Rejestr zgłoszeń wykonywania robót budowlanych z projektem budowlanym

zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a i art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d USTAWY PRAWO BUDOWLANE (Dz. U z 2020r. poz. 1333. ze zm.)

Lp Nr sprawy Data wpisu Imię i Nazwisko
lub nazwa inwestora
Adres i opis projektowanego obiektu Numer i data numer wpływu Data Wniesienia decyzji sprzeciwu Informacje o braku wniesienia sprzeciwu
1 2 3 4 5 6 7
46 AB.6743.232.2022 2022-04-07 Energa Operator S.A. Przebudowa – likwidacja kolizji słupa nr 207/307 z drogą gminną dz. nr 65/5 w miejsc. Chrusty, gm. Aleks. Kuj. 7680
06.04.2022r.

przyjęto milcząco dn. 04.05.2022r.
47 AB.6743.233.2022 2022-04-07 Energa Operator S.A. Budowa linii kablowej nn zasilającej zespół bud. mieszk, w Siarzewie, gm. Raciążek – z obw. 100 zasilanego ze stacji transf. „Ciechocinek – Rolna” T961779 7681
06.04.2022r.

48 AB.6743.236.2022 2022-04-07 Błachowiak Anna Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla istn. bud. mieszk. jedn. w m. Aleks. Kuj. ul. Wiśniowa, dz. nr 211 KM 42 7726
06.04.2022r.

przyjęto milcząco dn. 11.04.2022r.
49 AB.6743.240.2022 2022-04-08 Energa Operator S.A. Wymiana linii napowietrznej nn + budowa przyłącza energetycznego kablowego nn oraz wymiana linii napowietrznej oświetleniowej w miejsc. Konradowo dz. Nr 6/11, 6/10, 8, 63, 13/1, 13/2, 40, 41/8, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7 gm. Aleks. Kuj. 7864
08.04.2022r.

50 AB.6743.245.2022 2022-04-13 Energa Operator S.A. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn -0,4kV w miejsc. Podole, gm. Raciążek, dz. nr 177/28, 177/27, 177/26, 177/29, 177/30 8017
11.04.2022r.

51 AB.6743.246.2022 2022-04-13 Czerwiński Grzegorz Budowa sieci wodociągowej z przył. wod. i kan. w miejsc. Odolion, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 43/11, 43/6, 43/7, 43/9 8015
11.04.2022r.

przyjęto milcząco dn. 19.04.2022r.
52 AB.6743.250.2022 2022-04-15 Kołowrocka Bożena Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7m3 wraz z przyłączem i wewnętrzną instalacją w budynku mieszk. jedn. w miejsc. Służewo ul. Polna, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 282/2 8293
14.04.2022r.

przyjęto milcząco dnia 22.04.2022r.
53 AB.6743.251.2022 2022-04-15 Solbet Sp. z o.o. Budowa abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz przyłączy kablowych SN I nn ul. Halinowo, m. Aleks. Kuj., dz. nr 13/6 KM 40 8218
13.04.2022r.

54 AB.6743.252.2022 2022-04-15 Energa Operator S.A. Wymiana rozdzielni SN i przełożenie kabli SN w istn. stacji transformatorowej 15/0,4kV Aleksandrów Sipotex nr T960031 w miejsc. m. Aleks. Kuj. ul. Halinowo, dz. nr 13/6 KM 40 8217
13.04.2022r.

55 AB.6743.255.2022 2022-04-19 Urbańscy Ewelina i Robert Budowa zbiornika instalacji gazu płynnego wraz ze zbiornikiem naziemnym V=4850L i instalacją wewnętrzną dla bud. mieszk. w miejsc. Nowy Zbrachlin, gm. Waganiec, ul. Lipowa dz. nr 66/2 8321
14.04.2022r.

56 AB.6743.257.2022 2022-04-19 Gmina Miejska Ciechocinek Budowa linii oświetleniowej kablowej ul. Kolejowa, m. C-nek, dz. nr 344, 346/9, 346/10 8324
14.04.2022r.

57 AB.6743.258.2022 2022-04-19 Gmina Miejska Ciechocinek Budowa linii oświetleniowej kablowej ul. T. Kościuszki, C-nek, dz. nr 136/8, 168/2, 706, 708, 713/4 8323
14.04.2022r.

58 AB.6743.259.2022 2022-04-21 Śmigiel Izabella Budowa instalacji gazowej – zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7 m3 wraz z przyłączem do bud. mieszk. jedn. oraz wewnętrznej instalacji w tym bud. w miejsc. Opoczki, gm. Aleks. Kuj. dz. nr 39 8483
19.04.2022r.

59 AB.6743.262.2022 2022-04-21 Energa Operator S.A. Wymiana linii napowietrznej nn + budowa linii kablowej oraz zwiększenie mocy w miejsc. Młynek, gm. Koneck, dz. nr 65/8, 94/2, 111/3, 118/1, 113, 122/1, 114/1, 92, 93/1, 123/1, 123/2, 124, 125, 120/4 8485
19.04.2022r.

60 AB.6743.265.2022 2022-04-21 Energa Operator S.A. Budowa linii kablowej nn 0,4kV w celu zasilania w energię elektryczną budynków mieszk. jedn. w miejsc. Rożno – Parcele, ul. Poziomkowa, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 208/30, 208/29, 208/16, 208/28, 208/27, 208/17, 208/18, 208/23,
8551
20.04.2022r.

61 AB.6743.269.2022 2022-04-21 Stiewe Anna Budowa instalacji zewnętrznej i wewnętrznej dla bud. mieszk. jedn. w m. C-nek ul. Orzechowa, dz. nr 615/20 8484
19.04.2022r.

62 AB.6743.299.2022 2022-05-04 Energa Operator S.A. Budowa energetycznej linii kablowej nn 0,4kV i kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych na dz. nr 59/2, 218/1, 287/1, 339/8, 344 w m. C-nek 9323
29.04.2022r.

63 AB.6743.301.2022 2022-05-04 Gmina Raciążek Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejsc. Podola, gm. Raciążek, dz. nr 115 9329
29.04.2022r.

64 AB.6743.310.2022 2022-05-06 Energa Operator S.A. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn – 0,4kV w miejsc. Podole, gm. Raciążek, dz. nr 177/29, 177/30, 177/27, 177/26 9504
04.05.2022r.