Rejestr zgłoszeń wykonywania robót budowlanych z projektem budowlanym

zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a i art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d USTAWY PRAWO BUDOWLANE (Dz. U z 2020r. poz. 1333. ze zm.)

Lp Nr sprawy Data wpisu Imię i Nazwisko
lub nazwa inwestora
Adres i opis projektowanego obiektu Numer i data numer wpływu Data Wniesienia decyzji sprzeciwu Informacje o braku wniesienia sprzeciwu
1 2 3 4 5 6 7
43 AB.6743.189.2024 2024-03-07 Ryszewscy Bożena i Marian Budowa instalacji zbiornikowej z podziemnym zbiornikiem V=4,85m3 na gaz płynny do użytkowanego bud. mieszk. jedn. i instalacji gazowej wewnątrz tego budynku w miejsc. Kol. Straszewska, gm. Koneck, dz. nr 267/2 4818
06.03.2024r.
2024-04-08
44 AB.6743.194.2024 2024-03-07 Buszka Krzysztof Budowa instalacji gazowo- zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7m3 wraz przyłączem do bud. mieszk. jedn. oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku w miejsc. Straszewo, gm. Koneck, dz. nr 323 4892
07.03.2024r.

przyjęto milcząco dnia 29.03.24r.
45 AB.6743.195.2024 2024-03-08 Dembkowscy Janina i Ryszard Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym w m. Ciechocinek, dz. nr 2714/1 4947
07.03.2024r.

przyjęto milcząco dnia 29.03.24r.
46 AB.6743.197.2024 2024-03-08 Sreńscek Dorota Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku gospodarczym dla potrzeb bud. mieszk. w m. Aleks. Kuj., dz. nr 2850 5022
08.03.2024r.

przyjęto milcząco dnia 22.03.2024r.
47 AB.6743.208.2024 2024-03-14 Smieszny Cezary Budowa zbiornikowej instalacji na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem o poj. 6700dm3. Instalacja wewnętrzna gazowa w miejsc. Rudunki, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 122/3, 219 5363
14.03.2024r.

Przyjęto milcząco dnia 22.03.2024r.
48 AB.6743.209.2024 2024-03-14 Jaromirski Adam Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeby budynku mieszkalnego w miejsc. Rudunki, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 134/20 5312
13.03.2024r.

Przyjęto milcząco dnia 04.04.2024r.
49 AB.6743.210.2024 2024-03-14 Jaszczak - Wochna Izabela Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku handlowo-usługowo-mieszkalnym w miejsc. m. Aleks. Kuj., dz. nr 2599 5313
13.03.2024r.

Przyjęto milcząco dnia 05.04.2024r.
50 AB.6743.212.2024 2024-03-15 Nowak Katarzyna Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7m3 z przyłączem do bud. mieszk. jedn. oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku w miejsc. Stara Wieś, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 179 5486
15.03.2024r.

przyjęto milcząco dnia 04.04.24r.
51 AB.6743.218.2024 2024-03-15 Świerkowska Małgorzata Budowa zbiornikowej instalacji gazu butla naziemna 2700L wraz z przyłączem oraz wewnętrzną instalacją gazową dla potrzeb bud. mieszk. w miejsc. Ośno Drugie, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 66/7 5423
14.03.2024r.

52 AB.6743.219.2024 2024-03-15 Żbikowska Iwona Budowa zbiornikowej instalacji gazu butla naziemna 2700L wraz z przyłączem oraz wewnętrzną instalacją gazową dla potrzeb bud. mieszk. w miejsc. Ośno, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 8/4 5422
14.03.2024r.

przyjęto milcząco dnia 19.03.2024r.
53 AB.6743.230.2024 2024-03-19 Rasak Agata Przebudowa budynku mieszk. jedn. w zakresie otworów okiennych i drzwiowych w miejsc. Wołuszewo, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 179/9 5698
19.03.2024r.

