Rejestr zgłoszeń wykonywania robót budowlanych z projektem budowlanym

zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a i art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d USTAWY PRAWO BUDOWLANE (Dz. U z 2020r. poz. 1333. ze zm.)

Lp Nr sprawy Data wpisu Imię i Nazwisko
lub nazwa inwestora
Adres i opis projektowanego obiektu Numer i data numer wpływu Data Wniesienia decyzji sprzeciwu Informacje o braku wniesienia sprzeciwu
1 2 3 4 5 6 7
178 AB.6743.618.2022 2022-08-25 Tonta Norbert Budowa wew i zew inst gazowej wraz z montażem urządzenia grzewczego i z instalacją kuchni gazowej w budynku mieszk. jedn. w m. Aleks. Kuj. ul. Piłsudskiego dz. nr 1095

16734
24.08.2022r.

przyjęto milcząco dnia 05.09.2022r.
179 AB.6743.619.2022 2022-08-25 Masłowska Maria Budowa wew i zew inst gazowej wraz z montażem urządzenia grzewczego i z instalacją kuchni gazowej w budynku mieszk. jedn. w gm. Raciążek ul. Spokojna, dz. nr 671/18

16735
24.08.2022r.

Przyjęto milcząco dnia 30.08.2022r.
180 AB.6743.622.2022 2022-08-29 Gotfryd Marek Budowa wew i zew inst gazowej dla budynku mieszk. jedn. i bud. gosp. w m. C-nek., ul. Bema, dz. nr 655/1 16939
29.08.2022r.

181 AB.6743.626.2022 2022-08-29 Energa Operator S.A. Budowa linii kablowej nn 0,4kV w celu zasilania budynku usługowego na dz. nr 130/15 z przebiegiem przez działki 130/16, 130/20, 130/22 w miejsc. Nowy C-nek, gm. Aleks. Kuj., 16870
26.08.2022r.

przyjęto milcząco dnia 09.09.2022r.
182 AB.6743.634.2022 2022-08-31 GPU ALGAWA Sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejsc. Łazieniec, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 29/2, 28/4, 26/11, 25/22, 25/19, 23/12, 23/9, 17/3, 21/2, 106/9, 41/25, 38, 106/1, 32/3, 41/17, 41/17, 41/20, 41/23, 22/38,22/37, 34/2 17045
30.08.2022r.

183 AB.6743.635.2022 2022-09-02 Gmina Miejska Ciechocinek Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w miejsc. m. C-nek ul. Brzozowa, Klonowa, Świerkowa, dz. nr 1015, 1021, 1031 17195
01.09.2022r.

przyjęto milcząco dnia 23.09.2022r.
184 AB.6743.639.2022 2022-09-06 Magnuszewska Beata Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w istn. bud. mieszk. jedn. w m. Aleks. Kuj. ul. Limanowskiego, dz. nr 50/1 KM 32 17446
06.09.2022r.

185 AB.6743.648.2022 2022-09-09 Zwierzchowski Dariusz Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do istn. budynku mieszkalnego jedn. w m. C-nek ul. Bema, dz. nr 2736/1 17750
09.09.2022r.

przyjęto milcząco dnia 30.09.2022r.
186 AB.6743.649.2022 2022-09-09 Dobrowolski Dawid Budowa zbiornikowej instalacji gazu propanowego wraz ze zbiornikiem naziemnym V=4850L oraz instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej dla bud. mieszk. jedn. ul. Polna, gm. Zakrzewo, dz. nr 175/1, 175/2 17704
08.09.2022r.

przyjęto milcząco dnia 19.09.2022r.
187 AB.6743.650.2022 2022-09-09 Józefczak Anna Budowa instalacji gazowo - zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7 m3 wraz z przyłączem do bud. mieszk. jedn. oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku ul. Czesława Miłosza, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 1046/5 17756
09.09.2022r.

przyjęto milcząco dnia 16.09.2022r.
188 AB.6743.651.2022 2022-09-09 Młynarczyk Andrzej Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem urządzenia grzewczego w budynku jednorodzinnym przy ul. Marii Danilewicz Zielińskiej w miejsc. Stawki, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 1/31
17788
09.09.2022r.

przyjęto milcząco dnia 14.09.2022r.
189 AB.6743.652.2022 2022-09-09 Wiśniewska Beata Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem urządzenia grzewczego w budynku jednorodzinnym przy ul. Objazdowa, m. Aleks. Kuj., dz. nr 944
17789
09.09.2022r.

przyjęto milcząco dnia 14.09.2022r.
190 AB.6743.655.2022 2022-09-15 Marciniak Małgorzata i Zbigniew Budowa instalacji zbiornikowej gazu i wewnętrznej instalacji gazowej dla bud. mieszk. jedn. w miejsc. Kujawka, gm. Bądkowo, dz. nr 179 18011
14.09.2022r.

