Rejestr zgłoszeń wykonywania robót budowlanych z projektem budowlanym

Zgłoszenia budowy o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U z 2013r. poz. 1409)

Lp Nr sprawy Data wpisu Imię i Nazwisko
lub nazwa inwestora
Adres i opis projektowanego obiektu Numer i data numer wpływu Data Wniesienia decyzji sprzeciwu Informacje o braku wniesienia sprzeciwu
1 2 3 4 5 6 7
1 AB.6743.758.2011 2011-11-21 Brzuszkiewicz Ryszard i Mariola Zmiana konstrukcji dachu na istn. bud. mieszkalnym w gm. Koneck 17276
21.11.2018r.

przyjęto milcząco dn. 07.01.19r.
1 AB.6743.189.2015 2015-03-14 Krychowiak Beata i Ryszard Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku w miejsc. Gęsin, gm. Zakrzewo 3884/2016
10.03.201

przyjęto milcząco dnia 11.04.2016r.
2 AB.6743.503.2015 2015-07-08 Gmina Bądkowo Budowa gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej, połączeniu istniejącej sieci wodociągowej w jeden obieg
Jaranowo Duże - Kwiatkowo, gm. Bądkowo
10547
07.07.2015

przyjęto milcząco dnia 30.07.2015r.
3 AB.6743.502.2015 2015-07-08 Gmina Bądkowo Budowa gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej, połączeniu istniejącej sieci wodociągowej w jeden obieg
Toporzyszczewo, gm. Bądkowo
10546
07.07.2015

przyjęto milcząco dnia 30.07.2015r.
4 AB.6743.504.2015 2015-07-09 PGKiW Sp. z o. o.
ul. Kościelna 14
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Księżycowa
i ul. Tuwima, m. Aleks. Kuj.
10551
07.07.2015

przyjęto milcząco dnia 07.08.2015r.
5 AB.6743.510.2015 2015-07-09 Ziemnicka Agata
Szykulski Mariusz
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Odolion, gm.Aleksandrów Kuj. 10639
08.07.2015r.

przyjęto milcząco dnia 07.08.2015r.
6 AB.6743.517.2015 2015-07-21 Bartosz Centkowski Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Wołuszewie, gm. Aleksandrów Kuj 11262
17.07.2015

Decyzja Umorzenie z dn. 03.08.2015r.
7 AB.6743.532.2015 2015-07-27 Gmina Koneck
87-702 Koneck
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 160420 C Koneck – Spoczynek-Święte, gm. Koneck
błędna kwalifikacja inwestycji, zgłoszenie bez projektu
11623
23-07-2015

przyjęto milcząco dnia 05.08.2015r.
8 AB.6743.533.2015 2015-07-27 Gmina Koneck
87-702
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 160438 C Koneck – Spoczynek,
gm. Koneck
błędna kwalifikacja inwestycji, zgłoszenie bez projektu
23-07-2015
11634

przyjęto milcząco dnia 05.08.2015r.
9 AB.6743.534.2015 2015-07-27 Gmina Koneck
87-702 Koneck
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 160423 C Koneck – Koneck Parcele,
gm. Koneck
błędna kwalifikacja inwestycji, zgłoszenie bez projektu
11632
23-07-2015

przyjęto milcząco dnia 10.08.2015r.
10 AB.6743.535.2015 2015-07-27 Gmina Koneck
87-702 Koneck
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 160404 C Chromowola-Straszewo,
gm. Koneck
błędna kwalifikacja inwestycji, zgłoszenie bez projektu
11638
23-07-2015

przyjęto milcząco dnia 05.08.2015r.
11 AB.6743.536.2015 2015-07-27 Gmina Koneck
87-702 Koneck
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 160410 C Brzeźno-Młynek-Chromowola
gm. Koneck
błędna kwalifikacja inwestycji, zgłoszenie bez projektu
11637
23-07-2015

przyjęto milcząco dnia 05.08.2015r.
12 AB.6743.537.2015 2015-07-27 Gmina Koneck
87-702 Koneck
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 160434 C Straszewo-Zapustek
gm. Koneck
błędna kwalifikacja inwestycji, zgłoszenie bez projektu
11636
23-07-2015

przyjęto milcząco dnia 05.08.15r.
13 AB.6743.538.2015 2015-07-27 Gmina Koneck
87-702 Koneck
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 160426 Opalanka-Pomiany
gm. Koneck
błędna kwalifikacja inwestycji, zgłoszenie bez projektu
11635
23-07-2015

przyjęto milcząco dnia 05.08.2015r.
14 AB.6743.539.2015 2015-07-28 PEROPOL Sp. z o.o.
Podole 55B
87-720 Ciechocinek
Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej i montażu separatora substancji ropopochodnych
Ujma Duża, gm. Zakrzewo
11535
23-07-2015

przyjęto milcząco dnia 14.08.2015r.
15 AB.6743.556.2015 2015-07-31 Zielińska Magdalena i Pietrykowski Kamil Budowa budynku mieszkalnego jedn. z garażem w bryle budynku
ul. Krokusowa, Rożno – Parcele, gm. Aleks. Kuj.
11912
29-07-2015

Decyzja Umorzenie z dnia 07.08.2015r.
16 AB.6743.559.2015 2015-07-31 Białkowska Elżbieta Budowa budynku mieszkalnego jedn. wraz z infrastrukturą techn. i budową szamba
Raciążek
11976
30-07-2015

Decyzja Umorzenie z dnia 11.08.2015r.
17 AB.6743.571.2015 2015-08-05 Marciniak Małgorzata i Zbigniew Budowa budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej w miejscowości Kujawka, gm. Bądkowo 121138
03-08-2015

Decyzja Umorzenie z dn. 19.08.15r.
18 AB.6743.575.2015 2015-08-07 Studzińscy Henryka i Tadeusz Budowa budynku mieszkalnego jedn.
Łazieniec, gm. Aleks. Kuj.
12335
06.08.2015r.

przyjęto milcząco w dniu 07.09.2015r.
19 AB.6743.578.2015 2015-08-10 Krychowiak Beata i Ryszard Budowa budynku mieszkalnego jedn.
Gęsin, gm. Zakrzewo
12392
07.08.2015r.

przyjęto milcząco dnia 07.09.2015r.
20 AB.6743.581.2015 2015-08-11 Rosmanowski Wojciech Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zabudowa tarasu
ul. Sosnowa 12, m. Ciechocinek
12509
11-08-2015

Decyzja Sprzeciw z dn. 02.09.2015r.
21 AB.6743.593.2015 2015-08-18 Holc Maria i Hieronim Nadbudowa części parterowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego m. Ciechocinek 12660
14.08.2015r.

przyjęto milcząco dnia 14.09.2015r.
22 AB.6743.602.2015 2015-08-19 Kościerzyńska Monika, Kościerzyński Andrzej, Flis Tomasz Budowa sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego
ul. Marczewskiego, m. Aleksandrów Kuj.
12830
19.08.2015r.

przyjęto milcząco dnia 21.09.2015r.
23 AB.6743.595.2015 2015-08-20 Śmigiel Małgorzata i Henryk Budowa budynku mieszkalnego jedn.
Grabie, gm. Aleks. Kuj.
12747
18.08.2015r.

przyjęto milcząco dnia 18.09.2015r.
24 AB.6743.604.2015 2015-08-21 Wiśniewska Oliwia Zm. sp. uż. budynku gospodarczego na mieszkalny wraz z jego rozbudową oraz budową szamba
Kol. Nieszawa, gm. Nieszawa
12891
20.08.2015r.

przyjęto milcząco dnia 23.09.2015r.
25 AB.6743.610.2015 2015-08-26 Szymańska Ewa Budowa budynku mieszkalnego jedn.
Sierzchowo, gm. Waganiec
13067
24.08.15r.

przyjęto milcząco dnia 24.09.2015r.
26 AB.6743.617.2015 2015-08-27 Żbikowski Dawid Rozbudowa istn. budynku mieszkalnego
Łówkowice, gm. Bądkowo
13136
26.08.2015r.

przyjęto milcząco dnia 28.09.2015r.
27 AB.6743.618.2015 2015-08-27 Góralska - Fabiszak Małgorzata Rozbudowa i nadbudowa istn. budynku mieszkalnego i rozbiórka części istn. budynku gospodarczego
Wólne 9, gm. Waganiec
13135
26.08.2015r.

przyjęto milcząco dnia 28.09.2015r.
28 AB.6743.619.2015 2015-08-28 Górecki Ryszard Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
Podole, Siarzewo, gm. Raciążek
13225
27.08.15r.

przyjęto milcząco dnia 28.09.2015r.
29 AB.6743.627.2015 2015-09-02 Pietrykowska Joanna Budowa budynku mieszkalnego jedn. oraz przydomowej oczyszczalni ścieków
Poczałkowo, gm. Aleks. Kuj.
13425
31-08-2015r.

przyjęto milcząco dnia 01.10.2015r.
30 AB.6743.643.2015 2015-09-09 Jankowski Janusz Budowa budynku letniskowego wraz z infrastrukturą – I etap
Raciążek
14027
09.09.2015r.

