
29 AB.6743.392.2018 2018-06-04 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
ul. Świstucha 5
87-700 Aleks. Kuj.
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od kotłowni przy ul. Narutowicza do projektowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Kościelnej w Aleksandrowie Kujawskim 9086
01.06.18r.
2018-06-29
30 AB.6743.399.2018 2018-06-11 Gmina Raciążek
ul. Wysoka 4
87-721 Raciążek
Budowa oświetlenia ulicznego gm. Raciążek, dz. nr 671/15 9299
06.06.2018r.
2018-07-11
31 AB.6743.400.2018 2018-06-11 Gmina Raciążek
ul. Wysoka 4
87-721 Raciążek
Budowa oświetlenia ulicznego gm. Raciążek, dz. nr 244, 243, 246/1, 9305
06.06.18r.
2018-07-11
32 AB.6743.401.2018 2018-06-11 Gmina Raciążek
ul. Wysoka 4
87-721 Raciążek
Budowa oświetlenia ulicznego gm. Raciążek, dz. nr 643, 592, 75, Podzamcze 9304
06.06.18r.
2018-07-11
33 AB.6743.402.2018 2018-06-11 Gmina Raciążek
ul. Wysoka 4
87-721 Raciążek
Budowa oświetlenia ulicznego gm. Raciążek, dz. nr 94, 53, Niestuszewo 9303
06.06.18r.
2018-07-11
34 AB.6743.403.2018 2018-06-11 Gmina Raciążek
ul. Wysoka 4
87-721 Raciążek
Budowa oświetlenia ulicznego gm. Raciążek, dz. nr 115, Podole 9302
06.06.18r.
2018-07-11
35 AB.6743.404.2018 2018-06-11 Gmina Raciążek
ul. Wysoka 4
87-721 Raciążek
Budowa oświetlenia ulicznego gm. Raciążek, dz. nr 22, 23, Turzynek 9300
06.06.18r.
2018-07-11
36 AB.6743.405.2018 2018-06-11 Gmina Raciążek
ul. Wysoka 4
87-721 Raciążek
Budowa oświetlenia ulicznego gm. Raciążek, dz. nr 53, 41 Niestuszewo 9301
06.06.18r.
2018-07-11
37 AB.6743.420.2018 2018-06-19 Gmina Miejska Nieszawa
ul. 3 Maja 2
87-730 Nieszawa
Budowa odcinka sieci wodociągowej o dł. 130mb na działkach nr 19, 342/8, 342/7, 310/1 ul. C-ńska, m. Nieszawa 9790
15.06.18r.

przyjęto milcząco dn. 27.06.2018r.
38 AB.6743.429.2018 2018-06-21 Gmina Miejska Ciechocinek
87-720 Ciechocinek
Budowa oświetlenia drogowego ul. Reymonta, m. C-nek dz. nr 1242/2, 1268/1, 1271/10, 1273/105 9894
18.06.18r.

przyjęto milcząco dn. 09.07.2018r.
39 AB.6743.430.2018 2018-06-21 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu
Rejon Energetyczny Radziejów
Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV poprzez skablowanie odcinka linii napowietrznej 0,4kV od słupa 301 do 304 zasilanej z ST "Turzno 5" w miejscowości Turzno, dz. nr 223, gm. Raciążek 9895
18.06.18r.

przyjęto milcząco dnia 26.07.2018r.
40 AB.6743.449.2018 2018-06-28 Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego dz. nr 1033/11, 1033/25, 1032/7, 1032/6 ul. Witosa i Mościckiego w gm. Aleks. Kuj., Łazieniec, dz. nr 103 m. 25 ul. Wspólna, m. Aleks. Kuj. 10258
27.06.18r.

Decyzja Umorzenie z dnia 18.07.2018r. AB.6743.449.2018
41 AB.6743.453.2018 2018-06-28 Gmina Miejska Ciechocinek Przebudowa oświetlenia terenu Cmentarza Komunalnego w Ciechocinku na dz. nr 2147/8, 2153, 2154, 2155/2, 2165, 2166 ul. Nieszawska 10330
28.06.18r.

przyjęto milcząco dn. 22.08.18r.
42 AB.6743.470.2018 2018-07-09 Energa Operator S.A.
ul. Brzeska 19
88-200 Radziejów
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi Rudunki, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 10/3, 10/4, 8/2, 2/1, 3/6, 3/8, 4/1, 11/1, 11/7, 11/17, 11/19, 11/6, 11/12, 11/13 10719
05.07.18r.

przyjęto milcząco dnia 16.08.2018r.
43 AB.6743.494.2018 2018-07-16 Łukasz Skowroński
Paulina Baryza -Skowrońska
Rozbudowa budynku mieszkalnego w m. Koneck, gm. Koneck, 11112
13.07.2018r.

przyjęto milcząco dn. 06.08.2018r.
44 AB.6743.502.2018 2018-07-20 Aleksandra i Grzegorz Skonieczni

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Aleksandrów Kujawski, ul. Piłsudskiego 11424
20.07.18r.

Przyjęto milcząco dn. 03.09.18r.
45 AB.6743.554.2018 2018-08-09 Mendelewscy Elżbieta i Stanisław Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego typ. „Lanzorore/LMW16 oraz szamba tymczasowego 12235
08.08.2018r.
2018-08-23
46 AB.6743.562.2018 2018-08-13 Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Łazieniec, dz. nr 1033/1, 1033/13, 1033/23, 1032/6 ul. Witosa i Mościckiego oraz ul. Wspólnej m. Aleks. Kuj., dz. nr 103 12434
10.08.2018r.

przyjęto milcząco dn. 30.08.2018r.
47 AB.6743.563.2018 2018-08-13 Witczak Jarosław Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz przyłącza wody ul. Lipowa, Odolion,gm. Aleksandrów Kuj. 12468
13.08.18r.
2018-10-09
48 AB.6743.577.2018 2018-08-21 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji w Radziejowie ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów
Budowa sieci kablowej dla zasilenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 oraz na dz. nr 1/1 i 1/3 KM 22 ul. Kościelna, m. Aleks. Kuj 12752
20.08.2018r.

przyjęto milcząco dn. 14.09.2018r.
49 AB.6743.586.2018 2018-08-23 Gmina Wiejska Waganiec,
ul. Dworcowa 11
87-731 Waganiec
Budowa oświetlenia drogowego ul. Dworcowa, gm. Waganiec, dz. nr 202/6, 202/10, 202/21, 202/25, 202/26, 202/30, 202/31, 202/35 12876
23.08.2018r.

przyjęto milcząco dn. 14.09.18r.
50 AB.6743.593.2018 2018-08-29 Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu ul. Bema 128
87-100 Toruń
Przebudowa linii kablowej SN-15kV po nowej trasie pomiędzy stacjami GPZ Ciechocinek – Sanatorium CZSP etap II dz. nr 2218/2, 2221, 2359, 780, 865, 859/2, 851/2, 830/11, 830/8, 803, 757/2, 932/6, 934, 933, 929/2 ul. Słowackiego, m. C-nek 13123
28.08.2018r.

przyjęto milcząco dn. 11.10.2018r.
51 AB.6743.597.2018 2018-09-03 Gmina Raciążek
87-721 Raciążek
ul. Wysoka 4
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niestuszewo, dz. nr 41, gmina Raciążek 13246
31.08.18r.

Przyjęto milcząco dn. 21.09.18r.
52 AB.6743.598.2018 2018-09-03 Gmina Raciążek
87-721 Raciążek
ul. Wysoka 4
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Turzynek, dz. nr 22 i 23, gmina Raciążek 13247
31.08.2018r.
2018-10-04
53 AB.6743.602.2018 2018-09-03 Gmina Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski Budowa linii kablowej oświetleniowej na dz. nr 127/8 w m. Słońsk Dolny, gm. Aleksandrów Kujawski 13273
31.08.2018r.

Przyjęto milcząco dn. 24.09.18r.
54 AB.6743.603.2018 2018-09-03 Gmina Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski Budowa linii kablowej oświetleniowej na dz. nr 35/1 w m. Białe Błota, gm. Aleksandrów Kujawski 13274
31.08.2018r.

Przyjęto milcząco dn. 24.09.18r.
55 AB.6743.606.2018 2018-09-05 Energa Oświetlenie
Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot
Budowa oświetlenia drogowego w Zbrachlinie gm. Waganiec, dz. nr 84, 91/2, 91/3 13350
03.09.18r.

przyjęto milcząco dnia 26.10.2018r.
56 AB.6743.623.2018 2018-09-07 Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski Rozbudowa istn. oświetlenia ul. Relaksowej, Odolion, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 606 13555
07.09.2018r.

przyjęto milcząco dn. 01.10.2018r.
57 AB.6743.632.2018 2018-09-10 Energa Operator S.A.ul. Gen. Bema 128
87-100 Toruń
Budowa złącza kablowego ZK-SN oraz linii kablowych SN 15kV C-nek, dz. nr 733/4, 928 13622
07.09.2018r.

przyjęto milcząco dn. 22.10.18r.
58 AB.6743.652.2018 2018-09-21 CALOR CIEPŁOWNICTWO Sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej Curie 53, 87-100 Toruń Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od kotłowni Narutowicza 16 do projektowanego osiedla mieszkalnego przy ul. Kościelnej w Aleks. Kuj., dz. nr 39/21, 44, 1/ 1 KM 22
14198
20.09.18r.

przyjęto milcząco dn. 30.10.2018r.
59 AB.6743.660.2018 2018-09-25 Gmina Aleksandrów Kujawski Przebudowa drogi gminnej nr 160227C polegająca na budowie chodnika oraz oświetlenia ulicznego, dz. nr 19, 41, Broniszewo, dz. 102, 103/2, 99/2 Goszczewo, gm. Aleks. Kuj. 14385
24.09.2018r.

przyjęto milcząco dn. 08.11.2018r.
60 AB.6743.661.2018 2018-09-25 Jagodziński Tomasz Budowa budynku mieszkalnego jedn. 14400
25.09.2018r.
2018-10-09
61 AB.6743.682.2018 2018-10-04 Gmina Miejska Ciechocinek ul. Kopernika 19
87-720 C-nek
Budowa oświetlenia ul. Nowej, m. C-nek, dz. nr 723/4 i 2374/29 m. C-nek 14745
01.10.18r.

przyjęto milcząco dn. 29.11.2018r.
62 AB.6743.689.2018 2018-10-08 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu
Rejon Dystrybucji w Radziejowie ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów
Budowa linii kablowej nN dla zasilania rezerwowego w energię elektryczną bud. mieszk. wielorodzinnego z usługami na parterze dz. nr 2375/1 i 2375/11, 2366, 2367/9 m. C-nek Al. 700 lecia 15051
05.10.2018r.

przyjęto milcząco dnia 30.11.2018r.
63 AB.6743.693.2018 2018-10-11 Gmina Raciążek
ul. Wysoka 4, 87-721 Raciążek
Budowa oświetlenia ulicznego Turzynek, gm. Raciążek, dz. nr 22, 23 15260
09.10.18r.

przyjęto milcząco dn. 30.11.2018r.
64 AB.6743.710.2018 2018-10-19 GPU ALGAWA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10
87-700 Aleks. Kuj.
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Wilkostowo, gm. Aleksandrów Kuj., dz. nr 109, 139/2, 133, 134/2 15757
18.10.2018r.

Przyjęto milcząco dn. 07.12.18r.
65 AB.6743.743.2018 2018-11-14 Gmina Raciążek ul. Wysoka 4, 87-721 Raciążek Budowa oświetlenia ulicznego Podole, gm. Raciążek, dz. nr 101/11 16975
13.11.2018r.

przyjęto milcząco dn. 06.12.2018r.
66 AB.6743.745.2018 2018-11-16 Kołudkiewicz Ryszard
Nadbudowa budynku mieszkalnego jedn.
Ostrowąs gm. Aleks. Kuj.
16915
14.11.2018r.

przyjęto milcząco dnia 02.01.2019r.
67 AB.6743.750.2018 2018-11-20 Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego Szpitalka, gm. Waganiec, dz. nr 27/1 17184
20.11.2018r.

przyjęto milcząco dnia 03.01.2019r.
68 AB.6743.763.2018 2018-11-23 Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego Wójtówka, gm. Waganiec, dz. nr 33, 37, 39 17280
21.11.2018r.

Przyjęto milcząco dn. 03.01.19r.
69 AB.6743.764.2018 2018-11-23 Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu
Rejon Dystrybucji w Radziejowie ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów
Budowa linii kablowej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi, 28/3, 29, 56/10, 57/4, 56/8, 56/7, 56/6, 56/5 Zgoda, gm. Aleks. Kuj. 17285
21.11.18r.

Przyjęto milcząco dn. 02.01.19r.
70 AB.6743.776.2018 2018-11-29 Witczak Jarosław Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wody
ul. Lipowa, Odolion, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 111, 112/3
17616
28.11.2018r.

Przyjęto milcząco dn. 20.12.2018r.
71 AB.6743.806.2018 2018-12-14 Olkowska Beata i Adam Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jedn. Raciążek 18544
13.12.2018r.

przyjęto milcząco dn. 31.01.19r.
72 AB.6743.811.2018 2018-12-19 Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejsc. Śliwkowo, gm. Waganiec, dz. nr 75/6, 75/5, 75/3 18672
17.12.2018r.

przyjęto milcząco dn. 08.01.2019r.
73 AB.6743.809.2018 2018-12-19 Machtelewska Kamila Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami wod.-kan. dla dz. nr 22/21, 22/33 oraz 22/30 w m. Łazieniec, gm. Aleks. Kuj. 18747
19.12.2018r.

przyjęto milcząco dnia 30.01.2019r.
74 AB.6743.815.2018 2018-12-21 Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu
Rejon Dystrybucji w Radziejowie
Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej Kruszynek, gm. Koneck, dz. nr 8/4, 8/5, 9/2, 9/3, 10/2, 11/1, 11/3, 13/2, 54/3 18887
21.12.2018

przyjęto milcząco dn. 21.01.2019r.
1 AB.6743.29.2019 2019-01-17 Szykulska Agata i Mariusz Budowa budynku mieszk. jedn. Odolion, gm. Aleks. Kuj. 796
16.01.2019r.

przyjęto milcząco dn. 25.02.19r.
2 AB.6743.35.2019 2019-01-24 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 7/19, 7/22
działki 7/19, 7/22, 7/7, 7/16/ 11/4, 10/8 k.m. 30 m. Aleksandrów Kuj. obręb m. Aleksandrów Kuj.
1114
23.01.19r.

przyjęto milcząco dn. 14.02.19r.
3 AB.6743.60.2019 2019-02-04 Tecmer Władysław Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działki ul. Wołuszewska, m. C-nek, dz. nr 2048, 2049/5 1637
01.02.19r.

przyjęto milcząco dn. 13.03.19r.
4 AB.6743.61.2019 2019-02-08 Szymczak Monika i Paweł Rozbudowa budynku mieszkalnego o pomieszczenie funkcji mieszkalnej Młynek, gm. Koneck, 1832
06.02.2019r.
2019-03-08
5 AB.6743.124.2019 2019-02-25 Gmina Miejska Ciechocinek Przebudowa ul. Sowińskiego
w m. C-nek, w zakresie utwardzenia nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia dz. nr 637, 647/11, 647/23, 647/17, 646/9, 644/9, 645, 643
2728
22.02.19r.