przyjęto milcząco dnia 15.04.24r.
54 AB.6743.235.2024 2024-03-22 Sadłek Maria Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszk. jedn. w miejsc. Raciążek, dz. nr 512, 246/3 5794
20.03.2024r.

przyjęto milcząco dnia 15.04.24r.
55 AB.6743.241.2024 2024-03-22 Szczupakowska Paulina Budowa zbiornikowej instalacji na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700dm3, zasilający instalacje gazową w budynku mieszk. jedn. Instalacja wewnętrzna gazowa w miejsc. Służewo, gm. Aleks. Kuj. dz. nr 334/2 5918
22.03.2024r.

56 AB.6743.244.2024 2024-03-22 Karaś Kazimierz Budowa zbiornikowej instalacji gazu naziemnego 2700l wraz z przyłączem oraz wewnętrzną instalacją gazową w miejsc. Słońsk Dolny, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 185/15 5953
22.03.2024r.

Przyjęto milcząco dnia 29.03.2024r.
57 AB.6743.245.2024 2024-03-22 Nowak Piotr Budowa zbiornikowej instalacji gazu naziemnego 2700l wraz z przyłączem oraz wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszk. w miejsc. Straszewo, gm. Koneck, dz. nr 213/6 5952
22.03.2024r.

Przyjęto milcząco 05.04.2024r.
58 AB.6743.246.2024 2024-03-22 Chaberska Katarzyna Budowa zbiornikowej instalacji gazu naziemnego wraz z przyłączem oraz wewnętrzną instalacją gazową dla potrzeb budynku mieszk. w miejsc. m. Aleks. Kuj., dz. nr 3799 5951
22.03.2024r.

przyjęto milcząco dnia 12.04.2024r.
59 AB.6743.253.2024 2024-03-26 Nowak Barbara Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu do istn. budynku w m. Aleks. Kuj., dz. nr 1215 6118
26.03.2024r.

Przyjęto milcząco dnia 04.04.2024r.
60 AB.6743.257.2024 2024-03-26 Grochólski Paweł Budowa instalacji zbiornikowej gazu butla naziemna 2700 l wraz z przyłączem oraz wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszk. w m. Aleks. Kuj., dz. nr 3599 6188
26.03.2024r.

przyjęto milcząco dnia 10.04.2024r.
61 AB.6743.258.2024 2024-03-26 Więckowska Krystyna Budowa instalacji zbiornikowej gazu wraz z przyłączem oraz wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszk. jedn. w miejsc. Wólka, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 52/1 6187
26.03.2024r.

przyjęto milcząco dnia 10.04.2024r.
62 AB.6743.259.2024 2024-03-26 Wasilkowska Lilianna Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszk. jedn. w m. C-nek, dz. nr 2085/2 6189
26.03.2024r.

przyjęto milcząco dnia 15.04.2024r.
63 AB.6743.264.2024 2024-03-28 Krzemiński Andrzej Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszk. jedn. w miejsc. Stawki, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 48/4 6364
28.03.2024r.

Przyjęto milcząco dnia 02.04.24r.
64 AB.6743.265.2024 2024-03-28 Włodarski Stanisław Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszk. jedn. w miejsc. Stawki, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 49/5 6365
28.03.2024r.

przyjęto milcząco dnia 02.04.24r.
65 AB.6743.266.2024 2024-03-28 Szachuła Marcin Budowa zbiornikowej instalacji gazu, butla podziemna 2700l wraz z przyłączem oraz wewnętrzną instalacją gazową dla potrzeb budynku mieszk. w miejsc. Rudunki, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 139/32 6361
28.03.2024r.

przyjęto milcząco dnia 02.04.2024r.
66 AB.6743.267.2024 2024-03-28 Balcerak Barbara Budowa zbiornikowej instalacji gazu, butla podziemna 4850l wraz z przyłączem oraz wewnętrzną instalacją gazową dla potrzeb budynku mieszk. w miejsc. Brzeźno, gm. Koneck, dz. nr 136/3 6362
28.03.2024r.