Decyzja Umorzenie z dn. 22.09.2015
31 AB.6743.656.2015 2015-09-10 Korzeniewscy Marcin i Joanna Budowa budynku mieszkalnego jedn. typ. „Dom w Rododendrach 15”
Rożno – Parcele, gm. Aleks. Kuj.
14118
10.09.2015r.

przyjęto milcząco dnia 12.10.2015r
32 AB.6743.657.2015 2015-09-11 Gmina Raciążek ul. Wysoka 4, 87-721 Raciążek Budowa sieci wodociągowej ul. Czereśniowa, gm. Raciążek 14131
10.09.2015r.

przyjęto milcząco dnia 12.10.2015r.
33 AB.6743.660.2015 2015-09-16 Deręgowski Karol Budowa sieci wodociągowej
ul. Bema 64, m. Ciechocinek
14268
15.09.2015r.

przyjęto milcząco dnia 16.10.15r.
34 AB.6743.661.2015 2015-09-16 Energa Operator S.A. we Włocławku
Rejon Dystrybucji we Włocławku
ul. Duninowska 8, 87-800 Włocławek
Budowa linii kablowej 0,4 kV zasilającej budynki mieszkalne
Konradowo, gm. Aleksandrów Kuj.
14254
14.09.15r.

przyjęto milcząco dnia 15.10.15r.
35 AB.6743.667.2015 2015-09-22 Gmina Bądkowo Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej
Słupy Duże, gm. Bądkowo
14458
18.09.2015

przyjęto milcząco dnia 19.10.2015r.
36 AB.6743.699.2015 2015-10-05 Świątkowski Andrzej Budowa budynku mieszkalnego jedn.
Łazieniec, gm. Aleks. Kuj.
15146
02.10.2015r.

Decyzja Umorzenie z dn. 16.10.2015r.
37 AB.6743.703.2015 2015-10-06 Prokop Katarzyna i Dawid Budowa budynku mieszkalnego jedn. w miejsc. Nowy Ciechocinek, gm. Aleks. Kuj. 15267
05.10.2015r.

Cicha Zgoda z dn. 05.11.15r.
38 AB.6743.719.2015 2015-10-16 Gmina Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kuj.
Rozbudowa istn. oświetlenia ulicznego ul. Okrężna, Odolion, gm. Aleksandrów Kuj. 16039
16.10.2015r.

przyjęto milcząco dnia 17.11.15r.
39 AB.6743.718.2015 2015-10-19 Gmina Zakrzewo Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
Kuczkowo, gm. Zakrzewo
15927
15.10.2015r.

przyjęto milcząco dnia 16.11.15r.
40 AB.6743.725.2015 2015-10-20 Kaczorowscy Artur i Iwona Budowa budynku mieszkalnego i szamba tymczasowego
Łazieniec, gm. Aleks. Kuj.
16185
20.10.2015r.

Decyzja Umorzenie z dnia 28.10.2015r.
41 AB.6743.743.2015 2015-11-02 Karasińscy Anna i Kamil Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku oraz przydomowej oczyszczalni ścieków
Wilkostowo, gm. Aleksandrów Kujawski
16864
30-10-2015

przyjęto milcząco dnia 30.11.2015r.
42 AB.6743.745.2015 2015-11-04 Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów i opraw oświetleniowych
Ośno Drugie, gm. Aleksandrów Kuj.
16919
02.11.2015r.

przyjęto milcząco dnia 02.12.2015r.
43 AB.6743.753.2015 2015-11-09 Bolewicki Adam Budowa budynku mieszkalnego jedn. i szamba
ul. Rolna, m. Ciechocinek
17205
06.11.2015r.
2015-12-07
44 AB.6743.760.2015 2015-11-10 Liszkowski Michał Budowa budynku mieszkalnego jedn. oraz szamba
Podole, gm. Raciążek
17313/2015
09.11.20
2015-12-09
45 AB.6743.774.2015 2015-11-20 Puczyńscy Kornelia i Michał Budowa budynku mieszkalnego jedn.
ul. Żytnia, m. C-nek
18151/2015
20.11.15

przyjęto milcząco dnia 21.12.2015r.
46 AB.6743.769.2015 2015-11-23 Krychowiak Grzegorz Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Zakrzewo, gm. Zakrzewo 18056/2015
19.11.20

przyjęto milcząco dnia 21.12.2015r.
47 AB.6743.779.2015 2015-11-27 Serocki Paweł Budowa budynku mieszkalnego jedn.
w miejscowości Rudunki, gm. Aleks. Kuj.
18569/2015
26.11.20

przyjęto milcząco dnia 28.12.2015r.
48 AB.6743.790.2015 2015-12-04 Szymańska Janina Budowa budynku mieszkalnego jedn. z garażem w miejsc. Służewo, gm. Aleks. Kuj. 19086/2015
02.12.20

przyjęto milcząco dnia 04.01.2016r.
49 AB.6743.819.2015 2015-12-21 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock Budowa stacji ładowania akumulatorów na terenie stacji paliw SP 4347 PKN Orlen w Ciechocinku ul. Kopernika 20068/2015
21.12.20

przyjęto milcząco dnia 26.01.16r.
50 AB.6743.822.2015 2015-12-23 Witkowska Anna Budowa budynku mieszkalnego jedn.
Podole, gm. Raciążek
20083
21.12.2015r.

przyjęto milcząco dnia 26.01.16r.
51 AB.6743.826.2015 2015-12-29 Porański Leszek Budowa budynku mieszkalnego jedn, Koneck, gm. Koneck 20252/2015
23.12.20

przyjęto milcząco dnia 25.01.2016r.
52 AB.6743.834.2015 2015-12-29 Bolewicki Adam Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe
ul. Rolna, m. Ciechocinek
20467
29.12.2015r.

przyjęto milcząco dnia 29.01.2016r.
1 AB.6743.127.2016 2016-02-18 Dobrzelecki Piotr Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z podwójnym garażem w miejscowości Rożno - Parcele, gm. Aleksandrów Kuj. 2418
16-02-2016

Decyzja Umorzenie z dnia 26.02.2016r.
2 AB.6743.148.2016 2016-02-23 Bakuła Justyna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego typ. "Gwiazdka I" ul. Kolejowa, m. Ciechocinek 2727/2016
19-02-201

Przyjęto milcząco dnia 21.03.2016r.
3 AB.6743.149.2016 2016-02-23 Świątkowski Andrzej Budowa dwóch budynków mieszkalno-usługowych jednorodzinnych Łazieniec, gm. Aleksandrów Kuj. 2723/2016
19-02-201

Decyzja Umorzenie z dnia 02.03.2016r.
4 AB.6743.198.2016 2016-03-15 Lipowska Magdalena Remont i rozbudowa budynku mieszkalnego jedn. ul. Sportowa 15, Stawki, gm. Aleksandrów Kuj. 4207/2016
15.03.201

przyjęto milcząco dnia 15.04.16r.
5 AB.6743.233.2016 2016-04-05 Wiśniewska Karolina Budowa budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej z garażem wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków
Plebanka, gm. Aleksandrów Kuj.
5624/2016
04.04.201

przyjęto milcząco dnia 05.05.16r.
6 AB.6743.232.2016 2016-04-05 Gmina Miejska w Aleksandrowie Kuj. ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kuj. Budowa sieci wodociągowej
ul. Gwiezdna, m. Aleks. Kuj.
5587/2016
01.04.201

przyjęto milcząco dnia 04.05.2016r.
7 AB.6743.360.2016 2016-06-02 Stępkowski Kamil Budowa budynku mieszkalnego jedn. typ. "Dom przy Cyprysowej 26"
Konradowo, gm. Aleks. Kuj.
9323/2016
31.05.201

przyjęto milcząco dnia 01.07.2016r.
8 AB.6743.361.2016 2016-06-02 Czułkowscy Patrycja i Radosław Rozbudowa z nadbudową i przebudową budynku mieszkalnego jedn. Nowa Wieś, gm. Aleksandrów Kuj. 9353/2016
01.06.201
2016-06-10
9 AB.6743.376.2016 2016-06-07 Łęgowski Rafał Budowa budynku mieszkalnego jedn.
ul. Słońska, m. C-nek
9805/2016
06.06.201

przyjęto milcząco dnia 07.07.2016r.
10 AB.6743.385.2016 2016-06-09 Kornacki Andrzej Budowa budynku mieszkalnego jedn.
ul. Dolna, m. Aleks. Kuj.
9969
07.06.2016r.