Przyjęto milcząco dn. 27.03.19r.
6 AB.6743.136.2019 2019-02-28 Wnukowska Anna Budowa sieci wodociągowej z przyłączami obiektowymi dz. nr 205/2, 205/3, 205/6, 208/2, 208/6, 208/7, 208/8, 208/9, 208/10, 208/11, 208/12, 208/13, 208/14, 208/15, 208/16, 208/17, 208/18, 208/19, 208/20, 208/21, 208/22, 208/24, 208/23, 206/2 Rożno Parcele gm. Aleks. Kuj. 2918
27.02.2019r.

przyjęto milcząco dn. 28.03.19r.
7 AB.6743.150.2019 2019-03-05 Cygański Rafał Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Rożno-Parcele, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 48/11, 48/28, 48/19, 48/20, 48/21, 48/22, 48/23, 48/24 3139
04.03.2019r.

przyjęto milcząco dn. 26.03.2019r.
8 AB.6743.155.2019 2019-03-06 Parasińska Magdalena Usunięcie kolizji sieci kablowej z projektowaną rozbudową budynku mieszk. w Ciechocinku przy ul. Wesołej 3225
05.03.2019r.

Przyjęto milcząco dn. 03.04.19r.
9 AB.6743.159.2019 2019-03-08 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128
87-100 Toruń
Budowa linii kablowej nn-0,4kV z istn. złącza oraz budowa złączy kablowo-pomiarowych nn-0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych na dz. nr 14/18, 14/20, 14/22, 14/24, 14/25, Otłoczyn, gm. Aleksandrów Kujawski 3276
06.03.19r.

Przyjęto milcząco dn. 09.05.19r.
10 AB.6743.162.2019 2019-03-08 Energia Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego dz. nr 43, 47 Przypust gm. Waganiec i dz. nr 484 ul. Narutowicza m. Nieszawa 3272
06.03.19r.

Przyjęto milcząco dn. 27.03.19r.
11 AB.6743.179.2019 2019-03-13 Energa Operator S.A. Rejon Dystrybucji w Radziejowie ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów Budowa sieci kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia domków jedn. Konradowo, gm. Aleksandrów Kuj., dz. nr 34/28 oraz 34/29 przez dz. nr 34/19, 34/24, 34/26, 34/30, 34/34 3658
12.03.2019r.

przyjęto milcząco dn. 23.04.2019r.
12 AB.6743.180.2019 2019-03-13 Energia Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego dz. nr 61/1, 68/1, 68/3, 66/2Nowy Zbrachlin, gm. Waganiec 3649
12.03.19r.

Przyjęto milcząco dn. 03.04.19r.
13 AB.6743.192.2019 2019-03-18 Gmina Wiejska Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego Nowy C-nek, gm. Aleksandrów Kuj., dz. nr 68/1, 50/6, 58/1, 58/12, 59/11, 59/21 3862
15.03.19r.

przyjęto milcząco dn. 07.05.2019r.
14 AB.6743.195.2019 2019-03-19 Kaszubski Bogdan Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Sportowa, m. Ciechocinek, dz. nr 2009/1, 2009/14, 2009/17 3929
18.03.2019r.

przyjęto milcząco dn. 06.05.19r.
15 AB.6743.200.2019 2019-03-21 Włodarski Stanisław Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konradowo, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 34/26, 34/28, 34/29, 34/30, 34/24 4114
20.03.19r.

Decyzja Umorzenie z dnia 04.04.2019r.
16 AB.6743.207.2019 2019-03-25 Solbet Sp. z o.o. ul. Toruńska 71
86-050 Solec Kujawski
Budowa sieci instalacji odprowadzenia wód roztopowych i opadowych z terenu zakładu ul. Przemysłowa 5b, Halinowo w Aleksandrowie Kuj. dz. nr 13/6, 13/8 KM 40, 1/8, 1/9, 4/3 KM 37 4262
21.03.2019r.
2019-04-29
17 AB.6743.231.2019 2019-03-29 Żurawa Katarzyna Budowa sieci wodociągowej z przyłączami obiektowymi i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na działkach nr 312, 248/5, 284/9, 284/12, 284/13 KM 42 m. Aleks. Kuj. 4826
28.03.2019r.
2019-05-06
18 AB.6743.236.2019 2019-04-03 Grabowska Renata Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wody do działek dz. nr 23/1, 23/3, 28, 29/7, 29/4, 29/5, 29/6, 29/8, 22/10, 22/11, 22/2 Rudunki, gm. Aleks. Kuj. 5060
01.04.2019r.

przyjęto milcząco dn. 10.05.2019r.
19 AB.6743.202.2019 2019-04-03 Zakrzewscy Magdalena i Adam
Grobelscy Łukasz i Daria
Budowa sieci wodociągowej z przyłączem do budynku produkcyjnego Ośno, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 209/1 i 94/2 5089
02.04.2019r.

przyjęto milcząco dn. 15.04.2019r.
20 AB.6743.270.2019 2019-04-15 Martin Wolfgang Zmiana konstrukcji dachu na istn. bud. mieszk. Służewo, gm. Aleks. Kuj. 5780
11.04.19r.
2019-05-21
21 AB.6743.283.2019 2019-04-17 Polska Spółka Gazownictwa
Sp. zo.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42
85-097 Bydgoszcz
Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5Mpa na dz. nr 761/4, 758/7, 758/6, 757/2, 738, 735, 732, 731/3 ul. Widok, Św. Brata Alberta, B.M. Raczyńskich, m. C-nek 6008
17.04.2019r.

przyjęto milcząco dn. 06.06.2019r.
22 AB.6743.307.2019 2019-05-07 Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji w Radziejowie ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4kV ze stacji transformatorowej Przypust 2 - obwód 100 oraz Nieszawa Narutowicza – obwód 100 oraz obwód 200 rozbudowa sieci energetycznej na działkach nr 31, 33/1, 35, 36, 40/3, 43 Przypust gm. Waganiec, dz. nr 239, 240/1, 240/2, 240/5, 484, 635/1, 635/2, 636, 637/10 m. Nieszawa , 6961
30.04.19r.

przyjęto milcząco dn. 06.06.2019r.
23 AB.6743.306.2019 2019-05-07 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Ciechocinku
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. Wołuszewska, m. C-nek, dz. nr 59/1, 2741/11 6964
30.04.19r.

Przyjęto milcząco dn. 14.06.2019r.
24 AB.6743.323.2019 2019-05-08 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42
85-097 Bydgoszcz
Budowa sieci gazowej n/c PE dn 110 ul. Gen. J. Bema, m. C-nek, dz. nr 2353, 2287/1
7346
08.05.2019r.
2019-06-19
25 AB.6743.330.2019 2019-05-14 Żurawa Katarzyna
Wesołowski Dawid
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami obiektowymi na dz. nr 284/12 i 284/5 KM 42 przez dz. nr 312, 284/5, 284/9, 284/12, 284/13 KM 42 7592
10.05.2019r.

przyjęto milcząco dn. 03.06.2019r.
26 AB.6743.335.2019 2019-05-15 Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42
85-097 Bydgoszcz
Budowa sieci gazowej n/c PE dn 90 ul. Marszałka J. Piłsudskiego, m. Ciechocinek, działki nr 709, 706, 1233/5 7847
14.05.2019r.

Przyjęto milcząco dn. 24.07.19r.
27 AB.6743.354.2019 2019-05-22 Energa Operator S.A.
Rejon Radziejów
ul. Brzeska 19
88-200 Radziejów
Rozbudowa sieci energetycznej nN 0,4kV – zabudowa szafek pomiarowych dla zasilenia budynków mieszkalnych i bud. gospodarczego oraz ułożenie kabla energetycznego w m. Łazieniec, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 2/5, 2/6, 2/9, 2/10, 60, 1059 8326
21.05.2019r.

przyjęto milcząco dn. 25.06.2019r.
28 AB.6743.404.2019 2019-06-18 Gmina Miejska Aleksandrów Kuj. Przebudowa linii nn wraz z oświetleniem w Aleks. Kuj. ul. Sosnowa – Jesionowo na dz. nr 26, 47, 48/2, 48/10, 134 KM 20 10430
17.06.2019r.

Przyjęto milcząco dn. 19.08.19r.
29 AB.6743.405.2019 2019-06-18 Gmina Raciążek
ul. Wysoka 4
87-721 Raciążek
Budowa oświetlenia ulicy Leśnej gm. Raciążek, dz. nr 243, 244, 246/1 10432
17.06.19r.

Przyjęto milcząco dn. 09.07.19r.
30 AB.6743.406.2019 2019-06-18 Gmina Raciążek ul. Wysoka 4, 87-721 Raciążek Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niestuszewo, gm. Raciążek, dz. nr 94 10433
17.06.2019r.

Przyjęto milcząco dn. 09.07.19r.
31 AB.6743.413.2019 2019-06-19 Paczkowska Monika
Rozbudowa istn. bud. mieszk. o pom. mieszkalne Przybranowo, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 155/6 10763
19.06.19r.

przyjęto milcząco dn. 06.08.2019r.
32 AB.6743.264.2019 2019-06-19 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu ul. Gen. J. Bema 128
87-100 Toruń za pośredn. M. Lach
Budowa linii kablowych nn 0,4kV na dz. nr 42/5, 43/11, 43/12 w m. Odolion, gm. Aleks. Kuj., 5606
10.04.19r.

Przyjęto milcząco dn. 08.07.19r.
33 AB.6743.453.2019 2019-07-10 Gmina Miejska Ciechocinek Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Blacharskiej, m. C-nek, dz. nr 757/1, 1078/5, 1079 11938
09.07.2019r.

przyjęto milcząco dn. 22.08.19r.
34 AB.6743.475.2019 2019-07-22 Energa Operator S.A.
Rejon Dystrybucji w Radziejowie ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 194/1, 228, 227/9, 227/10, 229 w m. Podole gm. Raciążek oraz dz. nr 6 w m. Podzamcze 12719
19.07.2019r.

przyjęto milcząco dnia 03.09.2019r.
35 AB.6743.492.2019 2019-07-29 Rusoccy Paulina, Kajetan, Janusz Spółka Jawna Zosin 2, 87-731 Waganiec Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z przyłączem dla budynku magazynowego w miejscowości Niszczewy, gm. Waganiec, dz. nr 194, 195/3 13050
26.07.2019r.

Przyjęto milcząco dn. 19.08.19r.
36 AB.6743.507.2019 2019-08-05 Lewandowski Marian Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego Turzynek, gm. Raciążek 13515
02.08.2019r.

Przyjęto milcząco dn. 19.08.19r.
37 AB.6743.528.2019 2019-08-14 Włodarski Stanisław Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konradowo, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 34/26, 34/28, 34/29, 34/30, 34/24 14060
14.08.19r.

przyjęto milcząco dn. 07.10.2019r.
38 AB.6743.422.2019 2019-08-19 Figas Marek Budowa elektroenergetycznego przyłącza śn/n wraz z abonencką stacją transformatorową Słupy Duże (OBCA) numer T961982, Słupy Duże, gm. Bądkowo 24.06.2019r.
10965

Przyjęto milcząco dn. 19.08.19r.
39 AB.6743.538.2019 2019-08-21 Augustyniak – Tomaszewska Violetta Budowa budynku rekreacji indywidualnej Niszczewy, gm. Waganiec 14333
20.08.2019r.

Decyzja Umorzenie z dnia 28.08.2019r.
40 AB.6743.558.2019 2019-08-26 Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Radziejowie ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów Budowa sieci nn 0,4kV wraz ze słupami na dz. nr 39, 45, 43 (obręb Tomaszewo) i dz. nr 169/12, 169/11 (obręb Łowiczek) gm. Bądkowo 14735
26.08.2019r.

przyjęto milcząco dn. 16.09.2019r.
41 AB.6743.570.2019 2019-09-02 Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Radziejowie ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów Budowa linii kablowej nn 0,4kVdla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych i kotłowni na dz. nr 1/9 , 1/5 KM 22 ul. Kościelna, m. Aleks. Kuj. przez dz. nr 1/3 KM 22 15055
29.08.2019r.
2019-10-14
42 AB.6743.582.2019 2019-09-06 Kulpa Elżbieta Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Zbrachlin, gm. Waganiec, dz. nr 26, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6 15411
05.09.19r.
2019-10-28
43 AB.6743.592.2019 2019-09-09 Kontowicz Elżbieta Rozbudowa budynku mieszkalnego jedn. ul. Strumykowa, Plebanka, gm. Waganiec 15465
06.09.2019r.

przyjęto milcząco dn. 04.11.2019r.
44 AB.6743.594.2019 2019-09-10 Gmina Miejska Ciechocinek
ul. Kopernika 19
87-720 Ciechocinek
Budowa oświetlenia ul. Norwida, Konopnickiej, Słońskiej w Ciechocinku, dz. nr 1242/2, 1279/26, 1279/27, 1279/28, 1280, 1288/6, 1295/1, 1295/34, 1295/73, 1295/81, 1294/14, 1312/1, 1902, 2550 15495
09.09.19r.

Przyjęto milcząco dn. 30.09.19r.
45 AB.6743.595.2019 2019-09-11 Gmina Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleksandrów Kuj.
Odprowadzenie wód opadowych z ul. Marii Konopnickiej w m. Rudunki za pomocą rowów do istn. rowu R-A5 dz. nr 21/4, 226/4, 21/5 gm. Aleksandrów Kujawski 15641
10.09.2019r.

Decyzja Umorzenie z dn. 26.09.2019r.
46 AB.6743.628.2019 2019-10-01 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy Budowa sieci gazowej n/c PE dn 110 o dł. 112m ul. Gen. J. Bema, m. C-nek, dz. nr 2353, 2287/1 16828
30.09.2019r.

Przyjęto milcząco dn. 04.11.19r.
47 AB.6743.644.2019 2019-10-15 Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Radziejów ul. Brzeska 19
88-200 Radziejów
Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4kV na dz. nr 90/1 – zakres DCP. Przebudowa linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej Turzynek 1 – obwód 100. Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV w celu zasilenia budynku mieszk. na dz. nr 141/2, przez działki nr 22, 79, 83/1, 87/2, 88, 90/1, 133, 134/2, 134/3, 138/2, 141/2, 141/5, 141/6, 142/3, 142/4, 143, 144, 145 Turzynek, gm. Raciążek 17645
15.10.19r.

Przyjęto milcząco dn. 05.11.2019r.
48 AB.6743.646.2019 2019-10-17 Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42,
85-097 Bydgoszcz
Budowa sieci gazowej ś/c PE dn 63 ul. Gen. J. Bema, m. Ciechocinek, dz. nr 905/10, 903, 898/11, 898/10 17670
15.10.2019r.

Przyjęto milcząco dn. 06.11.19r.
49 AB.6743.680.2019 2019-11-05 Kulpa Elżbieta Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do działki nr 48/2 Nowy Zbrachlin, gm. Waganiec, przez dz. nr 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 26 18703
31.10.19r.