67 AB.6743.268.2024 2024-03-28 Zamarek Katarzyna Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszk. jedn. w miejsc. m. Aleks. Kuj., dz. nr 2935 6360
28.03.2024r.

przyjęto milcząco dnia 15.04.24r.
68 AB.6743.269.2024 2024-03-28 Krzemiński Roman Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszk. jedn. w miejsc. gm. Raciążek, dz. nr 467 8363
28.03.2024r.

69 AB.6743.270.2024 2024-03-28 Jakubowska Irena Budowa instalacji zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. 2,7 wraz z przyłączem do budynku mieszk. jedn. oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku w miejsc. Nowy Zbrachlin, gm. Waganiec, dz. nr 57/74 6236
27.03.2024r.

Przyjęto milcząco dnia 09.04.24r.
70 AB.6743.279.2024 2024-04-02 Marcinkowski Józef Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszk. jedn. w miejsc. m. C-nek dz. nr 967/6 6611
02.04.2024r.

Przyjęto milcząco dnia 11.04.24r.
71 AB.6743.280.2024 2024-04-02 Żywica Antoni Projekt instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu dla budynku mieszk. jedn. w m. Aleks. Kuj., dz. nr 752 6610
02.04.2024r.

przyjęto milcząco dnia 16.04.24r.
72 AB.6743.281.2024 2024-04-02 Adamowicz Jerzy Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=4,85m3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jedn. i instalacji gazowej wewnątrz tego budynku w miejsc. Broniszewo, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 83 6571
02.04.2024r.

73 AB.6743.285.2024 2024-04-03 Łuczkiewicz Elżbieta Budowa zbiornikowej instalacji gazowej butli naziemnej 4850l wraz z przyłączem oraz wewnętrzną instalacją gazową w miejsc. Ośno, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 26/4 6697
03.04.2024r.

przyjęto milcząco dnia 11.04.24r.
74 AB.6743.286.2024 2024-04-04 Adamczyk Wojciech Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza wod. – kan. w m. C-nek ul. Chłopickiego dz. nr 2293/7, 2293/10, 2293/11, 2293/14, 2293/15, 2294/7, 2294/8, 2294/9, 2294/10, 2294/11, 2294/30, 2294/31, 2294/33 6764
04.04.2024r.

75 AB.6743.287.2024 2024-04-04 Energa Operator S.A. Budowa energetycznej linii kablowej nn 0,4kV i szafki pom. 2 szt. w miejsc. Rudunki, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 14/19, 14/21, 14/23, 14/29, 14/30, 14/31, 14/14 6685
03.04.2024r.

76 AB.6743.289.2024 2024-04-04 Lewandowski Grzegorz Budowa zbiornika instalacji gazu propanowego wraz ze zbiornikiem naziemnym V=2700L oraz instalacją gazową zewnętrzną i wewnętrzną dla bud. mieszk. w miejsc. Rożno-Parcele, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 53/12 6789
04.04.2024r.

przyjęto milcząco dnia 09.04.2024r.
77 AB.6743.290.2024 2024-04-04 Pyszyński Mirosław Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jedn. w miejsc. Wołuszewo, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 349/19 6813
04.04.2024r.

przyjęto milcząco dnia 12.04.24r.
78 AB.6743.291.2024 2024-04-04 Sanatorium Uzdrowiskowe Max Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni opalanej gazem ziemnym w m. C-nek, dz. nr 756/6 6794
04.04.2024r.

79 AB.6743.292.2024 2024-04-04 Sime Polska Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej ś/c etap I do 0,5Mpa w miejsc. Odolion dz. nr 111, 130, 126/10, 126/24, 126/36, 126/35, 124/18, 124/16, gm. Aleks. Kuj. 6804
04.04.2024r.