Decyzja Umorzenie z dn. 24.06.2016r.
11 AB.6743.404.2016 2016-06-20 Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Włocławek
ul. Gen. Bema 128
87-100 Toruń
Budowa linii kablowej nn zasilającej budynek wielorodzinny przy ul. Nieszawskiej, m. C-nek 10814/2016
17.06.16

przyjęto milcząco dnia 25.07.2016r.
12 AB.6743.417.2016 2016-06-26 Gmina Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kuj. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rożno Parcele, gm. Aleks. Kuj. 13844
22.06.2017r.
2017-07-18
13 AB.6743.416.2016 2016-06-27 Kaźmierczak Irena i Mirosław Zmiana konstrukcji dachu na istn. budynku mieszkalnym w m. Plebanka, gm. Waganiec 24.06.2016r.
11451

przyjęto milcząco dnia 25.07.2016r.
14 AB.6743.453.2016 2016-07-11 Gmina Miejska Ciechocinek ul. Kopernika 19
87-720 Ciechocinek
Przebudowa nawierzchni wraz z budowa kanalizacji deszczowej ul. Brzozowej w Ciechocinku, gm Ciechocinek 12405
08.07.2016r.

przyjęto milcząco dnia 08.08.2016r.
15 AB.6743.471.2016 2016-07-21 Marcinkowscy Jerzy i Agnieszka Rozbudowa istniejącego budynku wraz ze zm. konstrukcji dachu oraz zmianą poddasza nieużytkowego na częściowo-mieszkalną w Zakrzewie, gm. Zakrzewo 13232/2016
19.07.16

przyjęto milcząco dnia 19.08.2016r.
16 AB.6743.486.2016 2016-08-01 Energa Operator S.A. Rejon Dystrybucji we Włocławku
ul. Duninowska 8
87-800 Włocławek
Przebudowa istn. linii napowietrznej nn w celu zasilania budynku mieszkl. oraz budowa przyłącza kablowego
ul. Graniczna, Stawki, gm. Aleks. Kuj.
28.07.2016r.
13768

Decyzja Umorzenie z dnia 24.08.2016r.
17 AB.6743.488.2016 2016-08-02 Kujawa Kazimierz Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce Nr 130/2 w m. Zakrzewo, gm. Zakrzewo 13811/2016
29.07.16
2016-09-06
18 AB.6743.494.2016 2016-08-03 Agacki Paweł Budowa budynku mieszkalnego jedn. Stawki, gm. Aleksandrów Kuj. 13945/2016
02.08.16

przyjęto milcząco dnia 02.09.2016r.
19 AB.6743.506.2016 2016-08-10 Chorzępa Maria i Wiesław Budowa budynku mieszkalnego jedn. typ. "Dom przy Przyjemnej 12" oraz szamba tymczasowego
Stawki, gm. Aleksandrów Kuj.
14459/2016
09.08.16

cicha zgoda z dn. 09.09.2016r.
20 AB.6743.521.2016 2016-08-18 Pietrus Justyna i Gutral Andrzej Budowa budynku mieszkalnego jedn. Nowy Zbrachlin, gm. Waganiec 15001/2016
17.08.16
2016-08-31
21 AB.6743.538.2016 2016-08-24 Gmina Raciążek
ul. Wysoka 4
87-721 Raciążek
Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Podole, gm. Raciążek 15640
24.08.2016r.

cicha zgoda z dnia 26.09.2016r.
22 AB.6743.566.2016 2016-09-15 Powiat Aleksandrowski ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek - Siutkowo ul. Ciechocińska w Nieszawie dl. 0,998km od 6+635 do km 7+633 na dz. nr 19, 343/1, 432, 343/2, 294/9 obręb Nieszawa wraz z budową kanalizacji deszczowej 12.09.2016r.
17317

przyjęto pismem dnia 15.09.2016r.
23 AB.6743.606.2016 2016-10-06 Białkowska Elżbieta Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek w m. Raciążek, gm. Raciążek 19132
04.10.2016

przyjęto milcząco dnia 04.11.2016r.
24 AB.6743.607.2016 2016-10-06 Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w odcinku ul. Tuwima, m. Aleksandrów Kuj. 19133
04.10.2016r.

przyjęto milcząco dnia 04.11.2016r.
25 AB.6743.609.2016 2016-10-07 Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot
Rozbudowa oświetlenia drogowego
Plebanka, gm. Waganiec
19280
06.10.2016r.

przyjęto milcząco dnia 07.11.2016r.
26 AB.6743.621.2016 2016-10-17 Osiedle Kasztanowe Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 31B
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi
ul. Ignacego Paderewskiego
obręb Łazieniec, gm. Aleksandrów Kujawski
19736
12.10.2016r.

Decyzja Umorzenie z dn. 02.11.2016r.
27 AB.6743.627.2016 2016-10-17 Kujawa Kazimierz Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Zakrzewo, obręb Zakrzewo 19971
14.10.2016r.

przyjęto milcząco dnia 14.11.2016r.
28 AB.6743.630.2016 2016-10-19 Energa S.A.
ul. Duninowska 8
87-800 Włocławek
Budowa przyłącza energetycznego kablowego dla zasilenia energią elektryczną budynkiu mieszkalne na w miejsc. Kuczek, Odolion, gm. Aleksandrów Kuj. 20068
18.10.2016r.

Decyzja Umorzenie z dnia 24.10.2016r.
29 AB.6743.635.2016 2016-10-20 Krajewska - Potoczek Halina i Andrzej Potoczek Budowa budynku mieszkalnego jedn. w m. Odolion, gm. Aleksandrów Kuj. 20320
20.10.2016r.

przyjęto milcząco dnia 21.11.2016r.
30 AB.6743.642.2016 2016-10-28 Energa S.A.
ul. Duninowska 8
87-800 Włocławek
Budowa przyłącza energetycznego kablowego dla zasilenia energią elektryczną budynku mieszkalne w miejsc. Kuczek, Odolion, gm. Aleksandrów Kuj. 20693
27.10.2016r.

przyjęto milcząco dnia 28.11.2016r.
31 AB.6743.647.2016 2016-10-31 Świerszcz Elżbieta Rozbudowa budynku mieszkalnego jedn. Odolion, gm. Aleksandrów Kuj. 20894
28.10.2016r.

przyjęto milcząco dnia 06.12.2016r.
32 AB.6743.662.2016 2016-11-15 Orzechowska Marlena Budowa budynku mieszkalnego jedn. z garażem typ. "Kornelia G1" w Ciechocinku przy ul. Wołuszewskiej 21792
10.11.2016r.
2016-12-22 przyjęto milcząco z dniem 13.01.2017r.
33 AB.6743.687.2016 2016-11-30 Zakrzewski Łukasz Nadbudowa budynku mieszkalnego o poddasze mieszkalne
ul. Osiedlowa 44, gm. Zakrzewo
22859
28.11.2016r.
2017-01-11
34 AB.6743.689.2016 2016-12-05 Styczek Ilona i Radosław Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Kaźmierzyn, gm. Waganiec
23225
01.12.2016r.

przyjęto milcząco dn. 02.01.2017r.
35 AB.6743.714.2016 2016-12-20 Kaczmarski Jacek Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego typ. "TITO" i szamba 2-komorowego
Grabie, gm. Aleksandrów Kuj.
15.12.2016r.
24123

przyjęto milcząco dnia 16.01.2017r.
36 AB.6743.715.2016 2016-12-20 Marciniak Beata i Grzegorz
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego typ. "Dom pod Jarząbem 15"
Służewo, gm. Aleksandrów Kuj.,
24363
16.12.2016r.

Decyzja Umorzenie z dn. 11.01.2017r.
37 AB.6743.732.2016 2016-12-30 Agacki Marek Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Stawki, gm. Aleksandrów Kujawski 25193
29.12.2016r.
2017-02-03
38 AB.6743.733.2016 2016-12-30 Stocki Zbysław Nadbudowa budynku mieszkalnego, Koneck, gm. Koneck 25192
29.12.2016r.

przyjęto milcząco dnia 03.02.2017r.
1 AB.6743.53.2017 2017-02-03 Koziński Andrzej Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku typ. "Nela" Ciechocinek 2070
01.02.2017r.

przyjęto milcząco dnia 22.02.2017r.
2 AB.6743.54.2017 2017-02-03 Stadnik Marta Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe oraz zbiornikiem gazowym
Służewo Pole, gm. Aleksandrów Kuj.
2054
01.02.2017r.

przyjęto milcząco dnia 22.02.17r.
3 AB.6743.91.2017 2017-02-10 Paczkowski Marcin Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i szamba Słomkowo, gm. Aleksandrów Kuj. 2534
08.02.2017r.

przyjęto milcząco dnia 01.03.2017r.
4 AB.6743.115.2017 2017-02-17 Gmina Miejska Nieszawa
ul. 3 Maja 2
87-730 Nieszawa
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ciechocińskiej w ramach "unormowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa", 15.02.2017r.
3196
2017-03-27
5 AB.6743.116.2017 2017-02-17 Gmina Miejska Nieszawa
ul. 3 Maja 2
87-730 Nieszawa
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Browarnej i Kolbego wraz z przyłączami w ramach "unormowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa" 3195
15.02.201
2017-03-27
6 AB.6743.117.2017 2017-02-17 Gmina Miejska Nieszawa ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rybaki i Plac Piłsudskiego wraz z przepompownią ścieków i przyłączami w ramach "unormowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa", 3194
15.02.2017r.
2017-03-27
7 AB.6743.126.2017 2017-02-21 Agacki Marek Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Stawki, gm. Aleksandrów Kuj. 3435
20.02.2017r.

przyjęto milcząco dn. 13.03.2017r.
8 AB.6743.173.2017 2017-03-03 Wiśniewska Grażyna Rozbudowa budynku mieszkalnego
Odolion, gm. Aleksandrów Kujawski
4457
02.03.2017r.

przyjęto milcząco dn. 23.03.17r.
9 AB.6743.174.2017 2017-03-03 Chaberski Andrzej Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
ul. Rolna 18, m. Ciechocinek
4456
02.03.2017r.

przyjęto milcząco dnia 23.03.2017r.
10 AB.6743.184.2017 2017-03-08 Nasiński Tomasz Budowa budynku mieszkalnego - drewnianego z przydomową oczyszczalnią ścieków ul. Piaskowa, Otłoczyn, gm. Aleksandrów Kuj, 4896
08.03.2017r.