Przyjęto milcząco dn. 13.12.19r.
50 AB.6743.699.2019 2019-11-15 Gmina Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa linii oświetleniowej kablowej w Goszczewie, gm. Aleksandrów Kujawski, dz. nr 102, 91/2, 90/2, 89/2, 88/2, 76/2, 75/2 oraz Podgaj, gm. Aleksandrów Kuj., dz. nr 111 19355
14.11.2019r.

Przyjęto milcząco dn. 05.12.19r.
51 AB.6743.700.2019 2019-11-15 Gmina Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa linii oświetleniowej kablowej w Ośno Drugie, gm. Aleksandrów Kujawski, dz. nr 41/1, 43/14 19354
14.11.19r.

Przyjęto milcząco dn. 24.12.19r.
52 AB.6743.708.2019 2019-11-25 Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Energetyczny Radziejów ul. Brzeska 19
88-200 Radziejów
Budowa linii kablowej nn-0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych i kotłowni. dz. nr 1/9, 1/5, przez dz. nr 1/3 KM 22 ul. Kościelna, m. Aleksandrów Kujawski 19831
21.11.2019r.

Przyjęto milcząco dn. 13.12.19r.
1 AB.6743.4.2020 2020-01-03 Energa Operator S.A.
z/s w Gdańsku Oddział w Toruniu
ul. Gen. Józef Bema 128, 87-100 Toruń
Przebudowa skrzyżowań linii napowietrznej SN-15kV relacji GPZ Ciechocinek - Opoki z linią NN – 100kV Ciechocinek-Gniewkowo w gm. Aleks. Kuj. dz. nr 38/1,40/15, 40/16, 39/1, 80/2, 80/3, 71/2, 71/4, 76/3, obręb Opoki, dz. nr 238/1, 247, obręb Podgaj, dz. nr 387/1, 526/3, 527, 528/3, obręb Służewo, 5/2 obręb Wólka 128
03.01.2020r.
2020-02-10
2 AB.6743.21.2020 2020-01-17 Dąbrowski Robert Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej dz. nr 398/6, 398/7, 398/8, 398/9, 398/10, 398/11, 398/12, 398/13, 398/14 ul. Słoneczna, w m. Służewo, gm. Aleksandrów Kujawski 732
15.01.2020r.

Decyzja Umorzenie z dn. 04.02.2020r.
3 AB.6743.19.2020 2020-01-17 Słomczewski Radosław Rozbudowa z nadbudową istniejącego budynku mieszkalno-gospodarczego o klatkę schodową, zmiana konstrukcji dachu oraz zmiana sposobu użytkowania strychu (na części budynku) na pomieszczenia mieszkalne na dz. nr 177, w m. Sędzinek, obręb Zarębowo, gmina Zakrzewo 599
14.01.2020r.

przyjęto milcząco dnia 16.03.2020r.
4 AB.6743.33.2020 2020-01-21 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu
ul. Gen. Bema 128
87-100 Toruń
Budowa linii kablowej nn 0,4kV z istn. stacji oraz budowa złącza kablowo-pomiarowego nn 0,4kV dla zasilania budynku mieszk., dz. nr 121/11, 121/12, 121/7, 124, obręb Rożno-Parcele oraz 14/8, 15/9, 15/11, 15/13, 15/15, 15/17, 16/1, 226/6, 124 obręb Rudunki gm. Aleks. Kuj. 975
21.01.2020r.

Przyjęto milcząco dn. 06.03.2020r.
5 AB.6743.46.2020 2020-01-27 Polanowski Bartosz Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Broniszewo, gm. Aleksandrów Kujawski, dz. nr 17 1276
24.01.2020r.

Przyjęto milcząco dn. 14.02.2020r.
6 AB.6743.54.2020 2020-01-30 Stawiszyński Jerzy Budowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa – Akacjowa, gm. Raciążek, dz. nr 1134, 792/25, 792/26, 782 1551
30.01.2020r.

Przyjęto milcząco dn. 20.02.2020r.
7 AB.6743.77.2020 2020-02-10 Gmina Koneck
87-702 Koneck
Rozbudowa sieci wodociągowej dz. nr dz. nr 79, 84, 88/1, 102 w miejsc. Kolonia Straszewska, gm. Koneck 2035
07.02.2020r.

przyjęto milcząco dn. 10.04.2020r.
8 AB.6743.89.2020 2020-02-14 Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku, Oddział w Toruniu
ul. Gen. Józefa Bema 128, 87-100 Toruń
Przebudowa skrzyżowań linii napowietrznej SN-15kV relacji GPZ Ciechocinek-Opoki z linią WN-110kV Ciechocinek-Gniewkowo w gm. Aleksandrów Kuj., dz. nr 38/1, 40/15, 40/16, 39/1, 80/2, 80/3, 71/2, 71/4, 76/3, obręb Opoki, 238/1, 247 obręb Podgaj, 387/1, 526/3, 527, 528/3 obręb Służewo, 5/2 obręb Wólka gm. Aleks. Kuj. 2417
13.02.2020r.

przyjęto milcząco dn. 17.02.2020r.
9 AB.6743.91.2020 2020-02-17 Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe „ALGAWA”
Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10
87-700 Aleksandrów Kujawski
Budowa sieci wodociągowej (spinka wodociągowa 110PVC) dz. nr 107, 119, 136/1 w miejsc. Zgoda, gm. Aleksandrów Kujawski 2531
14.02.2020r.
2020-03-31
10 AB.6743.98.2020 2020-02-20 Brożek Angelika i Michał Budowa sieci wod.-kan i przyłącza wod.-kan. do działki nr 1419, przez dz. nr 60, 32/1 Łazieniec, gm. Aleksandrów Kuj. 2721
19.02.2020r.

Przyjęto milcząco dn. 12.03.2020r.
11 AB.6743.99.2020 2020-02-20 Dąbrowski Robert Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna, Służewo, gm., Aleksandrów Kuj., dz. nr 398/6, 398/7, 398/8, 398/9, 398/10, 398/11, 398/12, 398/13, 398/14 2687
18.02.2020r.

przyjęto milcząco dnia 11.03.2020r.
12 AB.6743.151.2020 2020-03-11 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu
Rejon Dystrybucji Radziejów ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń
Budowa linii kablowej nn przy ul. Okrężnej obw. Nr 300 zasilany ze stacji transf. „Odolion 5” w miejscowości Odolion, ul. Okrężna, gm. Aleksandrów Kujawski, dz. nr 17/65, 17/66, 17/83, 17/103, 5, 19/5, 16/4, 16/3, 13/1, 12/2, 12/3, 12/5 3912
11.03.2020r.

przyjęto milcząco dnia 21.04.2020r.
13 AB.6743.192.2020 2020-04-16 Energa Operator S.A.
Oddział w Torunia ul. Gen. Bema 128
87-100 Toruń
Budowa sieci elektroenergetycznej – budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV dla zasilania w energię elektryczną działki nr 17/8, 17/9, 17/10, 17/11, 17/12, 12 Stawki, gm. Aleksandrów Kuj. 6173
15.04.2020r.

przyjęto milcząco dn. 20.05.2020r.
14 AB.6743.201.2020 2020-04-22 Energa Operator S.A.
ul. Gen. Bema 128
87-100 Toruń
Budowa linii kablowej nn – 0,4kV dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Aleks. Kuj., ul. Słoneczna, dz. nr 51/5, 51/6, 51/3, 51/20, 51/21, 50/2, 50/1, 50/46 KM 30 6379
20.04.2020r.
2020-06-23
15 AB.6743.211.2020 2020-04-24 Świtalscy Karolina i Artur
Jaskrowski Mariusz
Budowa sieci wodociągowej ul. Podgórna, Łazieniec, gm. Aleks. Kuj., dz.. nr 22/36, 22/37, 22/35, 22/30, 22/32 6965
24.04.20r.

przyjęto milcząco dn. 29.05.2020r.
16 AB.6743.217.2020 2020-04-28 Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42
85-097 Bydgoszcz
Budowa sieci gazowej n/c PE dn 110 ul. Nieszawska, m. C-nek, dz. nr 2373/6 6998
27.04.2020r.
2020-06-23
17 AB.6743.223.2020 2020-04-30 Browarski Piotr Budowa sieci wodociągowej i przyłącza wody ul. Stroma, Widok, w miejsc. Łazieniec, gm. Aleksandrów Kuj., dz. nr 104/8, 104/9, 104/23 7132
28.04.2020r.

przyjęto milcząco dn. 21.05.2020r.
18 AB.6743.226.2020 2020-05-04 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu
Rejon Dystrybucji Radziejów ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów
Budowa (przesunięcie) słupa istn. linii napowietrznej nN w nowo projektowanej lokalizacji na działce nr 20 obręb Łowiczek, gm. Bądkowo, 7416
04.05.2020r.

przyjęto milcząco dn. 01.06.2020r.
19 AB.6743.232.2020 2020-05-08 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu
Rejon Dystrybucji Radziejów
ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów
Rozwiązanie kolizji – przestawienie słupa linii napowietrznej nN 0,4kV, przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV zasilanej ze stacji Zgoda-obwód 200. Przyłącza kablowego nn 0,4kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego na dz. nr 4/5, przez dz. nr 4/6, 9/1, 10, 11, 12, 13, 16, 18/1, 18/4, 25, 33/2, 33/3, 33/4, 33/6, 34/2, 34/3, 35/2 w m. Zgoda, gm. Aleks. Kuj. 7812
07.05.2020r.

przyjęto milcząco dn. 05.06.2020r.
20 AB.6743.265.2020 2020-05-22 WIP Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Przemysłowa 3A
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa abonenckie, kontenerowej stacji transformatorowej WIP 3, przebudowa pola nr 4 rozdzielnicy SN w istniejącej stacji transformatorowej WIP 2 i wykonanie przyłącza 15kV dla zasilania Zakładu WIP Sp. z o.o. Sp. K. ul. Przemysłowa 3A, m. Aleks. Kuj., dz. nr 128/4, 27/4 KM 41 9167
22.05.2020r.

przyjęto milcząco dnia 24.07.2020r.
21 AB.6743.272.2020 2020-05-26 Urząd Gminy Waganiec
ul. Dworcowa 11
87-731 Waganiec
Rozbudowa sieci wodociągowej Nowy Zbrachlin, ul. Różana, gm. Waganiec, dz. nr 47/24 9410
26.05.2020r.

Przyjęto milcząco dnia 09.07.2020r.
22 AB.6743.302.2020 2020-06-05 Gmina Miejska Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kuj.
Przebudowa słupów oświetlenia ulicznego ul. Wspólna, m. Aleks. Kuj., dz. nr 103 KM 2 10283
04.06.2020r.
2020-07-21
23 AB.6743.316.2020 2020-06-15 Energa Operator S.A.
ul. Bema 128
87-100 Toruń
Budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4kV oraz dwóch szafek pomiarowych na dz. nr 155/3, 155/4, 155/5, 155/6 w miejscowości Podole, gm. Raciążek 10860
15.06.2020r.

przyjęto milcząco dnia 06.07.2020r.
24 AB.6743.319.2020 2020-06-18 Energa Operator S.A.
ul. Brzeska 19
88-200 Radziejów
Budowa przyłącza energetycznego nn wraz z rozdzielnicą kablową oraz szafką pomiarową Rożno-Parcele, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 208/2, 208/21, 103, 208/23, 208/18, 208/17 11084
17.06.2020r.

przyjęto milcząco dn. 09.07.2020r.
25 AB.6743.336.2020 2020-06-30 Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42
85-097 Bydgoszcz
Budowa sieci gazowej n/c PE dn 110 ul. Nieszawska, m. C-nek, dz. nr 2373/6 11912
30.06.2020r.

przyjęto milcząco dnia 22.07.2020r.
26 AB.6743.342.2020 2020-07-02 Energa Operator S.A. ul. Bema 128
87-100 Toruń
Budowa linii kablowej nn-0,4kV dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Aleksandrów Kujawski ul. Słoneczna 16, dz. nr 51/5, 51/6, 51/3, 51/20, 51/21, 50/2, 50/1, 50/46 KM 30 12044
01.07.2020r.

przyjęto milcząco dn. 28.08.2020r.
27 AB.6743.359.2020 2020-07-09 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu
Rejon Dystrybucji w Radziejowie
Budowa sieci kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia budynków mieszkalnych na dz. nr 104/19 oraz 104/23 przez działki nr 104/23, 104/22, 104/21, 104/19, 104/11, 104/12, 104/9, 104/8, 104/7, 104/4, 104/3 w miejscowości Łazieniec, gm. Aleksandrów Kujawski 12576
09.07.2020r.

przyjęto milcząco dn. 31.07.2020r.
28 AB.6743.362.2020 2020-07-15 Gmina Miejska Ciechocinka
ul. Kopernika 19
87-720 C-nek
Budowa oświetlenia ul. Dobrej w Ciechocinku dz. nr 723/4, 1428/3, 1428/4, 1428/6, 1428/8 12781
13.07.2020r.

przyjęto milcząco dn. 25.08.2020r.
29 AB.6743.400.2020 2020-07-29 Kulupa Filip Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Tężniowa, m. Ciechocinek, działka nr 223 13844
27.07.2020
2020-09-07
30 AB.6743.402.2020 2020-07-29 Gmina Miejska Ciechocinek, ul. Kopernika19, 87-720 Ciechocinek Budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej, Kasztanowej oraz Akacjowej, m. Ciechocinek, dz. nr 980, 1019/3, 2429, 2416, 1016/2, 2407 13838
27.07.2020r.

przyjęto milcząco dn. 14.08.2020r.
31 AB.6743.407.2020 2020-07-29 Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42
85-097 Bydgoszcz
Budowa sieci gazowej ś/c PE dn 90 w miejsc. Wołuszewo, gm. Aleksandrów Kuj., dz. nr 305 13902
28.07.2020r.
2020-09-14
32 AB.6743.426.2020 2020-08-06 SIME Polska Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 18
96-500 Sochaczew
Budowa sieci gazowej śr./c do 0,5MPa Rudunki, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 231 KM 28m. Aleksandrów Kujawski, 224, 148/5, 148/3, 145/18, 147 Rudunki 14408
04.08.2020r.

Przyjęto milcząco dn. 15.09.2020r.
33 AB.6743.434.2020 2020-08-06 Energa Operator S.A. ul. Bema 128, 87-100 Toruń Budowa linii kablowej nn 0,4kV dla zasilania w energię elektryczną bud. mieszk. na dz. nr 21/66, 21/67, 21/68, 21/69, 21/70, 21/71 przy ul. Kornela Makuszyńskiego, w miejsc. Rudunki, gm. Aleks. Kuj., obręb Rudunki, dz. nr 226/4 i 21/14 14537
06.08.2020r.

przyjęto milcząco dnia 02.09.2020r.
34 AB.6743.443.2020 2020-08-13 Słowińska Barbara Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z budową przykanalików i przyłącza wodociągowego do działki nr 17/9 ul. Okrężna, Stawki, gm. Aleksandrów Kuj., dz. nr 14, 12, 17/12, 17/9 14905
12.08.2020r.

przyjęto milcząco dn. 18.09.2020r.
35 AB.6743.449.2020 2020-08-14 Energa Operator S.A. ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów Wymiana linii napowietrznej nn, budowa dwóch słupów istn. linii napowietrznej nn w nowej lokalizacji, budowa przyłącza energetycznego kablowego nn oraz wymiana linii napowietrznej oświetleniowej dz. nr 379/1, 729, 379/2, 340/1, 338/5, 337/5, 337/1, 353/4, 331/1, 326, 325 15021
13.08.2020r.