80 AB.6743.294.2024 2024-04-09 Marciniak Marzena i Ireneusz Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7m3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowego budynku mieszk. jedn. i budowa instalacji wewnątrz tego budynku w miejsc. Jeziorno, gm. Koneck, dz. nr 40 6941
08.04.2024r.

81 AB.6743.295.2024 2024-04-09 Kania Ireneusz Budowa zbiornikowej instalacji gazowej, butla naziemna 3600l wraz z przyłączem oraz wewnętrzną instalacją gazową w miejsc. Brzeźno, gm. Koneck, dz. nr 88/3 6898
05.04.2024r.

Przyjęto milcząco dnia 15.04.2024r.
82 AB.6743.296.2024 2024-04-09 Kania Teresa Budowa zbiornikowej instalacji gazowej, butla naziemna 4850l wraz z przyłączem oraz wewnętrzną instalacją gazową w miejsc. Święte, gm. Koneck, dz. nr 72/1 6897
05.04.2024r.

przyjęto milcząco dnia 15.04.2024r.
83 AB.6743.302.2024 2024-04-10 Szymborska Milena Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7m3 na gaz propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jedn. i budową instalacji gazowej wewnątrz ego budynku w miejsc. Rożno-Parcele, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 13/9 7017
09.04.2024r.

przyjęto milcząco dnia 18.04.2024r.
84 AB.6743.305.2024 2024-04-11 Wróblewski Leszek Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. 2,7m3 wraz z przyłączem do bud. mieszk. jedn. oraz wewnętrzną instalacją w tym bud. w m. Aleks. Kuj. dz. nr 3236 7224
11.04.2024r.

przyjęto milcząco dnia 15.04.2024r.
85 AB.6743.306.2024 2024-04-11 Orcholska Ligia Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o poj. 2,7m3 na gaz płynny propan do użytkowanego bud. mieszk. jedn. i budowa instalacji gazowej wewnątrz tego bud. w miejsc. Słońsk Dolny, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 191/14 7124
10.04.2024r.

86 AB.6743.311.2024 2024-04-12 Żurowski Kazimierz Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jedn. w m. Aleks. Kuj. dz. nr 712 7339
12.04.2024r.

87 AB.6743.312.2024 2024-04-12 Hołtyn Norbert Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jedn. w m. Aleks. Kuj. dz. nr 895 7340
12.04.2024r.

88 AB.6743.313.2024 2024-04-12 Ogrodowska Monika Budowa zbiornika instalacji gazu propanowego wraz ze zbiornikiem naziemnym V=2700L oraz instalacją gazową zewnętrzną i wewnętrzną dla bud. mieszk. w miejsc. Kaniewo, gm. Bądkowo, dz. nr 87/5 7350
12.04.2024r.

Przyjęto milcząco dnia 15.04.2024r.
89 AB.6743.315.2024 2024-04-12 Energa Operator S.A. Budowa energetycznej linii kablowej nn 0,4kV i szafki pomiarowej szt. 2 w miejsc. Stawki, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 218/9, 218/10, 218/13, 218/14, 218/8, 218/6 7372
12.04.2024r.

90 AB.6743.321.2024 2024-04-16 Kołodziejski Ireneusz Projekt instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jedn. oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku w miejsc. Rożno-Parcele, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 27/1 7685
16.04.2024r.

przyjęto milcząco dnia 19.04.2024r.
91 AB.6743.323.2024 2024-04-18 Smolińska Lena Budowa zewnętrznej instalacji zbiornikowej z podziemnym zbiornikiem gazu o poj. 4850l celem zasilenia wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jedn. w miejsc. Przybranowo, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 290/1 7840
18.04.2024r.

92 AB.6743.324.2024 2024-04-18 Zalewska Renata Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla istn. budynku w m. Aleks. Kuj., dz. nr 3116 7787
17.04.2024r.