przyjęto milcząco dnia 30.03.2017r.
11 AB.6743.185.2017 2017-03-08 Wójtowicz Jerzy Budowa budynku mieszkalnego Służewo, gm. Aleksandrów Kuj, 4904
08.03.2017r.
2017-03-28
12 AB.6743.196.2017 2017-03-13 Stępień Adam Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego typ. "Willa Parkowa" Ciechocinek 5165
13.03.2017r.

przyjęto milcząco dnia 17.03.2017r.
13 AB.6743.228.2017 2017-03-27 Lamparski Paweł Budowa budynku mieszkalnego jedn.
ul. Parkowa, m. Aleksandrów Kuj.,
6188
27.03.2017r.
2017-04-21
14 AB.6743.225.2017 2017-03-27 Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji we Włocławku ul. Duninowska 8,
87-800 Włocławek
Budowa linii kablowej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi do działek nr 230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 230/6, przez działki nr 230/1, 230/, 230/3, 230/4, 230/5, 230/6, 124, 159, 157 w m. Rożno Parcele, gm. Aleks. Kuj., oraz dz. nr 226/6, 21/4 w m. Rudunki, gm. Aleks. Kuj. 6072
23.03.2017r.

przyjęto milcząco dnia 05.05.17r.
15 AB.6743.238.2017 2017-03-29 Danielewscy Justyna i Daniel Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Rożno Parcele, gm. Aleks. Kuj,
6380
28.03.2017r.

przyjęto milcząco dnia 05.05.2017r.
16 AB.6743.243.2017 2017-03-31 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu ul. Duninowska 8, 87-800 Włocławek

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz z rozdzielnią kablową oraz szafką pomiarową przechodzącą przez działki nr 705/6, 637, 905/1, 905/10, 903, 898/11, 898/10, 898/6 w Ciechocinku 6540
29.03.2017r.

przyjęto milcząco dn. 05.05.2017r.
17 AB.6743.227.2017 2017-03-31 Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji w Radziejowie Rozwiązanie kolizji istniejącej linii napowietrznej na działkach nr 103, 49/6, 48, 46/3, 46/1, 46/6, 45/3, 45/2, 44/2, 44/1, 40/13, 40/14, 1032/1 obręb Łazieniec, gm. Aleks. Kuj. 6166
24.03.2017r.
2017-05-15
18 AB.6743.259.2017 2017-04-07 Matynia Marcin Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Cisowa, m. Aleks. Kuj. 7133
05.04.2017r.

przyjęto milcząco dnia 04.05.2017r.
19 AB.6743.264.2017 2017-04-07 Golec Bartłomiej Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej dz. nr 124, 159, 230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 230/6, 157, 158/15 7206
06.04.17r.

przyjęto milcząco dnia 20.04.2017r.
20 AB.6743.275.2017 2017-04-14 Gmina Zakrzewo
ul. Leśna 1
87-707 Zakrzewo
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. Nr 399/39, 399/37, 399/38, 399/30, 399/29, 338
Zakrzewo, gm. Zakrzewo
7837
13.04.2017r.

przyjęto milcząco dn. 04.05.2017r.
21 AB.6743.276.2017 2017-04-14 Gmina Miejska Nieszawa
ul. 3 Maja 2
87-730 Nieszawa
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Browarna, Kolbego i Klasztorna m. Nieszawa, dz. nr 933, 546, 485 7815
13.04.2017r.

przyjęto milcząco dn. 04.05.17r.
22 AB.6743.277.2017 2017-04-14 Gmina Miejska Nieszawa
ul. 3 Maja 2
87-730 Nieszawa
Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Armii Gdańskiej, m. Nieszawa, dz. nr 279, 284/2 7816
13.04.2017r.

przyjęto milcząco dnia 11.05.2017r.
23 AB.6743.278.2017 2017-04-14 Gmina Miejska Nieszawa
ul. 3 Maja 2
87-730 Nieszawa
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z przyłączami
ul. Rybaki i Plac Piłsudskiego m. Nieszawa, dz. nr 467, 466, 465, 436
7817
13.04.2017r.

przyjęto milcząco dn. 04.05.2017r.
24 AB.6743.280.2017 2017-04-18 Kempara Adrian Budowa budynku mieszkalnego jedn. z garażem w bryle budynku
Bądkowo
7935
14.04.2017r.

przyjęto milcząco dn. 05.05.2017r.
25 AB.6743.306.2017 2017-04-24 Serkowscy Małgorzata i Łukasz Zmiana konstrukcji dachu na istn. budynku mieszkalnym jedn. w m. Odolion, ul. Okrężna 113, gm. Aleks. Kuj. 8419
21.04.2017r.

przyjęto milcząco dnia 12.05.17r.
26 AB.6743.307.2017 2017-04-24 Doligalska Kamila
Szymczak Marcin
Budowa budynku mieszkalnego jedn. typ. "Fabia" ul. Sportowa, m. Ciechocinek 8530
24.04.2017r.

przyjęto milcząco dnia 15.05.2017r.
27 AB.6743.349.2017 2017-05-22 Powiat Aleksandrowski Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w ramach unormowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa dz. nr 19, 307, 393, 432, 343/1, 389/1, 343/2, 390/2, 294/9 Nieszawa 10213
19.05.2017r.

przyjęto milcząco dnia 30.05.2017r.
28 AB.6743.358.2017 2017-05-24 Gmina Miejska Aleksandrów Kuj. Budowa oświetlenia ulicznego
ul. Tuwima, m. Aleksandrów Kuj. dz. nr 16/11, 16/17, 22/6
10317
23.05.2017r.

przyjęto milcząco dnia 13.06.2017r.
29 AB.6743.377.2017 2017-06-01 Majewska Maria Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Podzamcze, gm. Raciążek,
11250
31.05.2017r.

przyjęto milcząco dn. 22.06.17r.
30 AB.6743.384.2017 2017-06-05 Kisielewscy Marlena i Radosław Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków ul. Krasińskiego, m. Aleksandrów Kujawski 11495
02.06.17r.

przyjęto milcząco dnia 26.06.17r.
31 AB.6743.385.2017 2017-06-05 Kopaczyk Krzysztof Zmiana konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym jednorodzinnym Żołnowo, gm. Koneck, 11683
05.06.2017r.

przyjęto milcząco dnia 22.06.17r.
32 AB.6743.407.2017 2017-06-13 Piaseccy Sylwia i Andrzej Nadbudowa ze zmianą konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Słupy Duże, gm. Bądkowo, 13019
13.06.2017r.

przyjęto milcząco dnia 04.07.2017r.
33 AB.6743.426.2017 2017-06-23 Żerebeccy Małgorzata i Mirosław Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
ul. Piłsudskiego 33,m. Aleksandrów Kujawski
14178
23.06.2017r.

przyjęto milcząco dn. 10.08.2017r.
34 AB.6743.424.2017 2017-06-26 Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wody dz. nr 11, 1/15, 1/20, 1/23, 1/26, 1/29, 1/30, 1/32, 1/33, 1/35, 1/36, 1/37 m. 17 ul. Krasińskiego, m. Aleks. Kuj. 14161
23.06.17r.

przyjęto milcząco dn. 18.07.2017r.
35 AB.6743.448.2017 2017-07-04 Gmina Koneck 87-702 Koneck Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami, dz. nr 150/2, 152/10, 158/2, 159/2, 164/2, 156/1, 54/3
Koneck
15317
03.07.2017r.

przyjęto milcząco dnia 19.07.2017r.
36 AB.6743.456.2017 2017-07-06 Erwińscy Karolina i Emil Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego typ. Dziekanowice 32L oraz budowa szamba
Stawki, gm. Aleks. Kuj.
15607
05.07.17r.

przyjęto milcząco dnia 26.07.2017r.
37 AB.6743.459.2017 2017-07-07 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu
ul. Bema 28
87-100 Toruń
Przebudowa linii kablowej SN 15kV po nowej trasie pomiędzy stacjami GPZ Ciechocinek - Sanatorium CZS, dz. nr 705/6, 637, 905/1, 2359, 934, 2211, 2353, 2218/1, 2218/2 ul. Słowackiego, m. C-nek 15621
05.07.2017r.

przyjęto milcząco dn. 28.08.17r.
38 AB.6743.488.2017 2017-07-17 Urbański Jacek Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych
ul. E. Stachury, Łazieniec, gm. Aleks. Kuj.,
16600
14.07.2017r.

przyjęto milcząco dn. 12.09.17r.
39 AB.6743.532.2017 2017-08-04 Lamparski Paweł Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Parkowa, m. Aleksandrów Kuj. 18308
04.08.2017r.

przyjęto milcząco dn. 25.08.17r.
40 AB.6743.559.2017 2017-08-17 Jaskrowski Paweł Budowa budynku mieszkalnego jedn. typ. "Dom w Rododendronach 15" w zabudowie zagrodowej Opoczki, gm. Aleksandrów Kuj. 19162
11.08.2017r.

przyjęto milcząco dn. 01.09.17r.
41 AB.6743.560.2017 2017-08-17 Grochalski Dariusz Rozbudowa budynku mieszkalnego wraz ze zm. konstrukcji dachu i nadbudowa o poddasze mieszkalne w m. Kol. Straszewska 76, gm. Koneck, 14.08.2017r.
19165

przyjęto milcząco dn. 12.09.2017r.
42 AB.6743.524.2017 2017-08-17 Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski w ul. Przemysłowej, 18136
02.08.2017r.