Decyzja Umorzenie z dn. 01.10.2020r.
AB.6743.449.2020
36 AB.6743.451.2020 2020-08-14 Gmina Miejska Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kuj.
Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Wspólna, m. Aleks. Kuj., dz. nr 103 KM 25 15062
14.08.2020r.

przyjęto milcząco dnia 25.09.2020r.
37 AB.6743.520.2020 2020-09-18 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
Budowa sieci gazowej ś/c PE dn 90 w miejscowości Wołuszewo, gm. Aleksandrów Kujawski, dz. nr 305 17310
17.09.2020r.

przyjęto milcząco dnia 09.10.2020r.
38 AB.6743.531.2020 2020-09-22 Kulpa Lidia Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jedn. z odcinkiem po działce ul. Narutowicza, m. Aleks. Kuj., dz. nr 146 KM 21 17565
22.09.2020r.

przyjęto milcząco dn. 28.09.2020r.
39 AB.6743.532.2020 2020-09-22 Prus Dariusz Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jedn. z odcinkiem po działce ul. Słoneczna, m. Aleks. Kuj., dz. nr 50/23 KM 27 17531
21.09.2020r.

przyjęto milcząco dn. 01.10.2020r.
40 AB.6743.542.2020 2020-09-24 Koprowska Emilia Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jedn. z odcinkiem po działce ul. Dolna, m. Aleks. Kuj., dz. nr 103 KM 41 17761
23.09.2020r.

Przyjęto milcząco dn. 15.10.2020r.
41 AB.6743.543.2020 2020-09-24 Kurij Ryszard Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jedn. z odcinkiem po działce ul. Szczygłowskiego, m. Aleks. Kuj., dz. nr 111 KM 28 17762
23.09.2020r.

przyjęto milcząco dn. 01.10.2020r.
42 AB.6743.546.2020 2020-09-25 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Nieszawska 21, 87-720 Ciechocinek Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi kanalizacji sanitarnej ul. Żytnia, m. C-nek, dz. nr 2201/9, 2200/1, 2198/1, 2359, 2209/8, 2209/6, 2208/5, 2208/7, 2205/1, 2204/1, 2203/5, 2203/3 17806
24.09.2020r.

przyjęto milcząco dn. 02.10.2020r.
43 AB.6743.548.2020 2020-09-30 Umerli – Cybulska Jadwiga Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jedn. z odcinkiem po działce ul. Limanowskiego, m. Aleks. Kuj., dz. nr 61 KM 32 18032
28.09.2020r.

przyjęto milcząco dn. 13.10.2020r.
44 AB.6743.550.2020 2020-10-01 Energa Operator S.A. Rejon Dystrybucji Radziejów ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów Wymiana linii napowietrznej nn, budowa dwóch słupów istn. linii napowietrznej nn w nowej lokalizacji, budowa przyłącza energetycznego kablowego nn oraz wymiana linii napowietrznej oświetleniowej 379/1, 729, 379/2, 340/1, 338/5, 337/5, 337/1, 353/4, 331/1, 326, 325/2Służewo, gm. Aleks. Kuj. 18088
29.09.2020r.

przyjęto milcząco dn. 05.11.2020r.
45 AB.6743.551.2020 2020-10-01 Energa Operator S.A. Rejon Dystrybucji Radziejów ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów Budowa rozdzielni kablowej nn oraz przyłącza energetycznego kablowego nn wraz z szafką pomiarową, dz. nr 229/1, 229/2, 103, 229/9 w miejsc. Rożno-Parcele, gm. Aleks. Kuj. 18081
29.09.2020r.

przyjęto milcząco dn. 03.11.2020r.
46 AB.6743.559.2020 2020-10-05 Gmina Miejska Ciechocinek
Budowa oświetlenia ulicy Zdrojowej/na osiedlu „Solanka”/ oraz ulicy Stawowej do ulicy Bema w Ciechocinku, dz. nr 586/2, 623/28, 623/29, 623/30, 623/51, 628/6, 629/6, 630/7, 631/14, 632/5, 632/8, 632/10 18401
02.10.2020r.
2020-11-17
47 AB.6743.560.2020 2020-10-05 Gmina Miejska Ciechocinek Budowa oświetlenia ulicy Raczyńskich i Br. Alberta na działkach nr 732 i 735 w miejsc. Ciechocinek, 18402
02.10.2020r.

Przyjęto milcząco dn. 12.11.2020r.
48 AB.6743.568.2020 2020-10-07 Stępkowska Agnieszka

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi Rożno-Parcele, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 229/1, 229/5, 229/6, 229/7, 229/8, 229/9 18671
06.10.2020r.

przyjęto milcząco dnia 17.11.2020r.
49 AB.6743.584.2020 2020-10-19 Jakubiec Katarzyna Budowa naziemnej zbiornikowej instalacji na gaz płynny o poj. 4850dm3, zasilający instalację gazową w istniejącym budynku. Instalacja gazowa wewnętrzna w miejsc. Rudunki, gm. Aleksandrów Kujawski, dz. nr 91/2 19528
16.10.2020r.

Przyjęto milcząco dn. 07.12.2020r.
50 AB.6743.590.2020 2020-10-19 Poliszuk Maciej Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w bud. mieszk. jedn. z odcinkiem po działce ul. Nieszawska, m. C-nek, dz. nr 946/1 19710
19.10.2020r.

Przyjęto milcząco dn. 19.11.2020r.
51 AB.6743.594.2020 2020-10-21 Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji w Radziejowie ul. Brzeska 19
88-200 Radziejów
Budowa sieci kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego na dz. nr 3/15 i 4/28 oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr 3/14 z przebiegiem przez działki o nr geod. 3/3, 3/14, 3/15, 4/28, 4/34, 4/35 KM 14 m. Aleksandrów Kuj. 19818
20.10.2020r.

Przyjęto milcząco dn. 09.12.2020r.
52 AB.6743.595.2020 2020-10-23 Rejmer Małgorzata Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Ciechocinek ul. Słońska, dz. nr 1864/8 19997
22.10.2020r.

przyjęto milcząco dn. 02.12.2020r.
53 AB.6743.602.2020 2020-10-23 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu
Rejon Dystrybucji w Radziejowie
ul. Brzeska 19
88-200 Radziejów
Budowa linii kablowej nn 0,4kV w celu poprawy jakości zasilania proj. obwodów 800 – zasilanie ze stacji Sędzin 3 (T961112), przyłącze kablowe dla zasilania budynku rodzinnego domu opieki na dz. nr 138/4 z przebiegiem przez działki o nr geod. 76/30, 77, 118/3, 118/5, 118/6, 138/4, w miejsc. Sędzin, gm. Zakrzewo
20012
22.10.2020r.

przyjęto milcząco dn. 14.12.2020r.
54 AB.6743.603.2020 2020-10-27 Smieszny Łukasz
Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w istn. bud. mieszk. jedn. ul. Słoneczna, m. Aleks. Kuj., dz. nr 47/5 m. 30 20260
26.10.2020r.

przyjęto milcząco dnia 01.12.2020r.
55 AB.6743.604.2020 2020-10-27 Smieszny Stanisław
Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w istn. bud. mieszk. jedn. ul. Słoneczna, m. Aleks. Kuj., dz. nr 47/4 m. 30 20261
26.10.2020r.

Przyjęto milcząco dn. 19.11.2020r.
56 AB.6743.615.2020 2020-10-29 Szura Ewa i Artur Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z przyłączem oraz instalacji wewnętrznej Nowy Ciechocinek, gm. Aleksandrów Kuj. 20376
27.10.2020r.

przyjęto milcząco dn. 03.12.2020r.
57 AB.6743.616.2020 2020-10-29 Kacprzak Iwona Budowa podziemnej zbiornikowej instalacji na gaz płynny płynny o poj. 4850dm3, zasilający instalacje gazową w istn. budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Instalacja gazowa wewnętrzna dz. nr 1/31 w miejsc. Odolion, gm. Aleksandrów Kuj. 20475
28.10.2020r.

przyjęto milcząco dn. 15.12.2020r.
58 AB.6743.633.2020 2020-11-10 Wesołowski Józef Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym ul. Wołuszewska, dz. nr 294/1 w m. Ciechocinek 21324
09.11.2020r.

przyjęto milcząco dnia 01.12.2020r.
59 AB.6743.634.2020 2020-11-10 Górski Józef Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z odcinkiem po działce ul. Limanowskiego, dz. nr 60 KM 32, m. Aleksandrów Kujawski 21323
06.11.2020r.

przyjęto milcząco dn. 23.11.2020r.
60 AB.6743.600.2020 2020-11-13 Szopa Piotr Budowa zbiornikowej instalacji na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 L, zasilający instalację gazową w budynku mieszkalnym wraz z instalacją gazową wewnętrzną Podole, gm. Raciążek, dz. nr 108/3 21637
13.11.2020r.

Przyjęto milcząco dn. 07.12.2020r.
61 AB.6743.647.2020 2020-11-18 Pacek Krystyna Budowa sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejsc. Wólka, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 77/1, 92/2, 85 21821
17.11.2020r.

Przyjęto milcząco dn. 11.01.2021r.
62 AB.6743.648.2020 2020-11-18 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Nieszawska 21
87-720 Ciechocinek
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi kanalizacji sanitarnej dz. nr 640/13, 638/12, 638/6, 638/5, 433/1, 639/3, 639/6, 642/13, 640/12, 640/6, 641 ul. Kopernika, m. Ciechocinek 21822
17.11.2020r.

Przyjęto milcząco dn. 04.01.2021r.
63 AB.6743.650.2020 2020-11-18 Kruszka Teresa Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym ul. Wiśniowa, m. Aleks. Kuj., dz. nr 228/2 KM 42 21692
13.11.2020r.

przyjęto milcząco dn. 08.12.2020r.
64 AB.6743.580.2020 2020-11-19 Sime Polska Sp. z o.o.
ul. 1 maja 18
96-500 Sochaczew
Budowa gazociągu średniego ciśnienia do 0,5MPa, dn 110PE w miejscowości obręb C-nek dz. nr 682, obręb Raciążek dz. nr 114, 58, 243, 246/1, 671/15, 664, 670/5, 663, 569/15, 547 21968
19.11.2020

przyjęto milcząco dnia 09.12.2020r.
65 AB.6743.662.2020 2020-11-24 Martewicz Elżbieta Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jedn. wraz z zagospodarowaniem terenu działki ul. Wiatraczna, gm. Raciążek, dz. nr 143 22148
23.11.2020r.

przyjęto milcząco dn. 29.12.2020r.
66 AB.6743.663.2020 2020-11-26 Gmina Miejska Ciechocinek Budowa oświetlenia ulicy Zdrojowej na osiedlu „Solanka” oraz ulicy Stawowej do ulicy Bema w Ciechocinku, dz. nr 586/2, 623/28, 623/29, 623/30, 623/51, 628/6, 629/6, 630/7, 631/14, 632/5, 632/8, 632/10 2227
24.11.2020r.

przyjęto milcząco dn. 03.12.2020r.
67 AB.6743.581.2020 2020-11-26 Zakład Przemysłu Mięsnego „Dróbaleks” Sp. j. K.E.C Śmieszny, M. Mroczkowska Rudunki, 87-700 Aleks Kuj. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z odcinkiem po działce do zakładu produkcyjnego w Aleksandrowie Kuj. Budowa kotłowni kontenerowej Rudunki, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 222, 223, 224, 124/3 22005
19.11.2020r.

przyjęto milcząco dn. 11.12.2020r.
68 AB.6743.675.2020 2020-12-02 Dziekanowski Marian Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu działki Nowy Ciechocinek, gm. Aleksandrów Kuj., dz. nr 50/11
22833
01.12.2020r.

Przyjęto milcząco dn. 08.01.2021r.
69 AB.6743.676.2020 2020-12-02 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechocinku Budowa sieci wodociągowej
ul. Wojska Polskiego, m. C-nek, dz. nr 2161/2, 2642/1, 2642/3, 2144/2, 2148/2, 2142/2, 1300/14
22712
30.11.2020r.

przyjęto milcząco dn. 08.01.2021r.
70 AB.6743.690.2020 2020-12-07 Sztroksztejn Paulina Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla istn. bud. mieszk. jedn. ul. Chopina, m. Aleksandrów Kujawski, dz. nr 59/2 KM 27 23209
07.12.2020r.

przyjęto milcząco dn. 15.12.2020r.
71 AB.6743.691.2020 2020-12-07 Paliwoda Arkadiusz Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszk. jedn. oraz gospodarczym w celu ogrzewania budynku mieszkalnego z odcinkiem po działce ul. Tartaczna, m. Aleksandrów Kujawski, dz. nr 147 KM 21 23208
07.12.2020r.

przyjęto milcząco dn. 16.12.2020r.
72 AB.6743.692.2020 2020-12-07 Wyborski Mariusz Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla istn. bud. ul. Szczygłowskiego, m. Aleksandrów Kujawski, dz. nr 102/2 KM 28 23206
07.12.2020r.

przyjęto milcząco dn. 15.12.2020r.
73 AB.6743.693.2020 2020-12-07 Gmina Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla istn. bud. ul. Młodzieżowa,w miejsc. Odolion, gm. Aleksandrów Kujawski, dz. nr 30/16 23207
07.12.2020r.

przyjęto milcząco dn. 29.12.2020r.
74 AB.6743.717.2020 2020-12-18 Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe ALGAWA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10
87-700 Aleks. Kuj.
Budowa sieci wodociągowej (spinka wodociągowa 110PCV) w miejsc. Zgoda gm. Aleks. Kuj., dz. nr 107, 119, 136/1 23753
15.12.2020r.

przyjęto milcząco dn. 20.01.2021r.
75 AB.6743.718.2020 2020-12-18 Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe ALGAWA Sp. z o.o.ul. Przemysłowa 10
87-700 Aleks. Kuj.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 42/2, 197 w miejsc. Stawki, gm. Aleks. Kuj., ul. Miodowa 23754
15.12.2020r.

przyjęto milcząco dn. 05.02.2021r.
76 AB.6743.719.2020 2020-12-18 Budkrusz Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 12
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla istn. budynku ul. Narutowicza, m. Aleks. Kuj., dz. nr 12/10, 12/9 KM 19
23767
15.12.2020r.
2021-02-01
77 AB.6743.720.2020 2020-12-18 Krzemiński Paweł Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla istn. budynku ul. Graniczna, m. Aleks. Kuj., dz. nr 10/3, 10/4, 10/12 KM 30 23762
15.12.2020r.

przyjęto milcząco dn. 13.01.2021r.
78 AB.6743.721.2020 2020-12-18 Mańkowska Urszula CONCORDIA Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla istn. budynku mieszk. ul. Chopina, m. Aleks. Kuj., dz. nr 89/2 KM 27 23768
15.12.2020r.
2021-01-26
79 AB.6743.722.2020 2020-12-18 Michalski Adam Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla istn. budynku ul. Chopina,m. Aleks. Kuj., dz. nr 59/2 KM 27 23766
15.12.2020r.
2021-01-26
80 AB.6743.723.2020 2020-12-18 Mańkowska Urszula Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla istn. budynku mieszk. ul. Chopina, m. Aleks. Kuj., dz. nr 89/2 KM 27 23761
15.12.2020r.
2021-01-26
81 AB.6743.729.2020 2020-12-22 Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji w Radziejowie ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów
Wymiana linii napowietrznej nn i budowa nowego odcinka obwodu nn i budowa przyłącza energetycznego kablowego dz. nr 96/2, 94, 93/2, 93/4, 93/3, 91/1, 90, 87, 83, 78, 77, 76, 74/2, 69, 70/1 w m. Kolonia Nieszawa 23975
18.12.2020r.

przyjęto milcząco dnia 22.01.2021r.
82 AB.6743.626.2020 2020-12-28 Gospodarstwo Rolno – Hodowlane Kazimierz Śmieszny Rudunki, 87-700 Aleks. Kuj. Budowa instalacji gazowej dla potrzeb budynku handlowego w miejsc. Rudunki, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 224 04.11.2020r.
przyjęto milcząco dn. 28.12.2020r.
1 AB.6743.1.2021 2021-01-05 Gospodarstwo Rolno-Handlowe Kamil Śmieszny Budowa instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego w miejscowości Rudunki, gm. Aleksandrów Kujawski, działka nr 148/5 98/2021
04.01.2021r

Przyjęto milcząco z dn. 03.03.2021r.
2 AB.6743.5.2021 2021-01-07 Gospodarstwo Rolno-Handlowe Kazimierz Śmieszny
Budowa instalacji gazowej dla potrzeb budynku warsztatu w miejscowości Rudunki, gm. Aleksandrów Kujawski, działka nr 124/3, 148/5, 148/1 174
05.01.2021r.

