Rejestr zgłoszeń wykonywania robót budowlanych z projektem budowlanym

zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a i art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d USTAWY PRAWO BUDOWLANE (Dz. U z 2020r. poz. 1333. ze zm.)

Lp Nr sprawy Data wpisu Imię i Nazwisko
lub nazwa inwestora
Adres i opis projektowanego obiektu Numer i data numer wpływu Data Wniesienia decyzji sprzeciwu Informacje o braku wniesienia sprzeciwu
1 2 3 4 5 6 7
252 AB.6743.791.2023 2023-10-20 Markowski Adam Budowa instalacji zewnętrznej zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym w miejsc. Rożno-Parcele ul. Kameliowa, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 149/17, 148/18 20187
20.10.2023r.

przyjęto milcząco dnia 15.11.2023r.
253 AB.6743.794.2023 2023-10-24 Madajczyk Radosław Budowa zbiornikowej instalacji gazu propan wraz ze zbiornikiem naziemnym oraz wewnętrzną instalacją gazu dla budynku mieszk. jedn. w miejsc. gm. Bądkowo ul. Włocławska, dz. nr 102/6, 102/3 20335
24.10.2023r.

Przyjęto milcząco dnia 03.11.2023r.
254 AB.6743.795.2023 2023-10-24 Agacki Marek Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszk. jedn. w miejsc. Stawki ul. Osiedlowa, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 77/4 20305
23.10.2023r.

przyjęto milcząco dnia 02.11.2023r.
255 AB.6743.796.2023 2023-10-24 Agacki Marek Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszk. jedn. w miejsc. Stawki ul. Osiedlowa, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 77/3 20304
23.10.2023r.

przyjęto milcząco dnia 17.11.2023r.
256 AB.6743.798.2023 2023-10-24 Rogalski Krzysztof Budowa instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu dla budynku mieszk. jedn. w miejsc. m. Aleks. Kuj. ul. Narutowicza, dz. nr 979 20363
24.10.2023r.

przyjęto milcząco dnia 09.11.2023r.
257 AB.6743.813.2023 2023-10-26 Kretkowski Józef Przebudowa - Zmiana konstrukcji dachu na budynku mieszk. jedn. w miejsc. Plebanka, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 150/2 20477
25.10.2023r.

przyjęto milcząco dnia 14.11.2023r.
258 AB.6743.816.2023 2023-10-26 Gbiorczyk Piotr Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny V=2700L oraz wewnętrzną instalacją gazu dla bud. mieszk. jedn. w miejsc. Sierzchowo, gm. Waganiec, dz. nr 128/ 1 20478
25.10.2023r.

przyjęto milcząco dnia 03.11.2023r.
259 AB.6743.819.2023 2023-10-27 Gmina Aleksandrów Kujawski Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego, 19 słupów z oprawami LED, kabel oświetleniowy dł. 730m i skrzynki sterującej 1 szt. w miejsc. Rożno-Parcele, gm. Aleks. Kuj. ul. Jarzębinowa dz. nr 202/1, 66/12, 66/29, 66/32 20562
26.10.2023r.

przyjęto milcząco dnia 15.11.2023r.
260 AB.6743.823.2023 2023-10-30 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Bydgoszczy Budowa gazociągu n/c PE 100 SDR 17 dn 110, typ II w m. Ciechocinek, ul. Topolowa dz. nr 2382 i Podole, gm. Raciążek dz. nr 89 20646
27.10.2023r.

przyjęto milcząco dnia 28.11.2023r.
261 AB.6743.825.2023 2023-10-30 Szymański Rafał Budowa zbiornikowej instalacji LPG wraz z przyłączem wewnętrzną instalacją gazową w bud. mieszk. jedn. w miejsc. Przybranowo, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 203 20645
27.10.2023r.

przyjęto milcząco dnia 14.11.2023r.
262 AB.6743.826.2023 2023-10-30 Kawczyński Rafał Budowa zbiornikowej instalacji LPG wraz z przyłączem, wewnętrzną instalacją gazową w bud. mieszk. jedn. w miejsc. Słomkowo, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 101/3, ul. Kasztanowa 20644
27.10.2023r.