przyjęto milcząco dn. 29.08.2017r.
43 AB.6743.525.2017 2017-08-17 Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski w ul. Słonecznej i Marczewskiego 18137
02.08.2017r.

przyjęto milcząco dn. 29.08.2017r.
44 AB.6743.531.2017 2017-08-17 Żywica Aneta Budowa sieci wodociągowej, m.Rożno-Parcele, gm. Aleksandrów Kuj 18280
03.08.2017r.

przyjęto milcząco dn. 07.09.2017r.
45 AB.6743.590.2017 2017-08-30 Boruccy Marlena i Michał Budowa budynku mieszkalnego jedn. i garażu w miejsc. Plebanka, gm. Aleksandrów Kuj., 20492
29.08.2017r.

przyjęto milcząco dn. 27.09.17r.
46 AB.6743.632.2017 2017-09-18 Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe "ALGAWA"
Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do dz. nr 127/12, 127/11, 911/10, 126/4, 58, 126/12, 126/11, 126/9 ul. Łąkowa, Stawki, gm. Aleksandrów Kuj.
22212
15.09.2017r.

przyjęto milcząco dn. 27.10.2017r.
47 AB.6743.633.2017 2017-09-18 Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe "ALGAWA"
Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do dz. nr 75/4, 75/7, 60, 75/9, 75/8, 75/12, 75/14 ul. E. Stachury, Łazieniec, gm. Aleksandrów Kuj. 22211
15.09.2017r.

przyjęto milcząco dn. 27.10.2017r.
48 AB.6743.644.2017 2017-09-21 Jaskrowski Paweł Budowa budynku mieszkalnego jedn. typ. "Dom w Rododendronach 15" w zabudowie zagrodowej Opoczki, gm. Aleksandrów Kuj. 22504
20.09.2017r.

przyjęto milcząco dnia 24.10.2017r.
49 AB.6743.650.2017 2017-09-26 Grochulscy Anna i Mariusz Budowa budynku mieszkalnego jedn. z garażem w bryle budynku typ. "Magnolia IIG1" Wołuszewo, gm. Aleksandrów Kuj. 22696
22.09.17r.

przyjęto milcząco dn. 30.10.2017r.
50 AB.6743.655.2017 2017-09-26 Rakusiewicz Anna i Rafał Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Wołuszewska 200, m. C-nek, 25.09.2017r.
22790

przyjęto milcząco dn. 16.10.17r.
51 AB.6743.668.2017 2017-10-03 Machtyl Mirosława Budowa budynku mieszkalnego jedn. z garażem w bryle budynku typ. "SIMON G2" Łazieniec, gm. Aleks. Kuj. 23084
02.10.2017r.

przyjęto milcząco dn. 06.11.17r.
52 AB.6743.689.2017 2017-10-10 Sikorski Dariusz
Budowa odcinka sieci wodociągowego wraz z przyłączami, dz. 89, 87/24, 87/41, 87/42
Podole, gm. Raciążek
23425
09.10.2017r.
2017-11-15
53 AB.6743.697.2017 2017-10-12 Błachowiak Tomasz Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
ul. Rolna, m. C-nek, dz. nr 2105/1, 2163, 2105/2, 2105/4, 2105/5, 2105/6, 2105/7, 2105/9, 2105/10, 2105/15, 2105/14
23597
11.10.2017r.

przyjęto milcząco dn. 20.11.2017r.
54 AB.6743.695.2017 2017-10-12 Gmina Miejska Ciechocinek
ul. Kopernika 19
87-720 Ciechocinek
Budowa oświetlenia ul. Polnej, m. C-nek dz. nr 782/2, 791/1,792/11, 793/11, 794/4, 795/5, 796/4, 796/6, 797/7, 797/9, 798/4, 803 23592
11.10.2017r.

przyjęto milcząco dn. 10.11.2017r.
55 AB.6743.674.2017 2017-10-13 Gmina Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kuj. Rozbudowa oświetlenia ulicy Konwaliowej, gm. Aleksandrów Kuj., dz. nr 103 23212
03.10.17r.

przyjęto milcząco dn. 13.10.2017r.
56 AB.6743.670.2017 2017-10-13 Gmina Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 12
87-700 Aleksandrów Kuj.
Rozbudowa oświetlenia ulicy Krokusowej, Rożno Parcele, gm. Aleksandrów Kuj. dz. nr 12/2, 12/3 23109
02.10.2017r.

przyjęto milcząco dn. 13.10.2017r.
57 AB.6743.704.2017 2017-10-17 Gmina Miejska Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wody dz. nr 8, 4/38, 4/32, 4/33, 4/34, 4/28, 4/35, 4/39 KM 14, dz. 29 KM 23 ul. Cisowa, m. Aleks. Kuj. 23715
13.10.2017r.

przyjęto milcząco dn. 02.11.2017r.
58 AB.6743.715.2017 2017-10-17 Biniak Magdalena Budowa budynku mieszkalnego jedn.
Stawki, gm. Aleks. Kuj.,
23824
16.10.2017r.

przyjęto milcząco dnia 20.11.2017r.
59 AB.6743.748.2017 2017-11-02 Gmina Miejska Ciechocinek
ul. Kopernika 19
87-720 Ciechocinek
Budowa oświetlenia ul. Wołuszewskiej, m. Ciechocinek dz. nr 59/1, 59/2, 2054 24686
31.10.2017r.

przyjęto milcząco dn. 28.12.17r.
60 AB.6743.782.2017 2017-11-20 Sikorska Dominika Budowa odcinka sieci wodociągowego wraz z przyłączami, dz. 89, 87/24, 87/41, 87/42
Podole, gm. Raciążek
25677
17.11.2017r.

przyjęto milcząco dn. 24.11.17r.
61 AB.6743.787.2017 2017-11-23 Agacki Marek i Barbara Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Stawi, gm. Aleksandrów Kuj.
25830
21.11.2017r.

przyjęto milcząco dn. 21.12.2017r.
62 AB.6743.817.2017 2017-12-08 Nowak Mirosław Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Jana Pawła II w m. Rudunki, gm. Aleksandrów Kuj., dz. nr 8/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 9/4 26627
07.12.2017r.

przyjęto milcząco dn. 29.12.17r.
63 AB.6743.818.2017 2017-12-08 Klinika Uzdrowiskowa
"Pod Tężniami"
im. Jana Pawła II
ul. Warzelniana 7, 87-720 C-nek
Przebudowa istn. linii energetycznej kolidujących z projektowanym budynkiem kotłowni dz. nr 143/5 i 137/4 i 124/2 ul. Warzelniana,
m. C-nek
26616
07.12.2017r.

przyjęto milcząco dn. 25.01.18r.
64 AB.6743.831.2017 2017-12-20 Energa Operator S.A.
Rejon Dystrybucji Radziejów ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów
Budowa linii energetycznej kablowej nn dla zasilania działek nr 3/6 i 3/7, 3/9, 4/1, 4/4 w m. Nowy C-nek gm. Aleks. Kuj. 27191
19.12.2017r.

przyjęto milcząco dn. 15.01.2018r.
65 AB.6743.845.2017 2017-12-28 Gmina Raciążek ul. Wysoka 4
87-721 Raciążek
Budowa kanalizacji deszczowej, dz. nr 246/1, 246/2, 1177 ul. Wiatraczna, gm. Raciążek 27510
27.12.2017r.

przyjęto milcząco dn. 06.02.2018r.
1 AB.6743.13.2018 2018-01-08 Smieszny Sebastian i Kacprzak Agata Budowa budynku mieszkalnego jedn.
ul. Jarzębinowa 37, Rożno-Parcele, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 66/11
301
05.01.2018r.
2018-02-14
2 AB.6743.59.2018 2018-01-26 Pastwikowski Sebastian Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami
Odolion dz. 138/1, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 71/17, 71/18, 71/19, 71/21, 71/22, 70/20 Kuczek, gm. Aleks. Kuj.
1250
25.01.2018r.

przyjęto milcząco dn. 22.02.18r.
3 AB.6743.64.2018 2018-01-29 Energa Operator S.A.
ul. Brzeska 19
88-200 Radziejów
Budowa linii kablowej nn do zasilania budynków mieszkalnych w m. Aleksandrów Kuj. ul. Cisowa na dz. nr 4/34, 4/33, 4/32 i 4/37 z przebiegiem przez dz. nr 4/31, 4/35, 4/24, 8, 4/27, 29, 39/1, 4/27 i 4/39 1393
26.01.2018r.

przyjęto milcząco dn. 05.03.2018r.
4 AB.6743.48.2018 2018-02-15 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu, Rejon Radziejów ul. Brzeska 19
88-200 Radziejów
Budowa sieci energetycznej dla zasilenia energią elektryczną do działek nr 22/21, 22/25 oraz 22/30 przez dz. nr 22/20, 22/32, 22/25, 22/30 w m. Łazieniec gm. Aleksandrów Kuj. 1127
23.01.18r.
25

przyjęto milcząco dn. 26.02.2018r.
5 AB.6743.157.2018 2018-02-20 Roszak Artur Budowa budynku mieszkalnego jedn. w m. Ośno Drugie, gm. Aleks. Kuj. 2809
19.02.2018r.
2018-03-19
6 AB.6743.211.2018 2018-03-12 Urbański Rafał i Renata Budowa budynku mieszkalnego jedn. typ. Zosia 3 w m. Odolion, gm. Aleks. Kuj., 3964
12.03.2018r.
2018-04-17
7 AB.6743.228.2018 2018-03-16 Krutulska Wioletta Zmiana konstrukcji dachu na bud. mieszkalnym jedn. Łówkowice, gm. Bądkowo 4378
14.03.2018r.