Przyjęto milcząco z dn. 03.03.2021r.
3 AB.6743.16.2021 2021-01-12 Kaczmarek Małgorzata Zmiana źródła ciepła zbiornika instalacji gazowej gazu propanowego wraz ze zbiornikiem naziemnym V=2700l i instalacji wewnętrznej dla budynku mieszkalnego Słomkowo, gm. Aleks. Kuj., dz. 144/2 361
08.01.2021r.

Przyjęto milcząco dn. 02.03.2021r.
4 AB.6743.28.2021 2021-01-18 Klekotko Damian
Wykonanie instalacji zewnętrznej zbiornikowej z pojedynczym zbiornikiem o poj. 2700dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym, Łazieniec, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 92/22 833
15.01.2021r.

przyjęto milcząco dnia 08.02.2021r.
5 AB.6743.34.2021 2021-01-18 Wilczyński Czesław Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z odcinkiem zewnętrznym od punktu redukcyjno-pomiarowego na granicy posesji do ściany budynku m. Aleks. Kuj., dz. nr 177 KM 42 919
18.01.2021r.
2021-03-01
6 AB.6743.40.2021 2021-01-21 Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Radziejowie ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów Budowa energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV oraz kablowych rozdzielnic szafowych szt. 4 w m. Aleksandrów Kuj., dz. nr 1/3, 1/6, 1/8, 1/9 KM 22 1246
21.01.2021r.

przyjęto milcząco dnia 25.02.2021r.
7 AB.6743.41.2021 2021-01-21 SIME Polska Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 18
96-500 Sochaczew
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa ul. Miodowa, Stawki, gm. Aleksandrów Kujawski, dz. nr 41/9, 42/2, 197 1204
20.01.2021r.
2021-03-02
8 AB.6743.700.2021 2021-01-22 Łęgowski Rafał
Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w jednym z lokali w budynku usługowo-handlowym na dz. nr 727/7 w C-nku przy ul. Zdrojowej 23543
11.12.2020r.

przyjęto milcząco dnia 22.01.2021r.
9 AB.6743.50.2021 2021-01-25 Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot
Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN 0,4kV – oświetlenia drogowego na dz. nr 122, 127 w miejscowości Sierzchowo, gm. Waganiec. 1425
25.01.2021r.

przyjęto milcząco dnia 19.02.2021r.
10 AB.6743.65.2021 2021-02-02 Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
Budowa gazociągu ś/c i n/c ul. Lipnowska, m. Ciechocinek, dz. nr 45/1 i 46/3 obręb Siarzewo, gm. Raciążek, dz. nr 1886, 1281, 1884/26, 2063 ul. Lipnowska, obręb m. Ciechocinek 1815
29.01.2021r.

Przyjęto milcząco dn. 11.03.2021r.
11 AB.6743.84.2021 2021-02-12 AMG HOLDING
Urszula Tyburska
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przył. kan. sanit., sieci wod. z przył. wod. dla potrzeb siedmiu budynków mieszk. ul. Żytnia, m. C-nek, dz. nr 2359, 2198/7, 2198/8, 2198/9, 2198/10, 2198/6, 2198/1 2554
10.02.2021r.
2021-04-01
12 AB.6743.85.2021 2021-02-12 AMG HOLDING
Urszula Tyburska
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przył. kan. sanit., sieci wod. z przył. wod. przewodu tłocznego wraz z przepompownią ścieków P1. ul. Bema, m. C-nek, dz. nr 2270, 2353 2555
10.02.2021r.

Przyjęto milcząco dn. 10.05.2021r.
13 AB.6743.86.2021 2021-02-12 Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
Budowa sieci gazowej ś/c DN 63 PE o dł. 71,50m Wołuszewo, gm. Aleksandrów Kujawski,dz. nr 396, obręb m. Ciechocinek dz. nr 59/1, 2664
11.02.2021r.

przyjęto milcząco dnia 01.04.2021r.
14 AB.6743.104.2021 2021-02-18 Energia Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV – oświetlenie drogowe na dz. nr 42/2, 53/1, 54, 52, 50 obręb Wiktoryn, gm. Waganiec, dz. nr 96/2, 116/10, 118/8 obręb Brudnowo, gm. Waganiec 3119
17.02.2021r.

przyjęto milcząco dn. 30.03.2021r.
15 AB.6743.116.2021 2021-02-24 Energa Operator S.A.
ul. Bema 128
87-100 Toruń
Budowa linii kablowych nn 0,4kV dla zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych na dz. nr 21/16, 21/17, 21/18 przy ul. Kornela Makuszyńskiego w Rudunkach, gm. Aleksandrów Kujawski dz. nr 21/14 3493
23.02.2021r.

przyjęto milcząco dnia 08.03.2021r.
16 AB.6743.121.2021 2021-02-24 Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe ALGAWA
Sp. z o.o. ul. ,Przemysłowa 10
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 124, obręb Rożno-Parcele, oraz działek nr 21/4, 226/4, 21/5, 21/6, 21/25, 21/14, 21/23, 21/58, 21/60, 21/59, 21/65, 21/57, 21/56, 21/55, 21/54, 21/53, 21/52, 21/43, 21/44, 21/45, 21/46, 21/19, 21/51, 21/50, 21/21, 21/22, 21/15, 21/16, 21/17, 21/18, 21/37, 21/33, 21/32, 21/31, 21/30, 21/29, 21/28, 21/27, 21/26, 21/11, 21/10, 21/9, 21/42, 21/41, 21/40, 21/39, 21/38 obręb Rudunki, gm. Aleks. Kuj. 3564
23.02.2021r.

przyjęto milcząco dn. 06.04.2021r.
17 AB.6743.128.2021 2021-02-26 Sime Polska Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 18
96-500 Sochaczew
Budowa gazociągu ś/c do 0,5MPa, dn 63 PE w miejsc. m. Aleksandrów Kuj., dz. nr 335, 334 KM 32
3795
25.02.2021r.

przyjęto milcząco dnia 11.03.2021r.
18 AB.6743.129.2021 2021-02-26 Energa Operator S.A.
ul. Brzeska 19
88-200 Radziejów
Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV zasilanej ze stacji Plebanka 3 k/Ośno – obwód 100, przyłącze kablowe nn 0,4kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego na dz. nr 2/3 przez dz. nr 1/1, 1/2, 2/1, 2/3, 12/1, 20/1, 21, 23, 24/4, 24/5, 25/4, 25/6, 26/4, 26/5, 27/4, 33/3, 35/3, 42/4, 42/8 3793
25.02.2021r.

przyjęto milcząco dnia 01.04.2021r.
19 AB.6743.136.2021 2021-03-02 CONCORDIA Urszula Mańkowska
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla istn. bud. mieszk. ul. Chopina 1a/2, m. Aleks. Kuj., dz. nr 89/2 KM 27 4093
02.03.2021r.

przyjęto milcząco dn. 02.04.2021r.
20 AB.6743.138.2021 2021-03-02 Mańkowska Urszula Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla istn. bud. mieszk. ul. Chopina 1a/2, m. Aleks. Kuj., dz. nr 89/2 KM 27 4092
02.03.2021r.
2021-04-14
21 AB.6743.139.2021 2021-03-04 Osiński Kazimierz Wykonanie instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 dm3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jedn. o wewnętrzną instalację w tym budynku Wójtówka, gm. Waganiec, dz. nr 40 4178
03.03.2021r.

przyjęto milcząco dnia 25.03.2021r.
22 AB.6743.140.2021 2021-03-04 Kozłowski Leszek Budowa zbiornikowej instalacji na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 dm3, zasilający instalacje gazową w budynku mieszkalnym jedn. Instalacja wewnętrzna gazowa w miejsc. Rożno-Parcele, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 56/9 4173
03.03.2021r.
2021-05-12
23 AB.6743.145.2021 2021-03-05 SIME Polska Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej ś/c do 0,5MPa
ul. Miodowa, Stawki, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 41/9, 42/2, 197
4227
03.03.2021r.

przyjęto milcząco dn. 02.04.2021r.
24 AB.6743.159.2021 2021-03-11 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń
Budowa linii kablowej nn 0,4kV jako oddzielnego obwodu nn dla zwiększenia mocy gospodarstwa rolnego na dz. nr 21/2 w miejsc. Kolonia Łowiczek, gm. Bądkowo 4784
09.03.2021r.
2021-04-22
25 AB.6743.164.2021 2021-03-12 CONCORDIA Urszula Mańkowska
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu handlowym w budynku. mieszk. wielorodzinnym ul. Chopina, m. Aleks. Kuj., dz. nr 57/1, 57/2 KM 27 4946
10.03.2021r.

przyjęto milcząco dnia 12.05.2021r.
26 AB.6743.166.2021 2021-03-16 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42
85-097 Bydgoszcz
Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5MPa na dz. nr 18, 15/5, 34/1, 34/3 w m. C-nek, ul. Sportowa 5206
15.03.2021r.

przyjęto milcząco dn. 20.04.2021r.
27 AB.6743.171.2021 2021-03-16 Sime polska Sp. z o.o
ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew
Budowa sieci gazowej o średnim ciśnienie do 0,5MPa na dz. nr 545, 527, 23/3, 22/1, 21/5, 21/8, 21/12, 21/52, 19/5, 5, 17/17, 17/83,17/103, 21/53, 20 w miejsc. Odolion, gm. Aleksandrów Kuj. 5064
11.03.2021r.

przyjęto milcząco dn. 20.04.2021r.
28 AB.6743.172.2021 2021-03-18 Gmina Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleksandrów Kujawski
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na dz. nr 48/11 ul. Kwiatowa, Rożno-Parcele, gm. Aleksandrów Kujawski 5383
15.03.2021r.

Przyjęto milcząco dn. 06.05.2021r.
29 AB.6743.180.2021 2021-03-22 Bober Joanna Budowa zbiornikowej instalacji na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem o poj. 4850dm3, zasilający instalację gazową w budynku mieszkalnym jedn. Instalacja wewnętrzna gazowa w miejsc. Ośno, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 17/5 5644
18.03.2021r.

przyjęto milcząco dnia 29.03.2021r.
30 AB.6743.204.2021 2021-03-26 Emaru Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN-0,4kVoraz słupów nN – 0,4kV oraz rozbiórka linii napowietrznej nN – 0,4kV w miejsc. Siutkowo, gm. Waganiec, dz. nr 92 6157
26.03.2021r.

Przyjęto milcząco dnia 27.05.2021r.
31 AB.6743.205.2021 2021-03-26 Miądlicka Iwona Budowa instalacji zewnętrznej zbiornikowej z pojedynczym zbiornikiem o poj. 2700dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym ul. Włocławska, gm. Bądkowo, dz. nr 289
6081
25.03.2021r.
2021-05-18
32 AB.6743.206.2021 2021-03-26 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu
Rejon Dystrybucji Radziejów ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów
Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV zasilanej ze stacji Rożno 2, obwód 200. Sieć kablowa nn 0,4kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego na dz. nr 7/17 oraz budynku gospodarczego na dz. nr 7/18 przez dz. nr 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/16, 7/18, 12/2, 36/3, 36/9 w miejsc. Rożno Parcele, gm. Aleks. Kuj.
6094
25.03.2021r.

przyjęto milcząco dnia 16.04.2021r.
33 AB.6743.210.2021 2021-03-29 Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42
85-097 Bydgoszcz
Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa na dz. nr 2156/1 obręb Ciechocinek oraz dz. nr 96/4, 96/5, 96/9, 97/3, 97/5, 97/12, obręb Podole 6275
29.03.2021r.

przyjęto milcząco dnia 12.05.2021r.
34 AB.6743.220.2021 2021-04-02 Gęsicki Krzysztof Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej na dz. nr 17/63 w miejsc. Odolion przy ul. Sosnowej, gm. Aleksandrów Kuj. 6762
02.04.2021r.
2021-05-12
35 AB.6743.222.2021 2021-04-02 Wilczyński Czesław Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszk. jedn. wraz z odcinkiem zewnętrzn. od punktu redukcyjno-pomiarowego na granicy posesji do ściany na dz. nr 177 KM 42 w m Aleksandrów Kuj. ul. Wiśniowa 6621
02.04.2021r.

