Rejestr zgłoszeń wykonywania robót budowlanych z projektem budowlanym

zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a i art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d USTAWY PRAWO BUDOWLANE (Dz. U z 2020r. poz. 1333. ze zm.)

Lp Nr sprawy Data wpisu Imię i Nazwisko
lub nazwa inwestora
Adres i opis projektowanego obiektu Numer i data numer wpływu Data Wniesienia decyzji sprzeciwu Informacje o braku wniesienia sprzeciwu
1 2 3 4 5 6 7
71 AB.6743.261.2023 2023-04-17 Wojciechowska Anna Budowa instalacji zbiornikowej na gaz propan z podziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7m3 wraz z przyłączem do bud. mieszk. jedn. oraz wewnętrzną instalacją w tym, budynku w m. Aleks. Kuj. ul. Pisakowa, dz. nr 3537, 3539 7278
17.04.2023r.

przyjęto milcząco dnia 26.05.2023r.
72 AB.6743.263.2023 2023-04-18 Gmina Waganiec Budowa oświetlenia drogowego ul. Spokojna, w miejsc. Nowy Zbrachlin, gm. Waganiec, dz. nr 49/12 7314
17.04.2023r.

przyjęto milcząco dnia 26.05.2023r.
73 AB.6743.264.2023 2023-04-18 Gmina Waganiec Budowa oświetlenia drogowego ul. Różana, w miejsc. Nowy Zbrachlin, gm. Waganiec, dz. nr 47/24
7312
17.04.2023r.

przyjęto milcząco dnia 26.05.2023r.
74 AB.6743.265.2023 2023-04-18 Gmina Waganiec Budowa oświetlenia drogowego ul. Kasztanowa, w miejsc. Nowy Zbrachlin, gm. Waganiec, dz. nr 57/66 7313
17.04.2023r.

przyjęto milcząco dnia 25.05.2023r.
75 AB.6743.273.2023 2023-04-19 GPU ALGAWA Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 223/15, 223/2, 222/19 w miejsc. Rożno-Parcele, gm. Aleks. Kuj. 7475
19.04.2023r.

przyjęto milcząco dnia 29.05.2023r.
76 AB.6743.274.2023 2023-04-19 GPU ALGAWA Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 30/1, 35, 40/7 w miejsc. Rożno-Parcele, ul. Żonkilowa, gm. Aleks. Kuj.
7474
19.04.2023r.

przyjęto milcząco dnia 29.05.2023r.
77 AB.6743.278.2023 2023-04-20 Energa Operator S.A. Budowa linii kablowej nN 0,4kV dla zasilania elektroenergetycznego domów jedn. na dz. nr 41/33, 41/15, 41/8, 41/19, 41/14, 41/21, 41/13, 41/22, 41/12, 41/11 w miejsc. Łazieniec, gm. Aleks. Kuj. 7504
19.04.2023r.

78 AB.6743.282.2023 2023-04-21 Kaźmierczak Krzysztof Projekt instalacji zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7m3 wraz z przyłączem do bud. mieszk. jedn. oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku w miejsc. Konradowo, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 34/15
7644
21.04.2023r.

przyjęto milcząco dnia 26.04.2023r.
79 AB.6743.283.2023 2023-04-21 Gmina Miejska Ciechocinek Rozbudowa istn. sieci energetycznej oświetleniowej – przyłącze energetyczne zalicznikowe do słupa z oprawą LED doświetlającą przejście dla pieszych w m. C-nek ul. Zdrojowa (Żelazna), dz. nr 715/4 7625
20.04.2023r.

przyjęto milcząco dnia 16.05.2023r.
80 AB.6743.284.2023 2023-04-21 Gmina Miejska Ciechocinek Rozbudowa istn. sieci energetycznej oświetleniowej – przyłącze energetyczne zalicznikowe do słupa z oprawą LED doświetlającą przejście dla pieszych w m. C-nek ul. Zdrojowa (Brata Alberta), dz. nr 715/4 7624
20.04.2023r.

przyjęto milcząco dnia 18.05.2023r.
81 AB.6743.287.2023 2023-04-24 Brózda Stefania Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o poj. V=4,85m3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego bud. mieszk. jedn. i instalacji gazowej wewnątrz tego budynku w miejsc. Koneck, ul. Św. Prokopa dz. nr 27

7824
24.04.2023r.