przyjęto milcząco dn. 18.04.18r.
8 AB.6743.222.2018 2018-03-16 Gmina Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleks. Kuj.
Budowa linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów w ramach rozbudowy boiska przyszkolnego
Opoki, gm. Aleks. Kuj.,
4381
14.03.2018r.

przyjęto milcząco dn. 30.03.2018r.
9 AB.6743.223.2018 2018-03-16 Gmina Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleks. Kuj.
Budowa linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów w ramach rozbudowy boiska przyszkolnego
Stawki gm. Aleks. Kuj.,
4382
14.03.2018r.

przyjęto milcząco dn. 30.03.2018r.
10 AB.6743.224.2018 2018-03-16 Gmina Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleks. Kuj.
Budowa linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów w ramach rozbudowy boiska przyszkolnego
Ostrowąs, gm. Aleks. Kuj.
4383
14.03.2018r.

przyjęto milcząco dn. 30.03.2018r.
11 AB.6743.225.2018 2018-03-16 Gmina Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleks. Kuj.
Budowa linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów w ramach rozbudowy boiska przyszkolnego
Wołuszewo, gm. Aleks. Kuj.,
4384
14.03.2018r.

przyjęto milcząco dn. 30.03.2018r.
12 AB.6743.226.2018 2018-03-16 Gmina Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleks. Kuj.
Budowa linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów w ramach rozbudowy boiska przyszkolnego
Służewo, gm. Aleks. Kuj.,
4385
14.03.2018r.

przyjęto milcząco dn. 30.03.2018r.
13 AB.6743.227.2018 2018-03-16 Gmina Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleks. Kuj.
Budowa linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów w ramach rozbudowy boiska przyszkolnego
Przybranowo, gm. Aleks. Kuj.
4386
14.03.2018r.

przyjęto milcząco dn. 30.03.2018r.
14 AB.6743.241.2018 2018-03-26 Brzezińscy Anna i Marcin Budowa sieci i przyłącza wodociągowego na dz. nr 4/1, 4/2, 8/2, 11/1, 11/7, 11/17 ul. Jana Pawła II, Rudunki, gm. Aleks. Kuj. 5152
23.03.2018r.

przyjęto milcząco dn. 23.04.18r.
15 AB.6743.263.2018 2018-03-29 Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe "Algawa" Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa sieci wodociągowej w m. Konradowo, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 23/4, 23/3, 23/1, 35/4, 35/16 5544/2018
28.03.18r

przyjęto milcząco dn. 23.04.2018r.
16 AB.6743.264.2018 2018-03-29 Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe "Algawa" Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Rożno - Parcele, ul. Azaliowa, gm. Aleksandrów Kuj., dz. nr 103, 17/11, 17/12, 17/10, 17/9, 17/6, 17/5 5571
29.03.2018r.

przyjęto milcząco dn. 19.04.2018r.
17 AB.6743.265.2018 2018-03-29 Cygański Aleksander Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Odolion, gm. Aleks. Kuj. dz. nr 111, 611/1, 611/2 5467
28.03.18r.

przyjęto milcząco dn. 27.04.2018r.
18 AB.6743.269.2018 2018-03-30 Energa Operator S.A. ul. Bema 128
87-100 Toruń
za pośred. P. Kruszka
Przebudowa linii kablowej SN-15kV pomiędzy stacjami GPZ Ciechocinek - Sanatorium CZSP - etap I na dz. nr 637, 2353 m. C-nek 5611
29.03.2018r.

przyjęto milcząco dn. 19.04.2018r.
19 AB.6743.274.2018 2018-04-05 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A.
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
Przebudowa sieci wodociągowej D N225 w miejscu skrzyżowania z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN400 MOP 5,5 Mpa relacji Włocławek - Toruń i DN500 MOP 8,4 Mpa relacji Gustorzyn-Turzno w miejscowości Stary Zbrachlin dz. nr 41/1 5597
29.03.18r.

przyjęto milcząco dnia 23.04.2018r.
20 AB.6743.272.2018 2018-04-05 Stępkowscy Beata i Grzegorz Rozbudowa budynku mieszkalnego jedn. Koneck, 5923
04.04.2018r.

przyjęto milcząco dn. 02.05.2018r.
21 AB.6743.273.2018 2018-04-05 Kalota Jarosław Budowa kontenerowej stacji stransformatorowej 15/04kV i przyłącza kablowego nn - 0,4kV dz. nr 107 w m. Nieszawa, ul. Toruńska 37 5914
04.04.2018r.

przyjęto milcząco dn. 04.05.2018r.
22 AB.6743.277.2018 2018-04-09 Dziedzic Jakub
Zm. sp. uż. budynku mieszkalnego na gabinet rehabilitacyjno-kosmetyczny (parter) oraz zmiana konstrukcji dachowej dachu jedn. na dach dwuspadowy
ul. Włocławska, gm. Bądkowo
6210
06.04.2018r.
2018-04-19
23 AB.6743.301.2018 2018-04-19 Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr 50/1 położonej w obręb ewid. Aleks. Kuj., ul. W. Bębnowskiego 6931
18.04.2018r.

przyjęto milcząco dnia 09.05.2018r.
24 AB.6743.270.2018 2018-05-04 Włodarska Irena Wykonanie 2-óch otworów okiennych , wydzielenie pokoju poprzez wykonanie ścianki działowej i zmiana okna na drzwi tarasowe dwuskrzydłowe Rożno - Parcele, gm. Aleks. Kuj., 7657
27.04.2018r.

przyjęto milcząco dnia 09.05.2018r.
25 AB.6743.349.2018 2018-05-11 Woźniak Piotr Budowa budynku mieszkalnego jedn. oraz szamba 2-komorowego 8141
10.05.2018r.

przyjęto milcząco dn. 01.06.2018r.
26 AB.6743.360.2018 2018-05-17 Modrzejewscy Marzenna
i Marcin
Budowa budynku mieszk. jedn. typ. "HomeKONCEPT58" wraz z niezbędną infrastrukturą Podole, gm. Raciążek 8369
16.05.2018r.

przyjęto milcząco dn. 25.06.18r.
27 AB.6743.370.2018 2018-05-24 Energa Operator S.A.Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Radziejów ul. Brzeska 19
88-200 Radziejów
Budowa sieci energetycznej nN 0,4kV w celu zasilenia budynków mieszkalnych w m. Rożno-Parcele, gm. Aleks. Kuj., ul. Fiołkowa, dz. nr 43/1, 43/21, 61, 231, 232, 233 8662
22.05.2018r.

przyjęto milcząco dn. 12.06.18r.
28 AB.6743.375.2018 2018-05-25 Machtyl Mirosława Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do dz. nr 74/26, 60, 74/24, 74/23, 74/21, 74/11, 74/19, 73, 74/27, 74/15, 74/22, 71, 74/16, 74/12 ul. Krótka, Łazieniec, gm. Aleks. Kuj. 8741
23.05.2018r.

przyjęto milcząco dn. 11.07.2018r.
29 AB.6743.392.2018 2018-06-04 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
ul. Świstucha 5
87-700 Aleks. Kuj.
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od kotłowni przy ul. Narutowicza do projektowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Kościelnej w Aleksandrowie Kujawskim 9086
01.06.18r.
2018-06-29
30 AB.6743.399.2018 2018-06-11 Gmina Raciążek
ul. Wysoka 4
87-721 Raciążek
Budowa oświetlenia ulicznego gm. Raciążek, dz. nr 671/15 9299
06.06.2018r.
2018-07-11
31 AB.6743.400.2018 2018-06-11 Gmina Raciążek
ul. Wysoka 4
87-721 Raciążek
Budowa oświetlenia ulicznego gm. Raciążek, dz. nr 244, 243, 246/1, 9305
06.06.18r.
2018-07-11
32 AB.6743.401.2018 2018-06-11 Gmina Raciążek
ul. Wysoka 4
87-721 Raciążek
Budowa oświetlenia ulicznego gm. Raciążek, dz. nr 643, 592, 75, Podzamcze 9304
06.06.18r.
2018-07-11
33 AB.6743.402.2018 2018-06-11 Gmina Raciążek
ul. Wysoka 4
87-721 Raciążek
Budowa oświetlenia ulicznego gm. Raciążek, dz. nr 94, 53, Niestuszewo 9303
06.06.18r.
2018-07-11
34 AB.6743.403.2018 2018-06-11 Gmina Raciążek
ul. Wysoka 4
87-721 Raciążek
Budowa oświetlenia ulicznego gm. Raciążek, dz. nr 115, Podole 9302
06.06.18r.
2018-07-11
35 AB.6743.404.2018 2018-06-11 Gmina Raciążek
ul. Wysoka 4
87-721 Raciążek
Budowa oświetlenia ulicznego gm. Raciążek, dz. nr 22, 23, Turzynek 9300
06.06.18r.
2018-07-11
36 AB.6743.405.2018 2018-06-11 Gmina Raciążek
ul. Wysoka 4
87-721 Raciążek
Budowa oświetlenia ulicznego gm. Raciążek, dz. nr 53, 41 Niestuszewo 9301
06.06.18r.
2018-07-11
37 AB.6743.420.2018 2018-06-19 Gmina Miejska Nieszawa
ul. 3 Maja 2
87-730 Nieszawa
Budowa odcinka sieci wodociągowej o dł. 130mb na działkach nr 19, 342/8, 342/7, 310/1 ul. C-ńska, m. Nieszawa 9790
15.06.18r.