Przyjęto milcząco dn. 24.05.2021r
36 AB.6743.219.2021 2021-04-06 Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
Budowa sieci gazowej ś/c o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa wraz z budową przyłącza gazu ś/c na dz. nr 1574//11, 1506, 317/3, 314/3, 314/4, 313/16, 313/14 w m. Ciechocinek przy ul. Jagiełły 6579
01.04.2021r.

przyjęto milcząco dnia 14.05.2021r.
37 AB.6743.229.2021 2021-04-08 Markowska Wiktoria Budowa instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. C-nek przy ul. Nowa, dz. nr 2374/27 6981
08.04.2021r.

przyjęto milcząco dnia 30.04.2021r.
38 AB.6743.243.2021 2021-04-16 Gmina Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejsc. Plebanka, gm. Aleksandrów Kuj., dz. nr 91 7429
14.04.2021r.

przyjęto milcząco dnia 17.05.2021r.
39 AB.6743.244.2021 2021-04-16 Skonieczny Marcin i Skonieczna Anna Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji z przyłączami w miejsc. Rożno-Parcele, ul. Hiacyntowa, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 36/5, 36/12, 36/13, 36/6, 12/2, 37/27, 37/20, 37/31, 37/30, 37/23 7481
15.04.2021r.

przyjęto milcząco dnia 18.05.2021r.
40 AB.6743.259.2021 2021-04-21 Gmina Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejsc. Łazieniec, ul. Stachury, Sportowa, Górskiego, Stamma, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 103/12, 103/14, 103/16, 103/18, 100, 99/1, 98/1, 97/1, 96/1, 95/7, 95/11, 93/8, 93/12, 93/23, 92/8 7961
21.04.2021r.

przyjęto milcząco dnia 16.06.2021r.
41 AB.6743.260.2021 2021-04-21 Gospodarstwo Rolno-Handlowe Kazimierz Śmieszny Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wraz z odcinkiem po działce w miejsc. Rudunki, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 124/3, 148/5, 148/1
7874
20.04.2021r.

przyjęto milcząco dnia 09.06.2021r.
42 AB.6743.281.2021 2021-04-29 Chojnacki Marian Budowa wewn. inst. gaz. w bud. mieszk. jedn. wraz z odcinkiem zewnętrznym od punktu redukcyjno-pomiarowego na granicy posesji do ściany budynku w miejsc. m. Aleks. Kuj. ul. Słowackiego, dz. nr 12 KM 32 8415
28.04.2021r.

Przyjęto milcząco dn. 10.06.2021r.
43 AB.6743.282.2021 2021-04-29 Rolewski Jerzy Budowa wewn. inst. gaz. w bud. mieszk. jedn. wraz z odcinkiem zewnętrznym od punktu redukcyjno-pomiarowego na granicy posesji do ściany budynku w miejsc. Odolion, ul. Krokusowa, dz. nr 21/32 8414
28.04.2021r.

przyjęto milcząco dnia 01.06.2021r.
44 AB.6743.287.2021 2021-04-29 M.P.W i K Sp. z o.o.
ul. Nieszawska 21, 87-720 Ciechocinek
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi kan. sanit. dz. nr 2353, 2211/1, 905/10, 903, 901/7, 902/6, 780, 866, 2359 ul. J. Słowackiego, m. C-nek 8580
29.04.2021r.

Przyjęto milcząco dn. 10.06.2021r.
45 AB.6743.298.2021 2021-05-07 Budkrusz Sp. z o.o. Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla istn. budynku w m. Aleksandrów Kuj., ul. Narutowicza, dz nr 12/10 i 12/9 KM 19 8721
30.04.2021r.
2021-06-10
46 AB.6743.299.2021 2021-05-07 Energa Operator S.A.
Rejon Dystrybucji Radziejów
Demontaż linii napowietrznej nn oraz budowa linii kablowej nn na dz. nr 146/3, 144, 75/2, 145, 146/1, 146/2, 143, obręb Brudnowo, dz. nr 117/1, 114, 106/1, 102/5, 102/6, 102/3, 100/1, 99/1, 98, 91, 89, 87/2 obręb Józefowo, gm. Waganiec 8868
05.05.2021r.

Przyjęto milcząco dn. 08.07.21r.
47 AB.6743.300.2021 2021-05-07 Gawroński Dariusz Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla istn. budynku w m. Odolion, ul. Sosnowa, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 17/49 8722
30.04.2021r.
2021-06-15
48 AB.6743.301.2021 2021-05-07 Magolan-Snoek Krystyna
Budowa zbiornikowej instalacji na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem o poj., 2700dm3, zasilający instalację gazową w budynku mieszkalnym jedn. Instalacja wewnętrzna gazowa w miejsc. Rożno-Parcele, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 36/1 8723
30.04.2021r.

przyjęto milcząco dn. 27.05.2021r.
49 AB.6743.316.2021 2021-05-13 Lewandowski Marek Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla istn. budynku mieszk. jedn. w m. Aleks. Kuj., dz. nr 157 KM 32 9434
12.05.2021r.

Przyjęto milcząco dn. 19.05.2021r.
50 AB.6743.324.2021 2021-05-14 SIME POLSKA Sp. z o.o.
Budowa gazociągu ś/c do 0,5MPa, dn. 63PE, w miejsc. Odolion dz. nr 130, 128/3, 138/2, i obręb Kuczek dz. nr 70/2, gm. Aleks. Kuj. 9456
12.05.2021r.

Przyjęto milcząco dn. 04.06.2021r.
51 AB.6743.337.2021 2021-05-19 Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji w Radziejowie Demontaż linii napowietrznej nn, budowa linii kablowej nn w miejsc. Koneck, gm. Koneck, dz. nr 63, 17 9901
18.05.2021r.

Przyjęto milcząco dnia 09.06.2021r.
52 AB.6743.344.2021 2021-05-21 Augustyniak Teresa Budowa sieci wodociągowej Rożno-Parcele, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 7/6, 7/7, 7/16 10068
19.05.2021r.

przyjęto milcząco dnia 08.07.2021r.
53 AB.6743.345.2021 2021-05-21 Koprowska Katarzyna Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla istn. bud. mieszk. jedn. ul. Dworcowa, Odolion, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 146/13, 146/14 10069
19.05.2021r.

przyjęto milcząco dnia 25.06.2021r.
54 AB.6743.346.2021 2021-05-21 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
Budowa sieci gazowej ś/c wraz z budową przyłączy gazu ś/ć w m. C-nek, ul. Bema, dz. nr 2225/3, 2225/4, 2225/9, 2225/10, 2225/11 10036
19.05.2021r.

przyjęto milcząco dn. 17.06.2021r.
55 AB.6743.347.2021 2021-05-21 Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski Budowa strefy relaksu – branża elektryczna – oświetlenie ul. Kwiatowa – Zielone m. Aleks. Kuj., dz. nr 81/5 KM 42 10056
19.05.2021r.

przyjęto milcząco dnia 25.06.2021r.
56 AB.6743.202.2021 2021-05-21 Energa Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN -15kV oraz słupów SN-15kV oraz rozbiórka linii napowietrznej SN-15 w miejsc. Zbrachlin, gm. Waganiec, dz. nr 73/5, 76/10 i 98/5 6155
26.03.2021r.

przyjęto milcząco dn. 21.05.2021r.
57 AB.6743.359.2021 2021-05-24 Energia Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV – ośw. drogowego na dz. nr 149/17, 151/2, 149/4, 149/7, 149/22, 149/21, 149/10, 140/15 w miejsc. Bądkowo 10381
24.05.2021r.

przyjęto milcząco dn. 01.07.2021r.
58 AB.6743.201.2021 2021-05-27 Energa Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN-04kV oraz słupów nN-0,4kV oraz rozbiórka linii napowietrznej nN-0,4kV w miejsc. Zbrachlin, gm. Waganiec, dz. nr 60 6156
26.03.2021r.

przyjęto milcząco dn. 27.05.2021r.
59 AB.6743.371.2021 2021-05-27 Gmina Miejska Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleks. Kuj.
Oświetlenie uliczne ulicy Promiennej w Aleks. Kuj., dz. nr 47/11 KM 30 10587
25.05.2021r.

przyjęto milcząco dnia 05.07.2021r.
60 AB.6743.374.2021 2021-05-27 AMG HOLDING
Urszula Tyburska
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przył. kan. sanit., sieci wod. z przył. wod. dla potrzeb siedmiu budynków mieszk. dwulokal. ul. Żytnia, m. C-nek, dz. nr 2359, 2198/7, 2198/8, 2198/9, 2198/10, 2198/6, 2198/1 10548
25.05.2021r.

Przyjęto milcząco dn. 16.06.2021r.
61 AB.6743.378.2021 2021-05-27 Paczkowska Wioletta Wykonanie instalacji zewnętrznej zbiornika z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej gazem płynnym w m. Rożno-Parcele, gm. Aleks. Kuj., ul. Kameliowa, dz. nr 149/17 10664
26.05.2021r.

przyjęto milcząco dnia 27.07.2021r.
62 AB.6743.379.2021 2021-05-27 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42
85-097 Bydgoszcz
Budowa sieci gazowej ś/c wraz z budową przyłączy gazu ś/c w m. C-nek, ul. Rolna, dz. nr 2141/1, 2140/3, 2139/9, 2162, 2132/9, 2127/9, 2111/1, 1327/1, 1326/1, 2139/8 10777
27.05.2021r.
2021-07-13
63 AB.6743.380.2021 2021-05-27 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42
85-097 Bydgoszcz
Budowa sieci gazowej ś/c wraz z budową przyłączy gazu ś/c w m. C-nek, ul. Rolna, dz. nr 2141/1, 2140/3, 2139/5, 2136/5, 2135/8, 2135/10, 2132/4, 2127/4, 2126/4, 2117, 2112/2, 1331, 2135/7, 2127/3 10778
27.05.2021r.
2021-07-13
64 AB.6743.386.2021 2021-05-31 Kościerzyński Marian
Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla istn. budynku mieszk. jedn. ul. Wiśniowa, m. Aleks. Kuj., dz. nr 202 KM 42 10844
28.05.2021r.

Przyjęto milcząco dn. 11.06.2021r.
65 AB.6743.394.2021 2021-05-31 Gmina Miejska Aleksandrów Kuj. Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę Słoneczną m. Aleksandrów Kujawski, dz. nr 51/21, 7/16, 8/1, 7/22, 12/22, 7/19 KM 30 10893
28.05.2021r.

przyjęto milcząco dnia 26.07.21r.
66 AB.6743.397.2021 2021-05-31 Energia Oświetlenie
Sp. z o.o.
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV – ośw. drogowego na dz. nr 141/7, 142 w miejsc. Ariany, gm. Waganiec, dz. nr 141/7, 142 10950
31.05.2021r.

przyjęto milcząco dnia 30.06.2021r.
67 AB.6743.203.2021 2021-06-02 Energa Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN-04kV oraz słupów nN-0,4kV oraz rozbiórka linii napowietrznej nN-0,4kV w miejsc. Sierzchowo, gm. Waganiec, dz. nr 165/1, 166/1, i miejsc. Brudnowo, gm. Waganiec, dz. nr 70/1, 71, 73/1 6154
26.03.2021r.

przyjęto milcząco dnia 02.06.2021r.
68 AB.6743.405.2021 2021-06-02 Ogrodowski Dariusz Budowa zbiornikowej instalacji na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700dm3, zasilający instalację gazową w bud. mieszk. jedn. wewnętrzna instalacja gazowa, w m. Aleks. Kuj., ul. Kwiatowa, dz. nr 128 KM 42
11126
01.06.2021r.

przyjęto milcząco dn. 17.06.2021r.
69 AB.6743.408.2021 2021-06-02 Nec Marcin Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla istn. budynku jedn. w miejsc. Wołuszewo, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 371 11123
01.06.2021r.

przyjęto milcząco dn. 07.07.2021r.
70 AB.6743.409.2021 2021-06-04 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu
Rejon Dystrybucji w Radziejowie ul. Brzeska 19
88-200 Radziejów
Budowa linii kablowej nn i budowa przyłącza energetycznego kablowego na dz. nr 17, 34/2, 76/1, 55/6, 54/3, 53, 33 w miejsc. Opoczki, gm. Aleks. Kuj. 11282
04.06.2021r.

przyjęto milcząco dnia 29.06.2021r.
71 AB.6743.414.2021 2021-06-07 Sime Polska Sp. z o.o. Budowa gazociągu ś/c do 0,5MPa, dn 63Pe w miejsc. m. Aleks. Kuj., dz. nr 188, 187, 180, 178/2, 196/10 KM 31 11366
04.06.2021r.

przyjęto milcząco dnia 29.07.2021r.
72 AB.6743.419.2021 2021-06-08 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
Budowa sieci gazowej ś/c wraz z budową przyłączy gazu ś/c w miejsc. m. C-nek, dz. nr 2287/1, 2287/5, 2287/13, 2287/12, 2287/14 11459
07.06.2021r.

przyjęto milcząco dnia 28.06.2021r.
73 AB.6743.424.2021 2021-06-11 Budkrusz Sp. z o.o. Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla istn. budynku w m. Aleksandrów Kuj., ul. Narutowicza, dz nr 12/10 i 12/9 KM 19 11740
09.06.2021r.

przyjęto milcząco dnia 23.06.2021r.
74 AB.6743.436.2021 2021-06-15 Gmina Waganiec Budowa oświetlenia ulicy Kolejowej i Ogrodowej w Wagańcu, dz. nr 201/3, 204/7 11949
14.06.2021r.

75 AB.6743.437.2021 2021-06-15 Borkowska Aleksandra Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla istn. budynku w miejsc. Łazieniec, gm. Aleks. Kuj., ul. Danilewicz Zielińskiej, dz. nr 86/2 i 86/4 11935
11.06.2021r.

Przyjęto milcząco dnia 30.06.2021r.
76 AB.6743.438.2021 2021-06-15 Borkowska Aleksandra Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla istn. budynku w miejsc. Stawki, gm. Aleks. Kuj., ul. Danilewicz Zielińskiej, dz. nr 235, 237 11934
11.06.2021r.
2021-07-27
77 AB.6743.448.2021 2021-06-17 Musińska Magdalena Budowa sieci wodociągowej,Ośno dz. nr 29/17, 30/13, 30/17, 30/19, 29/24, 29/23, 158/1 12217
16.06.2021r.

przyjęto milcząco dnia 22.07.2021r.
78 AB.6743.451.2021 2021-06-17 Kudliński Jarosław Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wod.-kan. dla potrzeb budynku mieszk. ul. Lorentowicza, m. C-nek, dz. nr 926/2, 926/3, 928, 934 12291
16.06.2021r.

przyjęto milcząco dnia 27.07.2021r.
79 AB.6743.453.2021 2021-06-17 Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV dla zasilania zakładu produkcyjnego w m. C-nek, ul. Mickiewicza , dz. nr 1794/7, 1794/8, 1794/13, 722/3, 1795 12292
16.06.2021r.

80 AB.6743.459.2021 2021-06-18 Karwowscy Jolanta i Mirosław Wykonanie instalacji zewnętrznej zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym w m. Aleks. Kuj., ul. Leśna, dz. nr 229/1 12409
17.06.2021r.

przyjęto milcząco dnia 05.07.2021r.
81 AB.6743.461.2021 2021-06-21 Lepak Zbigniew Budowa wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem zewnętrznym w miejsc. Rudunki, gm. Aleks. Kuj., ul. Sikorskiego, K. Górskiego, dz. nr 27/5, 27/6 12503
18.06.2021r.

przyjęto milcząco dnia 23.07.2021r.
82 AB.6743.462.2021 2021-06-21 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. ul. Jana Pawła II 24
11-103 Warszawa
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla istn. budynku ul. Słowackiego, m. Aleks. Kuj., dz. nr 95 KM 27 12583
21.06.2021r.