191 AB.6743.661.2022 2022-09-19 Łosiakowska Wioletta Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem V=2,7m3 wraz z przyłączem do bud. mieszk. jedn. oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku w miejsc. Poczałkowo, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 210
18325
19.09.2022r.

przyjęto milcząco dnia 20.09.2022r.
192 AB.6743.664.2022 2022-09-20 Energa Operator S.A. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV w miejsc. Zgoda, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 97/2, 73/2, 97/9, 97/3, 97/4, 97/7 18422
20.09.2022r.

193 AB.6743.665.2022 2022-09-21 Energa Operator S.A. Budowa linii kablowej nN 0,4kV w celu zasilenia działek nr 2244/5, 2244/6 z przebiegiem przez działki nr 2244/2 i 2244/3 ul. Żytnia, m. C-nek 18510
21.09.2022r.

przyjęto milcząco dnia 28.09.2022r.
194 AB.6743.666.2022 2022-09-21 Głowacki Rafał Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym w miejsc. Odolion, gm. Aleks. Kuj. ul. Młodzieżowa, dz. nr 559 18472
20.09.2022r.

przyjęto milcząco dnia 29.09.2022r.
195 AB.6743.667.2022 2022-09-21 Figielska Beata Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z instalacją kuchni gazowej i instalacją urządzenia grzewczego w budynku wielorodzinnym w miejsc. Raciążek ul. Zamkowa, dz. nr 464/3 18453
20.09.2022r.

196 AB.6743.668.2022 2022-09-21 Gabrylewski Jan Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem urządzenia grzewczego i instalacją kuchni gazowej w budynku wielorodzinnym w miejsc. Raciążek ul. Zamkowa, dz. nr 464/3 18454
20.09.2022r.

197 AB.6743.669.2022 2022-09-21 Latopolski Tomasz Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem urządzenia grzewczego i instalacją kuchni gazowej w budynku wielorodzinnym w miejsc. Raciążek ul. Zamkowa, dz. nr 464/3 18455
20.09.2022r.

198 AB.6743.670.2022 2022-09-21 Rataj Władysław Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem urządzenia grzewczego w budynku mieszk. jedn. w m. Aleks. Kuj. ul. Targowa, dz. nr 773 18456
20.09.2022r.

199 AB.6743.673.2022 2022-09-22 Bonowicz Mieczysław Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem urządzenia grzewczego i z instalacją kuch gazowej w budynku mieszk. jedn. w m. C-nek ul. Sportowa, dz. nr 3/8, 3/16, 3/25, 3/26, 3/30
18562
21.09.2022r.

200 AB.6743.678.2022 2022-09-22 Gmińska Lidia Budowa wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem po działce dla bud. handlowo-usługowego w gm. Raciążek ul. Szkolna, dz. nr 583/2 18517
21.09.2022r.

201 AB.6743.684.2022 2022-09-23 Liszkowski Arutur Budowa instalacji gazowo – zbiornikowej na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7m3 z przyłączem do budynku mieszk. jedn. oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku w miejsc. Turzynek, gm. Raciążek, dz. nr 132 18621
22.09.2022r.

202 AB.6743.689.2022 2022-09-29 Energa Operator S.A. Budowa linii kablowej nn 0,4kV w celu poprawy jakości zasilania w miejsc. Koneck, gm. Koneck, dz. nr 266/2, 266/7, 271/2, 266/6, 271/1
18825
27.09.2022r.

203 AB.6743.692.2022 2022-09-29 Góralski Jerzy Budowa wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem po działce dla budynku mieszk. jedn. przy ul. Żytniej w m. C-nek, dz. nr 2192/8 18894
28.09.2022r.

204 AB.6743.694.2022 2022-09-29 Kaszubski Bogdan Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem urządzenia grzewczego w bud. mieszk. jedn. w Wołuszewie, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 397 18926
28.09.2022r.

205 AB.6743.696.2022 2022-09-29 Krajewicz Monika Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla istn. bud. mieszk. jedn. w m. Aleks. Kuj. ul. Słowackiego, dz. nr 2976 18985
29.09.2022r.

206 AB.6743.697.2022 2022-09-29 Włodarski Grzegorz Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej z montażem urządzenia grzewczego w istn. bud. mieszk. jedn. w gm. Raciążek, ul. Wiatraczna, dz. nr 673/3 18984
29.09.2022r.

207 AB.6743.698.2022 2022-09-30 Stodólski Andrzej Budowa budynku mieszkalnego jedn. w miejsc. Plebanka, gm. Aleksandrów Kujawski, dz. nr 79/7 19001
30.09.2022r.