przyjęto milcząco dn. 27.06.2018r.
38 AB.6743.429.2018 2018-06-21 Gmina Miejska Ciechocinek
87-720 Ciechocinek
Budowa oświetlenia drogowego ul. Reymonta, m. C-nek dz. nr 1242/2, 1268/1, 1271/10, 1273/105 9894
18.06.18r.

przyjęto milcząco dn. 09.07.2018r.
39 AB.6743.430.2018 2018-06-21 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu
Rejon Energetyczny Radziejów
Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV poprzez skablowanie odcinka linii napowietrznej 0,4kV od słupa 301 do 304 zasilanej z ST "Turzno 5" w miejscowości Turzno, dz. nr 223, gm. Raciążek 9895
18.06.18r.

przyjęto milcząco dnia 26.07.2018r.
40 AB.6743.449.2018 2018-06-28 Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego dz. nr 1033/11, 1033/25, 1032/7, 1032/6 ul. Witosa i Mościckiego w gm. Aleks. Kuj., Łazieniec, dz. nr 103 m. 25 ul. Wspólna, m. Aleks. Kuj. 10258
27.06.18r.

Decyzja Umorzenie z dnia 18.07.2018r. AB.6743.449.2018
41 AB.6743.453.2018 2018-06-28 Gmina Miejska Ciechocinek Przebudowa oświetlenia terenu Cmentarza Komunalnego w Ciechocinku na dz. nr 2147/8, 2153, 2154, 2155/2, 2165, 2166 ul. Nieszawska 10330
28.06.18r.

przyjęto milcząco dn. 22.08.18r.
42 AB.6743.470.2018 2018-07-09 Energa Operator S.A.
ul. Brzeska 19
88-200 Radziejów
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi Rudunki, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 10/3, 10/4, 8/2, 2/1, 3/6, 3/8, 4/1, 11/1, 11/7, 11/17, 11/19, 11/6, 11/12, 11/13 10719
05.07.18r.

przyjęto milcząco dnia 16.08.2018r.
43 AB.6743.494.2018 2018-07-16 Łukasz Skowroński
Paulina Baryza -Skowrońska
Rozbudowa budynku mieszkalnego w m. Koneck, gm. Koneck, 11112
13.07.2018r.

przyjęto milcząco dn. 06.08.2018r.
44 AB.6743.502.2018 2018-07-20 Aleksandra i Grzegorz Skonieczni

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Aleksandrów Kujawski, ul. Piłsudskiego 11424
20.07.18r.

Przyjęto milcząco dn. 03.09.18r.
45 AB.6743.554.2018 2018-08-09 Mendelewscy Elżbieta i Stanisław Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego typ. „Lanzorore/LMW16 oraz szamba tymczasowego 12235
08.08.2018r.
2018-08-23
46 AB.6743.562.2018 2018-08-13 Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Łazieniec, dz. nr 1033/1, 1033/13, 1033/23, 1032/6 ul. Witosa i Mościckiego oraz ul. Wspólnej m. Aleks. Kuj., dz. nr 103 12434
10.08.2018r.

przyjęto milcząco dn. 30.08.2018r.
47 AB.6743.563.2018 2018-08-13 Witczak Jarosław Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz przyłącza wody ul. Lipowa, Odolion,gm. Aleksandrów Kuj. 12468
13.08.18r.
2018-10-09
48 AB.6743.577.2018 2018-08-21 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji w Radziejowie ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów
Budowa sieci kablowej dla zasilenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 oraz na dz. nr 1/1 i 1/3 KM 22 ul. Kościelna, m. Aleks. Kuj 12752
20.08.2018r.

przyjęto milcząco dn. 14.09.2018r.
49 AB.6743.586.2018 2018-08-23 Gmina Wiejska Waganiec,
ul. Dworcowa 11
87-731 Waganiec
Budowa oświetlenia drogowego ul. Dworcowa, gm. Waganiec, dz. nr 202/6, 202/10, 202/21, 202/25, 202/26, 202/30, 202/31, 202/35 12876
23.08.2018r.

przyjęto milcząco dn. 14.09.18r.
50 AB.6743.593.2018 2018-08-29 Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu ul. Bema 128
87-100 Toruń
Przebudowa linii kablowej SN-15kV po nowej trasie pomiędzy stacjami GPZ Ciechocinek – Sanatorium CZSP etap II dz. nr 2218/2, 2221, 2359, 780, 865, 859/2, 851/2, 830/11, 830/8, 803, 757/2, 932/6, 934, 933, 929/2 ul. Słowackiego, m. C-nek 13123
28.08.2018r.

przyjęto milcząco dn. 11.10.2018r.
51 AB.6743.597.2018 2018-09-03 Gmina Raciążek
87-721 Raciążek
ul. Wysoka 4
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niestuszewo, dz. nr 41, gmina Raciążek 13246
31.08.18r.

Przyjęto milcząco dn. 21.09.18r.
52 AB.6743.598.2018 2018-09-03 Gmina Raciążek
87-721 Raciążek
ul. Wysoka 4
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Turzynek, dz. nr 22 i 23, gmina Raciążek 13247
31.08.2018r.
2018-10-04
53 AB.6743.602.2018 2018-09-03 Gmina Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski Budowa linii kablowej oświetleniowej na dz. nr 127/8 w m. Słońsk Dolny, gm. Aleksandrów Kujawski 13273
31.08.2018r.

Przyjęto milcząco dn. 24.09.18r.
54 AB.6743.603.2018 2018-09-03 Gmina Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski Budowa linii kablowej oświetleniowej na dz. nr 35/1 w m. Białe Błota, gm. Aleksandrów Kujawski 13274
31.08.2018r.

Przyjęto milcząco dn. 24.09.18r.
55 AB.6743.606.2018 2018-09-05 Energa Oświetlenie
Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot
Budowa oświetlenia drogowego w Zbrachlinie gm. Waganiec, dz. nr 84, 91/2, 91/3 13350
03.09.18r.

przyjęto milcząco dnia 26.10.2018r.
56 AB.6743.623.2018 2018-09-07 Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski Rozbudowa istn. oświetlenia ul. Relaksowej, Odolion, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 606 13555
07.09.2018r.

przyjęto milcząco dn. 01.10.2018r.
57 AB.6743.632.2018 2018-09-10 Energa Operator S.A.ul. Gen. Bema 128
87-100 Toruń
Budowa złącza kablowego ZK-SN oraz linii kablowych SN 15kV C-nek, dz. nr 733/4, 928 13622
07.09.2018r.

przyjęto milcząco dn. 22.10.18r.
58 AB.6743.652.2018 2018-09-21 CALOR CIEPŁOWNICTWO Sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej Curie 53, 87-100 Toruń Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od kotłowni Narutowicza 16 do projektowanego osiedla mieszkalnego przy ul. Kościelnej w Aleks. Kuj., dz. nr 39/21, 44, 1/ 1 KM 22
14198
20.09.18r.

przyjęto milcząco dn. 30.10.2018r.
59 AB.6743.660.2018 2018-09-25 Gmina Aleksandrów Kujawski Przebudowa drogi gminnej nr 160227C polegająca na budowie chodnika oraz oświetlenia ulicznego, dz. nr 19, 41, Broniszewo, dz. 102, 103/2, 99/2 Goszczewo, gm. Aleks. Kuj. 14385
24.09.2018r.

przyjęto milcząco dn. 08.11.2018r.
60 AB.6743.661.2018 2018-09-25 Jagodziński Tomasz Budowa budynku mieszkalnego jedn. 14400
25.09.2018r.
2018-10-09
61 AB.6743.682.2018 2018-10-04 Gmina Miejska Ciechocinek ul. Kopernika 19
87-720 C-nek
Budowa oświetlenia ul. Nowej, m. C-nek, dz. nr 723/4 i 2374/29 m. C-nek 14745
01.10.18r.

przyjęto milcząco dn. 29.11.2018r.
62 AB.6743.689.2018 2018-10-08 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu
Rejon Dystrybucji w Radziejowie ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów
Budowa linii kablowej nN dla zasilania rezerwowego w energię elektryczną bud. mieszk. wielorodzinnego z usługami na parterze dz. nr 2375/1 i 2375/11, 2366, 2367/9 m. C-nek Al. 700 lecia 15051
05.10.2018r.

przyjęto milcząco dnia 30.11.2018r.
63 AB.6743.693.2018 2018-10-11 Gmina Raciążek
ul. Wysoka 4, 87-721 Raciążek
Budowa oświetlenia ulicznego Turzynek, gm. Raciążek, dz. nr 22, 23 15260
09.10.18r.

przyjęto milcząco dn. 30.11.2018r.
64 AB.6743.710.2018 2018-10-19 GPU ALGAWA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10
87-700 Aleks. Kuj.
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Wilkostowo, gm. Aleksandrów Kuj., dz. nr 109, 139/2, 133, 134/2 15757
18.10.2018r.