83 AB.6743.467.2021 2021-06-22 Świątkowscy Małgorzata i Paweł Rozbudowa o przydomowy ganek budynku mieszkalnego o dodatkowe wejście z klatką schodową na piętro wraz z przebudową balkonu na taras z zadaszeniem oraz schodami na teren zewnętrzny na dz. nr 23 w miejsc. Kol. Łowiczek, gm. Bądkowo 12734
22.06.2021r.

przyjęto milcząco dn. 02.08.2021r.
84 AB.6743.468.2021 2021-06-22 Faligowski Kazimierz Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszk. jedn. Al. M. Danilewicz – Zielińskiej, Łazieniec, gm. Aleks. Kuj. dz. nr 87 12665
21.06.2021r.

przyjęto milcząco dn. 12.08.2021r.
85 AB.6743.469.2021 2021-06-22 Bajerska Barbara Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla istn. bud. mieszk. jedn. ul. Miodowa, m. Aleks. Kuj., dz. nr 161 KM 32 12672
21.06.2021r.

przyjęto milcząco dnia 12.07.2021r.
86 AB.6743.470.2021 2021-06-22 Mańkowska Urszula Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla istn. bud. mieszk. wielorodzinnego lokal nr 2. ul. Chopina, m. Aleks. Kuj., dz. nr 89/2KM 27 12671
21.06.2021r.

przyjęto milcząco dnia 18.08.2021r.
87 AB.6743.477.2021 2021-06-25 Świątkowska Agnieszka Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla istn. bud. mieszk. wielorodz. ul. Chopina, m. Aleks. Kuj., dz. nr 89/2 KM 27 13006
24.06.2021r.
2021-08-05
88 AB.6743.493.2021 2021-07-02 Madajczyk Edward Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno-handlowo-usługowym wraz z odcinkiem zewnętrznym od pkt redukcyjno-pomiarowego do ściany budynku w m. Aleks. Kuj. ul. Słowackiego, dz. nr 98 KM 27 13403
30.06.2021r.

przyjęto milcząco dnia 02.09.2021r.
89 AB.6743.497.2021 2021-07-02 Energa Operator S.A.
ul. G. Bema 128
87-100 Toruń
Budowa linii kablowej nn 0,4kV jako Kol. Łowiczek gm. Bądkowo, dz. nr 21/2 13502
01.07.2021r.

przyjęto milcząco dnia 16.07.2021r.
90 AB.6743.501.2021 2021-07-06 Mackiewicz Józef Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłącza do działki nr 3, 1/9, 1/8 KM 11 w m. Aleks. Kuj. ul. Parkowa 13667
05.07.2021r.

Przyjęto milcząco dn. 08.09.2021r.
91 AB.6743.521.2021 2021-07-14 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu
ul. Bema 128, 87-100 Toruń
Budowa sieci elektroenergetycznej – budowa linii kablowej nn 0,4kV oraz przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4kV dla zasilania bud. mieszk. jedn. na dz. nr 92/7 w miejsc. Podole, gm. Raciążek, przez dz. nr 92/6, 92/2, 148, 132 14372
12.07.2021r.

przyjęto milcząco dnia 27.07.2021r.
92 AB.6743.522.2021 2021-07-14 Żurawski Dominik Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7m3 wraz z przyłaczem do bud. mieszk. jedn. oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku ul. Paderewskiego, Łazieniec, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 1030/16 14421
13.07.2021r.

przyjęto milcząco dn. 09.08.2021r.
93 AB.6743.524.2021 2021-07-14 Rzymkowska - Mania Justyna Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7m3 wraz z przyłączem do bud. mieszk. jedn. oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku w miejsc. Opoki, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 184/4 14422
13.07.2021r.

przyjęto milcząco dn. 06.09.2021r.
94 AB.6743.527.2021 2021-07-14 Gmina Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleks. Kuj.
Budowa oświetlenia ulicznego w miejsc. Konradowo, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 23/3, 35/4, 35/5, 35/16, 35/17, 35/23, w miejsc. Zgoda dz. nr 74/1, gm. Aleks. Kuj. 14424
13.07.2021r.

Przyjęto milcząco dn. 17.08.21r.
95 AB.6743.539.2021 2021-07-16 Bednarek Gabriela Budowa zewnętrznej instalacji gazowej w bud. mieszk. jedn. z odcinkiem po działce, działki nr 21/14, 21/15 Odolion, gm. Aleksandrów Kuj.
14674
15.07.2021r.

przyjęto milcząco dnia 12.08.2021r.
96 AB.6743.544.2021 2021-07-16 Krużyńscy Stanisław i Hanna Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej z podłączeniem kotła gazowego oraz kuchenki gazowej 4- palnikowej w Odolionie przy ulicy Młodzieżowej, działka nr 557, gm. Aleksandrów Kujawski 14672
15.07.2021r.

przyjęto milcząco dn. 06.08.2021r.
97 AB.6743.545.2021 2021-07-16 Kuligowski Wiesław Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej do urządzenia grzewczego i kuchenki gazowej 4- palnikowej w Odolionie przy ulicy Młodzieżowej, działka nr 556 gmina Aleks. Kuj., 14673
15.07.2021r.

przyjęto milcząco dnia 12.08.2021r.
98 AB.6743.546.2021 2021-07-20 Energa Operator S.A.
ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów
Budowa odcinka elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na dz. oznaczonych numerami 2029/7, 2055/2, 2029/5, 2029/9, 2029/10, 2029/11, 2029/12 w m Ciechocinek, obręb Ciechocinek 14765
16.07.2021r.

przyjęto milcząco dn. 05.08.2021r.
99 AB.6743.547.2021 2021-07-20 M.P.W i K Sp. z o.o.
ul. Nieszawska 21, 87-720 Ciechocinek
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi kan. sanit. dz. nr 2184,2229, 2230/5, 2353, 2185/1 ul. Graniczna, m. C-nek 14781
16.07.2021r.

przyjęto milcząco dnia 05.08.2021r.
100 AB.6743.548.2021 2021-07-20 Leśnicki Przemysław i
Melkowska Sylwia
Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zakresie wymiany konstrukcji dachu i pokrycia dachowego na dz. nr 18/2 w m. Lewin, gm. Waganiec 14789
19.07.2021r.

przyjęto milcząco dn. 09.09.2021r.
101 AB.6743.556.2021 2021-07-20 Jargiło – Ospalska Magdalena Budowa instalacji zewnętrznej zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym, 11/4 w miejsc. Ośno Drugie, gm. Aleksandrów Kujawski 14907
19.07.2021r.

przyjęto milcząco dnia 23.07.2021r.
102 AB.6743.559.2021 2021-07-20 Sobczak Żaneta
Budowa instalacji gazowej zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7 m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzna instalacją w tym budynku dz. nr 25/11 Łazieniec, gm. Aleksandrów Kujawski 14902
19.07.2021r.

przyjęto milcząco dn. 09.08.2021r.
103 AB.6743.423.2021 2021-07-22 Szczepańska Jadwiga Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w bud. mieszk. jedn. wraz z odcinkiem zewnętrznym od punktu redukcyjno-pomiarowego na granicy posesji do ściany budynku w miejsc. Odolion ul. Krokusowa, dz. nr 21/51 11647
09.06.2021r.

przyjęto milcząco dnia 22.07.2021r.
104 AB.6743.564.2021 2021-07-22 Kotarska Urszula i
Stawski Józef
Budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej na działkach nr 13/9, 13/10 poprzez włączenie do istniejącego wodociągu w działce nr 158/1 w celu doprowadzenia wody do działek nr 211, 13/6, 13/7, 13/11, 13/12, 13/13 w obrębie ewid. Ośno, gm. Aleksandrów Kuj. 14974
20.07.2021r.

przyjęto milcząco dnia 06.08.2021r.
105 AB.6743.566.2021 2021-07-22 Sadowski Andrzej Budowa zewnętrznego odcinka instalacji gazowej dla budynku handlowo-usługowego, od szafki punktu gazowego red.- pom. do ściany budynku na działce nr 11/10 karta mapy 33 w Aleksandrowie Kujawskim 15166
22.07.2021r.

przyjęto milcząco dnia 23.08.2021r.
106 AB.6743.567.2021 2021-07-22 Gmina Raciążek Budowa Oświetlenia ulicznego na działce nr 195 położonej w obrębie ewid. Podole, gmina Raciążek
15162
22.07.2021r.
2021-10-12
107 AB.6743.576.2021 2021-07-26 Urbańska Helena Budowa odcinka instalacji zewnętrznej gazowej wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej i podłączenie 2 szt. kuchni gazowej 4-palnikowej oraz kotła gazowego dwufunkcyjnego na działce nr 126/12 obręb Odolion, gm. Aleksandrów Kujawski 15315
23.07.2021r.

przyjęto milcząco dnia 12.08.2021r.
108 AB.6743.577.2021 2021-07-28 Jargiło Antoni Wykonanie Instalacji zewnętrznej zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700 dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym w m. Ośno Drugie, gm. Aleksandrów Kujawski, na działce nr 11/2
15439
26.07.2021r.

przyjęto milcząco dn. 05.08.2021r.
109 AB.6743.578.2021 2021-07-28 Urbański Jacek Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej DN 200 z rur PCV wraz z budową studni DN 600 i przykanalikami DN 160 zakończonymi studzienkami rewizyjnymi DN 315 na działkach nr 2/9, 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13 obręb Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski 15435
26.07.2021r.

przyjęto milcząco dn. 23.08.2021r.
110 AB.6743.579.2021 2021-07-28 Waśkowski Zbigniew Budowa instal. zbiornikowej gazu, zbiornik LPG o poj. 4850L naziemny wraz z budową instalacji gazowej zewnętrznej z rur PE oraz budowa instalacji wewnętrznej gazu z podłączeniem kotła gazowego oraz kuchenki gazowej 4-palnikowej na dz. nr 424/10 Obręb Wołuszewo, gm. Aleksandrów Kuj. 15432
26.07.2021r.

przyjęto milcząco dnia 12.08.2021r.
111 AB.6743.580.2021 2021-07-28 Gmina Miejska Ciechocinek Budowa oświetlenia ulicznego, kopanie rowów kablowych, układanie kabli długości 2140m, montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami w ilości 64 szt. na działkach nr 1675/1, 1675/3, 1795, 1873/3, 1874/2, 1914 w m. Ciechocinek, gmina m. Ciechocinek 15465
26.07.2021r.

przyjęto milcząco dn. 02.09.2021r.
112 AB.6743.570.2021 2021-07-29 Kawczyński Wojciech
Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7m3 wraz z przyłączem do bud. mieszk. jedn. oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku ul. Reymonta, , gm. m. Aleks. Kuj., dz. nr 1047/9, obręb m. Aleksandrów Kuj 15264
23.07.2021r.

przyjęto milcząco dnia 29.07.2021r.
113 AB.6743.590.2021 2021-07-29 Parafia Rzymskokatolicka N.M.P.
Wspomożenia Wiernych

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla istn. budynku kościoła oraz budynku parafialnego w m. Aleks. Kuj., ul. Szczygłowskiego, dz. nr 96/2 KM 28 15739
29.07.2021r.

przyjęto milcząco dn. 02.09.2021r.
114 AB.6743.593.2021 2021-08-02 Szudzik Marta Budowa instalacji wewnętrznej gazu dla lokalu mieszkalnego nr 2a oraz lokalu handlowo-usługowegonr 1a usytuowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Aleksandrów Kuj. ul. Chopina, dz. nr 89/2 KM 27 15907
02.08.2021r.

przyjęto milcząco dnia 20.09.2021r.
115 AB.6743.595.2021 2021-08-02 Parczewski Adam Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla istn. budynku w miejsc. Rudunki, gm. Aleksandrów Kuj., dz. nr 136/7 15925
02.08.2021r.

przyjęto milcząco dn. 08.09.2021r.
116 AB.6743.597.2021 2021-08-02 Kodłubaj – Komarczewska Sławomira Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszk.w bud. mieszk. wielorodz. m. Aleksandrów Kuj. ul. Chopina, dz. nr 89/2 KM 27 15906
02.08.2021r.

przyjęto milcząco dn. 14.09.2021r.
117 AB.6743.599.2021 2021-08-03 Rybczyńska-Bauda Klara Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jedn. obręb Wołuszewo, gm. Aleks. Kuj. dz. nr 145/2 15995
03.08.2021r.

przyjęto milcząco dn. 08.09.2021r.
118 AB.6743.610.2021 2021-08-06 Wysocki Karol i Droszyńska Patrycja Budowa budynku mieszkalnego jedn. i przydomowej oczyszczalni ścieków w miejsc. Podole ul. Sosnowa, gm. Raciążek, dz. nr 181/36 16136
05.08.2021r.

przyjęto milcząco dnia 16.09.2021r.
119 AB.6743.617.2021 2021-08-10 KARO PV Sp. z o.o. Kamila Bajdalska
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla mieszkania nr 3 w budynku nr 9 przy ul. Chopina, m. Aleksandrów Kuj.,dz nr 57/1 i 57/2 KM 27
16507
10.08.2021r.

przyjęto milcząco dn. 02.09.2021r.
120 AB.6743.619.2021 2021-08-10 Pilip Aneta Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla mieszkania nr 4 w budynku nr 9 przy ul. Chopina, m. Aleksandrów Kuj.,dz nr 57/1 i 57/2 KM 27 16505
10.08.2021r.

Przyjęto milcząco dnia 22.09.2021r.
121 AB.6743.618.2021 2021-08-10 Bazała Grażyna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla mieszkania nr 2 w budynku nr 9 przy ul. Chopina, m. Aleksandrów Kuj.,dz nr 57/1 i 57/2 KM 27 16506
10.08.2021r.

przyjęto milcząco dn. 03.09.2021r.
122 AB.6743.622.2021 2021-08-12 Jabłońska Halina Budowa instalacji zewnętrznej, zbiornika z naziemnego o poj. 4850dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej w gm. Aleks. Kuj., Służewo, ul. Toruńska, dz. nr 601 16571
11.08.2021r.

przyjęto milcząco dnia 18.08.2021r.
123 AB.6743.625.2021 2021-08-12 Zdziarski Tomasz Budowa instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu dla budynku mieszk. jedn. w m. Aleks. Kuj., ul. Fredry, dz. nr 24 KM 31 16564
10.08.2021r.

przyjęto milcząco dn. 02.09.2021r.
124 AB.6743.626.2021 2021-08-12 Ziółkowski Waldemar Budowa odcinka instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w bud. mieszk. jedn. w miejsc. Raciążek, ul. Paśniki, dz. nr 22/1 16633
11.08.2021r.

przyjęto milcząco dn. 16.09.2021r.
125 AB.6743.631.2021 2021-08-12 Lewandowska Anna Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w bud. mieszk. jedn. w m. Aleks. Kuj. ul. Moniuszki, dz. nr 196/6, 139 16744
12.08.2021r.

przyjęto milcząco dnia 16.08.2021r.
126 AB.6743.632.2021 2021-08-12 Lamparska Iwona Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z odcinkiem zewn. dla bud. mieszk. jedn. w m. Aleks. Kuj. ul. Słowackiego, dz. nr 221 KM 27 16747
12.08.2021r.