przyjęto milcząco dnia 06.11.2023r.
263 AB.6743.827.2023 2023-10-30 Wysocki Maciej Budowa zbiornikowej instalacji LPG wraz z przyłączem, wewnętrzną instalacją gazową w bud. mieszk. jedn. w miejsc. Brzeźno, gm. Koneck, dz. nr 2/3 20643
27.10.2023r.

przyjęto milcząco dnia 08.11.2023r.
264 AB.6743.832.2023 2023-10-31 Lucińska Teresa Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do 2 lokali mieszk. w m. Aleks. Kuj. ul. Cicha, dz. nr 3113 20850
30.10.2023r.

przyjęto milcząco dnia 15.11.2023r.
265 AB.6743.833.2023 2023-10-31 Catalin Costina Iorga Budowa instalacji zbiornikowej LPG wraz z przyłączem oraz wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszk. jedn. w miejsc. Rudunki ul. Adama Asnyka, dz. nr 141/23, gm. Aleks. Kuj. 20851
30.10.2023r.

przyjęto milcząco dnia 17.11.2023r.
266 AB.6743.838.2023 2023-11-02 Nowakowska Anna Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszk. jedn. w gm. Raciążek ul. Wiatraczna, dz. nr 270 20950
31.10.2023r.

przyjęto milcząco dnia 14.11.2023r.
267 AB.6743.839.2023 2023-11-02 Energa Operator S.A. Budowa linii kablowej nN 0,4kV w celu zasilenia działek nr 26/14, 26/15, 26/16, 27/17, przez dz. nr 26/12, 26/13, 26/8, 26/9, 27/17, 27/18, 27/11, 27/9,26/15, 26/16 Odolion, gm. Aleks. Kuj. 20952
31.10.2023r.

przyjęto milcząco dnia 14.11.2023r.
268 AB.6743.841.2023 2023-11-03 Energa Operator S.A. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN w ciągu GPZ Ciechocinek – Nieszawska, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn „Ciechocinek Nieszawska 1” oraz linii kablowych nn, wymiana słupa w linii SN dz. nr 2722/2, 1325, 1326/1, 1328/1, 1300/11, 1413/9, 723/4, 2367/2, 2366, 979/17, 723/5, 960, 953/2, 944/1, 950/13; 105/11,107/4. 21043
02.11.2023r.

269 AB.6743.843.2023 2023-11-03 Michalak Eugeniusz Powiększenie otworu okiennego w szczytowej ścianie istn. bud. mieszk. w m. Aleks. Kuj. przy ul. Limanowskiego, dz. nr 3318 21096
03.11.2023r.

270 AB.6743.846.2023 2023-11-06 Osiedle Stara Cegielnia Sp. z o.o. Budowa budynku mieszkalnego jedn. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz szczelnego zbiornika bezodpływowego w m. Aleks. Kuj. ul. Akacjowa, dz. nr 2457, 2460, 2462, 2463 21127
03.11.2023r.

271 AB.6743.836.2023 2023-11-06 HUSOPSCh w Warszawie Oddział Sanatorium Uzdrowiskowe Promień w Ciechocinku Wykonanie przyłącza i sieci instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przyłącza wody w m. C-nek ul. Nieszawska, dz. nr 943, 944/1, 945/2, 982/2, 945/3 20953
31.10.2023r.

272 AB.6743.848.2023 2023-11-06 Wesołowska Sandra Budowa wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem po działce dla budynku mieszkalnego jedn. przy ul. Wojska Polskiego, m. C-nek, dz. nr 2135/7, 2135/11 21231
06.11.2023r.

przyjęto milcząco dnia 16.11.2023r.
273 AB.6743.849.2023 2023-11-07 Majewska Agnieszka Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jedn. w m. C-nek ul. Wołuszewska, dz. nr 43/1, 43/2, 2703/21 21309
07.11.2023r.

przyjęto milcząco dnia 14.11.2023r.
274 AB.6743.851.2023 2023-11-10 Urząd Miasta Ciechocinek Budowa oświetlenia boiska treningowego przy boisku piłkarskim „Zdrój” na dz. nr 105/4 w m. C-nek ul. Sportowa 21716
09.11.2023r.