Przyjęto milcząco dn. 07.12.18r.
65 AB.6743.743.2018 2018-11-14 Gmina Raciążek ul. Wysoka 4, 87-721 Raciążek Budowa oświetlenia ulicznego Podole, gm. Raciążek, dz. nr 101/11 16975
13.11.2018r.

przyjęto milcząco dn. 06.12.2018r.
66 AB.6743.745.2018 2018-11-16 Kołudkiewicz Ryszard
Nadbudowa budynku mieszkalnego jedn.
Ostrowąs gm. Aleks. Kuj.
16915
14.11.2018r.

przyjęto milcząco dnia 02.01.2019r.
67 AB.6743.750.2018 2018-11-20 Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego Szpitalka, gm. Waganiec, dz. nr 27/1 17184
20.11.2018r.

przyjęto milcząco dnia 03.01.2019r.
68 AB.6743.763.2018 2018-11-23 Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego Wójtówka, gm. Waganiec, dz. nr 33, 37, 39 17280
21.11.2018r.

Przyjęto milcząco dn. 03.01.19r.
69 AB.6743.764.2018 2018-11-23 Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu
Rejon Dystrybucji w Radziejowie ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów
Budowa linii kablowej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi, 28/3, 29, 56/10, 57/4, 56/8, 56/7, 56/6, 56/5 Zgoda, gm. Aleks. Kuj. 17285
21.11.18r.

Przyjęto milcząco dn. 02.01.19r.
70 AB.6743.776.2018 2018-11-29 Witczak Jarosław Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wody
ul. Lipowa, Odolion, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 111, 112/3
17616
28.11.2018r.

Przyjęto milcząco dn. 20.12.2018r.
71 AB.6743.806.2018 2018-12-14 Olkowska Beata i Adam Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jedn. Raciążek 18544
13.12.2018r.

przyjęto milcząco dn. 31.01.19r.
72 AB.6743.811.2018 2018-12-19 Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejsc. Śliwkowo, gm. Waganiec, dz. nr 75/6, 75/5, 75/3 18672
17.12.2018r.

przyjęto milcząco dn. 08.01.2019r.
73 AB.6743.809.2018 2018-12-19 Machtelewska Kamila Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami wod.-kan. dla dz. nr 22/21, 22/33 oraz 22/30 w m. Łazieniec, gm. Aleks. Kuj. 18747
19.12.2018r.

przyjęto milcząco dnia 30.01.2019r.
74 AB.6743.815.2018 2018-12-21 Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu
Rejon Dystrybucji w Radziejowie
Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej Kruszynek, gm. Koneck, dz. nr 8/4, 8/5, 9/2, 9/3, 10/2, 11/1, 11/3, 13/2, 54/3 18887
21.12.2018

przyjęto milcząco dn. 21.01.2019r.
1 AB.6743.29.2019 2019-01-17 Szykulska Agata i Mariusz Budowa budynku mieszk. jedn. Odolion, gm. Aleks. Kuj. 796
16.01.2019r.

przyjęto milcząco dn. 25.02.19r.
2 AB.6743.35.2019 2019-01-24 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 7/19, 7/22
działki 7/19, 7/22, 7/7, 7/16/ 11/4, 10/8 k.m. 30 m. Aleksandrów Kuj. obręb m. Aleksandrów Kuj.
1114
23.01.19r.

przyjęto milcząco dn. 14.02.19r.
3 AB.6743.60.2019 2019-02-04 Tecmer Władysław Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działki ul. Wołuszewska, m. C-nek, dz. nr 2048, 2049/5 1637
01.02.19r.

przyjęto milcząco dn. 13.03.19r.
4 AB.6743.61.2019 2019-02-08 Szymczak Monika i Paweł Rozbudowa budynku mieszkalnego o pomieszczenie funkcji mieszkalnej Młynek, gm. Koneck, 1832
06.02.2019r.
2019-03-08
5 AB.6743.124.2019 2019-02-25 Gmina Miejska Ciechocinek Przebudowa ul. Sowińskiego
w m. C-nek, w zakresie utwardzenia nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia dz. nr 637, 647/11, 647/23, 647/17, 646/9, 644/9, 645, 643
2728
22.02.19r.

Przyjęto milcząco dn. 27.03.19r.
6 AB.6743.136.2019 2019-02-28 Wnukowska Anna Budowa sieci wodociągowej z przyłączami obiektowymi dz. nr 205/2, 205/3, 205/6, 208/2, 208/6, 208/7, 208/8, 208/9, 208/10, 208/11, 208/12, 208/13, 208/14, 208/15, 208/16, 208/17, 208/18, 208/19, 208/20, 208/21, 208/22, 208/24, 208/23, 206/2 Rożno Parcele gm. Aleks. Kuj. 2918
27.02.2019r.

przyjęto milcząco dn. 28.03.19r.
7 AB.6743.150.2019 2019-03-05 Cygański Rafał Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Rożno-Parcele, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 48/11, 48/28, 48/19, 48/20, 48/21, 48/22, 48/23, 48/24 3139
04.03.2019r.

przyjęto milcząco dn. 26.03.2019r.
8 AB.6743.155.2019 2019-03-06 Parasińska Magdalena Usunięcie kolizji sieci kablowej z projektowaną rozbudową budynku mieszk. w Ciechocinku przy ul. Wesołej 3225
05.03.2019r.

Przyjęto milcząco dn. 03.04.19r.
9 AB.6743.159.2019 2019-03-08 Energa Operator S.A.
Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128
87-100 Toruń
Budowa linii kablowej nn-0,4kV z istn. złącza oraz budowa złączy kablowo-pomiarowych nn-0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych na dz. nr 14/18, 14/20, 14/22, 14/24, 14/25, Otłoczyn, gm. Aleksandrów Kujawski 3276
06.03.19r.

10 AB.6743.162.2019 2019-03-08 Energia Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego dz. nr 43, 47 Przypust gm. Waganiec i dz. nr 484 ul. Narutowicza m. Nieszawa 3272
06.03.19r.

Przyjęto milcząco dn. 27.03.19r.
11 AB.6743.179.2019 2019-03-13 Energa Operator S.A. Rejon Dystrybucji w Radziejowie ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów Budowa sieci kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia domków jedn. Konradowo, gm. Aleksandrów Kuj., dz. nr 34/28 oraz 34/29 przez dz. nr 34/19, 34/24, 34/26, 34/30, 34/34 3658
12.03.2019r.

12 AB.6743.180.2019 2019-03-13 Energia Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego dz. nr 61/1, 68/1, 68/3, 66/2Nowy Zbrachlin, gm. Waganiec 3649
12.03.19r.

Przyjęto milcząco dn. 03.04.19r.
13 AB.6743.192.2019 2019-03-18 Gmina Wiejska Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleksandrów Kuj.
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego Nowy C-nek, gm. Aleksandrów Kuj., dz. nr 68/1, 50/6, 58/1, 58/12, 59/11, 59/21 3862
15.03.19r.

14 AB.6743.195.2019 2019-03-19 Kaszubski Bogdan Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Sportowa, m. Ciechocinek, dz. nr 2009/1, 2009/14, 2009/17 3929
18.03.2019r.

15 AB.6743.200.2019 2019-03-21 Włodarski Stanisław Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konradowo, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 34/26, 34/28, 34/29, 34/30, 34/24 4114
20.03.19r.

16 AB.6743.207.2019 2019-03-25 Solbet Sp. z o.o. ul. Toruńska 71
86-050 Solec Kujawski
Budowa sieci instalacji odprowadzenia wód roztopowych i opadowych z terenu zakładu ul. Przemysłowa 5b, Halinowo w Aleksandrowie Kuj. dz. nr 13/6, 13/8 KM 40, 1/8, 1/9, 4/3 KM 37 4262
21.03.2019r.

17 AB.6743.231.2019 2019-03-29 Żurawa Katarzyna Budowa sieci wodociągowej z przyłączami obiektowymi i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na działkach nr 312, 248/5, 284/9, 284/12, 284/13 KM 42 m. Aleks. Kuj. 4826
28.03.2019r.

18 AB.6743.236.2019 2019-04-03 Grabowska Renata Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wody do działek dz. nr 23/1, 23/3, 28, 29/7, 29/4, 29/5, 29/6, 29/8, 22/10, 22/11 Rudunki, gm. Aleks. Kuj. 5060
01.04.2019r.

19 AB.6743.202.2019 2019-04-03 Zakrzewscy Magdalena i Adam
Grobelscy Łukasz i Daria
Budowa sieci wodociągowej z przyłączem do budynku produkcyjnego Ośno, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 209/1 i 94/2 5089
02.04.2019r.

przyjęto milcząco dn. 15.04.2019r.
20 AB.6743.270.2019 2019-04-15 Martin Wolfgang Zmiana konstrukcji dachu na istn. bud. mieszk. Służewo, gm. Aleks. Kuj. 5780
11.04.19r.

21 AB.6743.283.2019 2019-04-17 Polska Spółka Gazownictwa
Sp. zo.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42
85-097 Bydgoszcz
Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5Mpa na dz. nr 761/4, 758/7, 758/6, 757/2, 738, 735, 732, 731/3 ul. Widok, Św. Brata Alberta, B.M. Raczyńskich, m. C-nek 6008
17.04.2019r.