Decyzja Umorzenie z dn. 03.09.2021r.
AB.6743.632.2021
127 AB.6743.654.2021 2021-08-24 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu
Rejon Dystrybucji w Radziejowie
Rozbudowa sieci kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia bud. mieszk. - wielorodzinnego z dwoma lokal. usług. W m. Aleks. Kuj. ul. Słoneczna, dz. nr 50/39, 50/45, 7/16, 50/1, 50/2, 50/41, 50/44, 50/45, 50/46, 51/21 KM 30 17350
20.08.2021r.

przyjęto milcząco dnia 15.09.2021r.
128 AB.6743.655.2021 2021-08-24 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Aleksandrów Kuj. ul. Parkowa, dz. nr 4/35, 3/3, KM 14, 17486
23.08.2021r.

przyjęto milcząco dnia 06.10.2021r.
129 AB.6743.662.2021 2021-08-27 Milewski Ziemowit Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla istne. bud. mieszk. jedn. w miejsc. Odolion, ul. Szosa Ciechocińska, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 67/15 17899
27.08.2021r.

przyjęto milcząco dnia 02.09.2021r.
130 AB.6743.663.2021 2021-08-27 Krakowiecka Anna Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla istne. bud. mieszk. jedn. w miejsc. Odolion, ul. Szosa Ciechocińska, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 67/10, 613 17788
26.08.2021r.

przyjęto milcząco dn. 03.09.2021r.
131 AB.6743.664.2021 2021-08-27 Rusoccy Paulina Rusocka, Kajetan Rusocki, Janusz Rusocki Spółka Jawna Przebudowa istn. linii napowietrznej SN-15kV kolidującej z halami produkcyjno-magazynowymi Zosin, gm. Waganiec, dz. nr 195/3, 195/4 obręb Niszczewy, gm. Waganiec
17812
26.08.2021r.
2021-10-11 Decyzja Sprzeciw z dn. 11.10.2021r
132 AB.6743.670.2021 2021-08-30 Milewska Magdalena Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla istn. bud. mieszk. jedn. w m. C-enk, ul. Narutowicza, dz. nr 550/2
17926
27.08.2021r.

Decyzja sprzeciw z dn. 06.10.2021r.
133 AB.6743.671.2021 2021-08-30 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu
Rejon Dystrybucji w Radziejowie
Demontaż i przebudowa linii napowietrznej oraz budowa linii kablowej i budowa przyłącza kablowego w celu zasilania bud. mieszk. na dz. nr 63/3 przez dz. nr 59/1, 60/1, 63/3 w miejsc. Turzno, gm. Raciążek oraz dz. nr 305/2, 305/6 obręb Słomkowo, gm. Aleks. Kuj. 17924
27.08.2021r.

przyjęto milcząco dnia 23.09.2021r.
134 AB.6743.673.2021 2021-08-30 Śmieszna Wanda
Budowa zbiornikowej instalacji na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem o poj. 4850dm3, zasilający instalacje gazową w istn. bud. Instalacja gazowa wewnętrzna. w miejsc. Rożno-Parcele, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 150/9, 150/10 17925
27.08.2021r.

przyjęto milcząco dn. 09.09.2021r.
135 AB.6743.682.2021 2021-09-02 Michiliński Hubert Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszk. jedn. przy ul. Danilewicz Zielińskiej w miejsc. Stawki, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 21/14 18296
01.09.2021r.

Przyjęto milcząco dn. 09.09.2021r.
136 AB.6743.689.2021 2021-09-06 Serkowski Łukasz Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jedn. na dz. nr ewid. 21/13 w miejsc. Odolion, ul. Okrężna, gm. Aleks. Kuj. 18494
03.09.2021r.

przyjęto milcząco dnia 22.09.2021r.
137 AB.6743.691.2021 2021-09-06 Borkowska Aleksandra
Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla istn. budynku w miejsc. Stawki, gm. Aleks. Kuj., ul. Danilewicz Zielińskiej, dz. nr 235, 237 18529
03.09.2021r.

Decyzja Umorzenie z dnia 21.09.2021r.
138 AB.6743.694.2021 2021-09-06 Wesołowscy Agnieszka i Daniel
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejsc. Stawki, gm. Aleks. Kuj., Stawki, dz. nr 41/9, 42/2, 43/4, 41/10, 41/11 18608
06.09.2021r.

przyjęto milcząco dn. 20.09.2021r.
139 AB.6743.704.2021 2021-09-13 Zespół Szkół Nr 2
ul. Sikorskiego 2
87-700 Aleksandrów Kujawski
Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla istn. budynku w m. Aleks. Kuj. ul. Sikorskiego, dz. nr 90/3 i 90/8 KM 28 19055
10.09.2021r.

przyjęto milcząco dn. 27.09.2021r.
140 AB.6743.710.2021 2021-09-15 Skowroński Robert Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z podłączeniem urządzenia grzewczego oraz kuchenki gazowej 4-palnikowej w miejsc. Odolion, ul. Sosnowa, dz. nr 17/62, gm. Aleks. Kuj. 19245
14.09.2021r.

Przyjęto milcząco dnia 22.09.2021r
141 AB.6743.711.2021 2021-09-15 Wyrzykowski Marcin Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z podłączeniem urządzenia grzewczego oraz kuchenki gazowej 4-palnikowej w miejsc. Odolion, ul. Piaskowa. nr 116/2, gm. Aleks. Kuj. 19244
14.09.2021r.

przyjęto milcząco dnia 22.09.2021r.
142 AB.6743.717.2021 2021-09-16 Rosowski Eugeniusz Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla istn. budynku mieszk. jedn. w m. Stawki, gm. Aleks. Kuj., ul. Miodowa, dz. nr 196 19289
15.09.2021r.

przyjęto milcząco dnia 27.09.2021r.
143 AB.6743.718.2021 2021-09-16 Świątkowska Agnieszka Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla istn. budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Aleks. Kuj. ul. Chopina, dz. nr 89/2 KM 27 19283
14.09.2021r.

przyjęto milcząco dn. 27.09.2021r.
144 AB.6743.725.2021 2021-09-17 Szwemin Stanisław Budowa zbiornikowej instalacji gazu propan wraz ze zbiornikiem naziemnym V=2700L oraz wewnętrznej instalacji gazu dla bud. mieszk. jedn. w gm. Zakrzewo ul. Cicha, dz. nr 328/1 19520
17.09.2021

145 AB.6743.728.2021 2021-09-17 Skonieczny Ryszard Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w istn. bud. mieszk. jedn. w m. Aleks. Kuj. ul. Limanowskiego, dz. nr 53 KM 32 19442
16.09.2021r.

przyjęto milcząco dn. 12.10.2021r.
146 AB.6743.729.2021 2021-09-17 Ciuryło Mirosław Budowa odcinka zewnętrznej instalacji gazowej wraz z podłączeniem do istn. instalacji gazowej w miejsc. Odolion, ul. Okrężna, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 17/59
19457
16.09.2021r.

przyjęto milcząco dn. 06.10.2021r.
147 AB.6743.734.2021 2021-09-21 Spaliński Krzysztof Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w istn. bud. mieszk. jedn. w m. Aleks. Kuj., ul. Słoneczna, dz. nr 47/3 KM 30 19716
21.09.2021r.

148 AB.6743.740.2021 2021-09-21 Gmina Aleksandrów Kujawski Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejsc. Rudunki, ul. Stawowa, dz. nr 29/7, gm. Aleksandrów Ku 19544
17.09.2021r.

149 AB.6743.741.2021 2021-09-21 Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe ALGAWA
Sp. z o.o.
Budowa odcinka sieci wodociągowej DN 110 w miejsc. Konradowo, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 34/24 19563
17.09.2021r.

przyjęto milcząco dnia 07.10.2021r.
150 AB.6743.743.2021 2021-09-22 Staniszewski Piotr Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejsc. Służewo ul. Polna, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 258/15, 258/21, 258/22, 258/26 19818
22.09.2021r.

przyjęto milcząco dn. 19.10.2021r.
151 AB.6743.745.2021 2021-09-22 Jurkiewicz Kamil Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla istniejącego budynku w m. Aleks. Kuj. ul. Tuwima, dz. nr 49 KM 30 19819
22.09.2021r.

Przyjęto milcząco dn. 06.10.2021r.
152 AB.6743.749.2021 2021-09-23 Lepak Zbigniew Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z odcinkiem zewnętrznym dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Narutowicza w Aleks. Kuj., dz. nr 185 KM 21 19864
22.09.2021r.

przyjęto milcząco dn. 12.10.2021r.
153 AB.6743.750.2021 2021-09-23 Lamparska Iwona Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z odcinkiem zewn. dla bud. mieszk. jedn. w m. Aleks. Kuj. ul. Słowackiego, dz. nr 221 KM 27 19858
22.09.2021r.

przyjęto milcząco dnia 14.10.2021r.
154 AB.6743.754.2021 2021-09-27 Kaźmierczak Jan Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszk. jedn. w miejsc. Kuczek, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 44/15
20027
24.09.2021r.

przyjęto milcząco dn. 19.10.2021r.
155 AB.6743.755.2021 2021-09-27 Szejner Ryszard Wykonanie instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu dla budynku mieszk. jedn. w m. Aleks. Kuj. ul. Fredry, dz. nr 19 KM 31 20060
24.09.2021r.

przyjęto milcząco dnia 14.10.2021r.
156 AB.6743.756.2021 2021-09-27 Walczak Maciej Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z podłączeniem urządzenia grzewczego w budynku mieszkalnym jedn. w miejsc. Odolion, ul. Sosnowa, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 17/54 20094
24.09.2021r.

przyjęto milcząco dnia 06.10.2021r.
157 AB.6743.757.2021 2021-09-27 Dąbrowscy Natalia i Bartosz Budowa zbiornikowej instalacji na gaz płynny z podziemnym zbiornikiem o poj. 2700dm3, zasilający instalację gazową w budynku mieszk. jedn. Instalacja wewnętrzna gazowa w miejsc. Podole, gm. Raciążek dz. nr 155/3 20082
24.09.2021r.

przyjęto milcząco dn. 19.10.2021r.
158 AB.6743.758.2021 2021-09-27 Rzepecki Andrzej Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z podłączeniem urządzenia grzewczego w budynku mieszkalnym jedn. w miejsc. Odolion, ul. Drzewna, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 128/9 20095
24.09.2021r.

przyjęto milcząco dn. 11.10.2021r.
159 AB.6743.765.2021 2021-09-27 Gmina Aleksandrów Kujawski Budowa oświetlenia skrzyżowanie dróg. dł. 24m i 1 słup oświetleniowy z oprawą led w miejsc. Opoki, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 34, 35, 52 20074
24.09.2021r.

160 AB.6743.768.2021 2021-09-29 Jaszczyszyn Barbara Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z podłączeniem urządzenia grzewczego i kuchenki gazowej 4-palnikowej w budynku mieszkalnym jedn. w miejsc. m. Aleks. Kuj. ul. Kochanowskiego, dz. nr 50/13 KM 30 20251
28.09.2021r.

przyjęto milcząco dnia 07.10.2021r.
161 AB.6743.774.2021 2021-10-04 Energa Operator S.A. Remont sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nn-0,4 kV na działce nr 186/8, przebudowa sieci elektroenergetycznej SN – 15 Kv, przebudowa stacji transformatorowej SN/nn i przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV w m. Słońsk Dolny, gm Aleksandrów Kujawski 190/9, 187/5, 185/10, 184/1, 183/2, 180/7, 180/6, 183/2, 180/5, 179/10, 179/8, 179/13, 179/15, 178/6, 178/2, 178/5, 247, 174/11, 174/9, 174/11, 173/5, 173/4, 173/6, 172/3, 172/8, 172/9, 172/7, 170, 168/1, 167/2, 166/4, 165/7, 165/6, 165/2, 166/3, 167/2, 140, 117/5, 113/7, 113/5, 172/4, 124/6, 151/1, 186/4, 140, 100/6 20408
30.09.2021r.

162 AB.6743.775.2021 2021-10-04 Zbigniew Szczepanowski Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z podłączeniem urządzenia grzewczego i kuchenki gazowej 4-palnikowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 671/13 w m. Raciążek 20445
30.09.2021r.

przyjęto milcząco dn. 19.10.2021r.
163 AB.6743.783.2021 2021-10-05 Różański Bartosz Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z odcinkiem po działce nr 203/3 i 203/4 do budynku mieszk. jedn. w miejsc. m. C-nek 20592
04.10.2021r.

przyjęto milcząco dnia 14.10.2021r.
164 AB.6743.784.2021 2021-10-05 TSA Sp. Jawna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istn. budynku w miejsc. m. Odolion, ul. Ciechocińska, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 612/1 20577
01.10.2021r.

165 AB.6743.785.2021 2021-10-05 Gawroński Dariusz Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istn. budynku w miejsc. m. Odolion, ul. Sosnowa, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 17/49 20576
01.10.2021r.

przyjęto milcząco dn. 11.10.2021r.
166 AB.6743.787.2021 2021-10-06 Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna m. Aleks. Kuj., dz. nr 50/1, 50/2, 51/21, KM 30 20793
05.10.2021r.

167 AB.6743.793.2021 2021-10-07 Cichocka Wanda Budowa instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu dla budynku mieszk. jedn. w miejsc. gm. Raciążek ul. Wiatraczna, dz. nr 257/4 20848
06.10.2021r.

168 AB.6743.794.2021 2021-10-07 Woźniak Mikołaj Budowa instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu dla budynku mieszk. jedn. w miejsc. gm. Raciążek ul. Wiatraczna, dz. nr 671/25 20849
06.10.2021r.

169 AB.6743.798.2021 2021-10-08 Energa Operator S.A. Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej Koneck MBM, przyłącze kablowe nn 0,4kV w celu zasilenia bud. mieszk. jedn. na dz. nr 51/8 z przebiegiem przez dz. nr 51/8, 271/1, 271/2, 381/2
20936
07.10.2021r.

przyjęto milcząco dnia 14.10.2021r.
170 AB.6743.804.2021 2021-10-11 Kopaczyk Zbigniew Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla istn. bud. mieszk. jedn. w miejsc. Stawki, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 207 21045
08.10.2021r.

171 AB.6743.807.2021 2021-10-11 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.
Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla istn. bud. ul. Halinowo, m. Aleks. Kuj., dz. nr 16, 21, 22, KM 40 21047
08.10.2021r.

172 AB.6743.808.2021 2021-10-11 Andruszkiewicz Alicja Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w istn. bud. mieszk. jedn. w m. Aleks. Kuj., ul Limanowskiego, dz. nr 128 KM 32 21027
08.10.2021r.

173 AB.6743.814.2021 2021-10-13 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
Budowa sieci gazowej n/c wraz z budową przyłączy gazu n/c w m. C-nek, ul. Rolna, dz. nr 2141/1, 2140/3, 2139/9, 2162, 2132/9, 2127/9, 2111/1, 1327/1, 1326/1, 2139/8 21223
12.10.2021r.

174 AB.6743.815.2021 2021-10-13 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
Budowa sieci gazowej n/c wraz z budową przyłączy gazu n/c w m. C-nek, ul. Rolna, dz. nr 2141/1, 2140/3, 2139/5, 2136/5, 2135/8, 2135/10, 2132/4, 2127/4, 2126/4, 2117, 2112/2, 1331, 2135/7, 2127/3 21222
12.10.2021r.

175 AB.6743.817.2021 2021-10-14 Gmina Aleksandrów Kujawski Oświetlenie drogi gminnej, Szlak Bursztynowy w Otłoczynie, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 244, 212/1, 237/3, 237/2, 237/4 21374
13.10.2021r.