przyjęto milcząco dnia 16.05.2023r.
82 AB.6743.288.2023 2023-04-24 Dobrzelecki Piotr Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w bud. mieszk. jedn. wraz z podłączeniem kotła gazowego w m. C-nek ul. Topolowa, dz. nr 1018/4 7823
24.04.2023r.

przyjęto milcząco dnia 09.05.2023r.
83 AB.6743.294.2023 2023-04-25 SIME Polska Sp. z o.o. Budowa gazociągu ś/c do 0,5MPa w m. Aleks. Kuj. ul. Leśna, dz. nr 3121, 3304, 3117, 3249 7851
24.04.2023r.

przyjęto milcząco dnia 18.05.2023r.
84 AB.6743.295.2023 2023-04-25 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa gazociągu ś/c wraz z budową przyłączy gazu średniego ciśnienia (7szt.) w m. C-nek ul. Zdrojowa, Polna, dz. nr 848, 903, 892/1, 881/4, 715/4, 866, 833/17, 833/14, 832/10, 832/8, 831/7, 817/1, 805, 804, 810, 803, 782/2, 881/3, 867/1, 2746, 833/15, 832/9, 809, 808, 807 7902
25.04.2023r.

85 AB.6743.314.2023 2023-04-28 Oczachowska Elżbieta Budowa wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem po działce dla bud. mieszk. jedn. przy ul. Bema, m. C-nek, dz. nr 632/5 8277
28.04.2023r.

86 AB.6743.318.2023 2023-05-04 Kozłowska Wanda Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla bud. mieszk. jedn. przy ul. Okrężnej, w miejsc. Stawki, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 23/20 8407
04.05.2023r.

przyjęto milcząco dnia 12.05.2023r.
87 AB.6743.322.2023 2023-05-05 SIME Polska Sp. z o.o. Budowa gazociągu ś/c do 0,5MPa w m. Aleks. Kuj. ul. Okrężna, Pogodna, Miłosza i Słowackiego, dz. nr 22, 12, 21/1, 28/6, 29/6, 24/19, 24/21 obręb Stawki 8491
05.05.2023r.

Przyjęto milcząco dnia 25.05.2023r.
89 AB.6743.327.2023 2023-05-08 Lewandowska Mariola Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla bud. mieszk. jedn. przy ul. Krzywej, m. Aleks. Kuj., dz. nr 2839 8552
05.05.2023r.

przyjęto milcząco dnia 22.05.2023r.
90 AB.6743.331.2023 2023-05-09 Obiała Aleksandra Budowa instalacji zbiornikowej LPG ze zbiornikiem V=2700L typu naziemnego wraz z budową przyłącza gazu z wewnętrzną instalacją w miejsc. Waganiec, dz. nr 197/2 8761
09.05.2023r.

Przyjęto milcząco dnia 22.05.2023r.
91 AB.6743.335.2023 2023-05-10 SIME Polska Sp. o.o. Budowa gazociągu ś/c do 0,5MPa w m. Aleks. Kuj. ul. Stachury i Krzywa, dz. nr 3350, 2034,, 2901, 2934, 1965, 2896 8960
10.05.2023r.

92 AB.6743.346.2023 2023-05-15 Kulińska Edyta Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7m3 wraz z przyłączem do budynku mieszk. jedn. oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku w miejsc. Nowy Ciechocinek, dz. nr 120/2
9181
15.05.2023r.

przyjęto milcząco dnia 18.05.2023r.
93 AB.6743.347.2023 2023-05-15 Jóźwiak Agnieszka i Szczepan Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o poj. V=4,85m3 na gaz płynny propan z przyłącze do użytkowanego budynku mieszk. jedn. i instalacji gazowej wewnątrz tego budynku w miejsc. Poczałkowo, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 208/4 9226
15.05.2023r.

94 AB.6743.348.2023 2023-05-15 Sime Polska Sp. z o.o. Budowa gazociągu ś/c do 0,5MPa w m. Aleks. Kuj. ul. Wojska Polskiego, ul. Wspólna, m. Aleks. Kuj., dz. nr 1743, 1732, 1729, 3360, 1313, 1383, 1339 obręb m. Aleks. Kuj., 1045/10 obręb Łazieniec, gm. Aleks. Kuj. 9143
12.05.2023r.

95 AB.6743.353.2023 2023-05-17 Nowak Elżbieta Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego zasilanej ze zbiornika o poj. V=2,7m3 wraz z wewnętrzną instalacją gazową na gaz płynny w budynku mieszkalnym jedn. w m. Aleks. Kuj. przy ul. Wierzbowej, dz. nr 4056
9317
16.05.2023r.