275 AB.6743.855.2023 2023-11-16 Mańkowska Urszula "Concordia" Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku handlowo-usługowym w m. Aleks. Kuj. ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1627 22259
15.11.2023r.

276 AB.6743.864.2023 2023-11-22 Kraszewska Małgorzata Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszk. dla potrzeb dwóch bud. mieszk. wielorodzinnego w miejsc. m. Aleks. Kuj. ul. Świstucha, dz. nr 1597 22567
20.11.2023r.

277 AB.6743.865.2023 2023-11-22 SIME POLSKA Sp. z o.o. Budowa sieci gazociągu średniego ciśnienia 0,5 MPa w miejsc. Odolion, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 18, 37/7, 37/10, 585, 36/9, 583, 576, 606, 148/2 22601
20.11.2023r.

278 AB.6743.866.2023 2023-11-22 Gmina Miejska Nieszawa Rozbudowa z przebudową sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą i przyłączami w ul. Józefa Spornego w miejsc. m. Nieszawa, dz. nr 622/23, 623/7, 759/3 22589
20.11.2023r.

279 AB.6743.870.2023 2023-11-22 Kamiński Teodor Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej do użytkowanego bud. mieszk. jedn. w m. C-nek ul. Piekarska, dz. nr 452/2 22743
22.11.2023r.

280 AB.6743.873.2023 2023-11-23 SIME Sp. z o.o. Budowa sieci gazociągu ś/c w m. Aleks. Kuj. dz. nr 2313, 2413, 2402, 2019, 2074, 2056, 1996, 2002, 2050, 2043, 1990, 1926/1, 1896, 1928, 2069, 1099, 1757 22818
22.11.2023r.

281 AB.6743.874.2023 2023-11-23 SIME Polska Sp. z o.o. Budowa sieci gazociągu ś/c w gm. Raciążek, dz. nr 547, 246/3, 504, 492, 518 22820
22.11.2023r.

282 AB.6743.875.2023 2023-11-23 Sime Polska Sp. z o.o. Budowa sieci gazociągu ś/c w gm. Raciążek, dz. nr 294/2, 273/2, 287, 246/1, 246/2 22822
22.11.2023r.

283 AB.6743.876.2023 2023-11-23 Ziółkowska - Korfanty Roksana Wykonanie instalacji gazowo – zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. 2,7m3 wraz z przyłączem do bud. mieszk. jedn. oraz wewnętrzną instalacją w tym bud. w miejsc. Wólne, gm. Waganiec, dz. nr 100/2 22827
22.11.2023r.

przyjęto milcząco dnia 30.11.2023r.
284 AB.6743.877.2023 2023-11-23 Krysiak Janusz Wykonanie instalacji gazowo – zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. 2,7m3 wraz z przyłączem do bud. mieszk. jedn. oraz wewnętrzną instalacją w tym bud. w miejsc. Nowy C-nek, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 169/1 22826
22.11.2023r.

285 AB.6743.878.2023 2023-11-23 Sadłek Maria Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w bud. mieszk. w miejsc. Gm. Raciążek ul. Zamkowa, dz. nr 512 22823
22.11.2023r.

286 AB.6743.881.2023 2023-11-24 Sobieraj Sławomir Budowa zewnętrznej instalacji zbiornikowej z podziemnym zbiornikiem gazu o poj. 2700L i wewnętrznej instalacji gazu w bud. mieszk. jedn. w miejsc. Raciążek, ul. Paśniki, dz. nr 1195 22988
24.11.2023r.

287 AB.6743.871.2023 2023-11-24 Energa Operator S.A. Przebudowa istn. stacji transformatorowej 15/0,4kV T961821 Rudunki 4 w ramach nowych wyprowadzeń z GPZ z Aleksandrowa Kujawskiego w miejsc. Rudunki, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 124/3, 148/6 22736
22.11.2023r.