96 AB.6743.354.2023 2023-05-17 Kotlarz Damian Budowa zbiornikowej instalacji gazowej 2700l wraz z przyłączem oraz wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszk. jedn. w miejsc. Koneck, dz. nr 112/4 9319
16.05.2023r.

Przyjęto milcząco dnia 24.05.2023r.
97 AB.6743.355.2023 2023-05-17 Kraszewska Małgorzata Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszk. jedn. w m. Aleks. Kuj. ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1269 9321
16.05.2023r.

przyjęto milcząco dnia 24.05.2023r.
98 AB.6743.356.2023 2023-05-17 Sikorscy Maria i Janusz Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszk. jedn. w m. Ciechocinek ul. Kolejowa, dz. nr 1630 9320
16.05.2023r.

przyjęto milcząco dnia 30.05.2023r.
99 AB.6743.362.2023 2023-05-18 Kościńska Maria Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszk. jedn. w m. Ciechocinek ul. Nieszawska, dz. nr 1386/13, 1386/12, 1386/6 9549
18.05.2023r.

Przyjęto milcząco dnia 29.05.2023r.
100 AB.6743.363.2023 2023-05-18 Fabiszewska Leonarda Budowa zbiornikowej instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej dla budynku mieszk. jedn. w miejsc. m. C-nek ul. Wł. Jagiełły, dz. nr 328/4 9548
18.05.2023r.

przyjęto milcząco dnia 29.05.2023r.
101 AB.6743.366.2023 2023-05-22 Jankowska Ewa Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszk. jedn. w m. Aleksandrów Kuj. ul. Dworcowa, dz. nr 1620, 1628 9692
19.05.2023r.

102 AB.6743.367.2023 2023-05-22 Sołtysiński Zbigniew Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszk. jedn. w m. Aleksandrów Kuj. ul. Kochanowskiego dz. nr 2304
9693
19.05.2023r.

103 AB.6743.368.2023 2023-05-22 Budny Jan Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszk. jedn. przy ul. Związkowców w m. C-nek, dz. nr 2484 9695
19.05.2023r.

104 AB.6743.369.2023 2023-05-22 Sime Polska Sp. z o.o. Budowa gazociągu ś/c do 0,5MPa w m. Odolion, gm. Aleks. Kuj. ul. Krótka, Zielone Zacisze, dz. nr 520, 544, 27/9, 27/11 9691
19.05.2023r.

przyjęto milcząco dnia 30.05.2023r.
105 AB.6743.370.2023 2023-05-22 Sikorska Danuta Budowa zewnętrznej instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem gazu o poj. 4850L do istniejącej celem zasilania wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym w miejsc. Słońsk Dolny, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 127/11 9742
22.05.2023r.

106 AB.6743.373.2023 2023-05-24 Chmielewska Grażyna Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszk. jedn. przy ul. Szkolnej, miejsc. Stawki, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 23/19
9882
23.05.2023r.

107 AB.6743.374.2023 2023-05-24 Liberacki Władysław Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszk. jedn. przy ul. Szkolnej, miejsc. Stawki, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 31/6 9881
23.05.2023r.

przyjęto milcząco dnia 29.05.2023r.
108 AB.6743.377.2023 2023-05-25 Dwojak Patryk Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszk. jedn. przy ul. Szczygłowskiego, m. Aleks. Kuj., dz. nr 2169 9961
24.05.2023r.

109 AB.6743.383.2023 2023-05-29 Kamiński Henryk Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszk. jedn. przy ul. Związkowców, m. C-nek, dz. nr 2518 10119
26.05.2023r.

110 AB.6743.384.2023 2023-05-29 Urbański Jan Budowa zbiornikowej instalacji na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem o poj. 4850dm3, zasilający instalacje gazową w budynku mieszk. jedn. Wewnętrzna instalacja gazu w miejsc. Kolonia Łowiczek, gm. Bądkowo, dz. nr 29 10161
29.05.2023r.

111 AB.6743.389.2023 2023-05-30 Olejnik Bożena Budowa zewnętrznej instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem gazu o poj. do 2700l i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszk. jedn. w miejsc. Konradowo, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 34/28 10281
30.05.2023r.

112 AB.6743.391.2023 2023-05-30 Czerwiński Wiesław Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszk. jedn. przy ul. Osiedlowej, w miejsc. Stawki, gm. Aleks. Kuj., dz. nr 64/2
10253
29.05.2023r.