Geoportal powiatu aleksandrowskiego
Pomoc      Strona Wydziału Geodezji        Procedury załatwiania spraw         podgik@aleksandrow.pl        Wykaz firm geodezyjnych         Sprzedaż
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granice administracyjne
OpenStreetMap >Info<
Nazwy obrębów
Mapa zasadnicza
Tereny zamknięte PKP
Tereny zamknięte wojskowe
sytuacja terenu
ZUDP
zieleń
rzeźba terenu
Uzbrojenie
Benzyna
Ciepło
Energetyka
Gaz
Kanalizacja
Telekomunikacja
Woda
Inne sieci
Sieci naftowe
Sieci niezidentyfikowane
Kanały, budowle podziemne
Słupy i maszty
Uzgodnienia ZUDP
BDOT
GESUT
Mapa Ewidencyjna
Granice działek
Kontury klasyfikacyjne
Budynki
Nazwy ulic
Adresy
Funkcje budynku
Działki Ewidencyjne
Granice działek
Numery działek
Adresy i budynki
Budynki
Nazwy ulic
Adresy
Drogi
Drogi Krajowe
Drogi wojewódzkie
Drogi powiatowe
Drogi gminne
Autostrada A1
Plan zagospodarowania
Obszar rewitalizacji
GUS
Rejony GUS
Obwody GUS
Gminy w kolorach
Ortofotomapa
2011
2015
Plan urządzania lasu
Mapa glebowo-rolnicza
Melioracje szczegółowe
Melioracje - zbiorcze
Melioracje - sączki
Strefy uzdrowiskowe:
A B C
Strefy ochrony wód:
- wewnętrzna
- zewnętrzna
Natura 2000
Grunty rolne w kolorach
Podzialka
Zabytki
Zabytki powiatu
Ochrona konserwatora
Elektrownie wiatrowe
Studium - Gmina Aleksandrów Kujawski
Instytucje
instytucje
apteki
straż pożarna
policja
zarządzanie kryzysowe
szpital
pogotowie
ośrodki zdrowia
pomniki przyrody
Biblioteki
Cmantarze
Domy kultury
Kościoły
Poczta
Szkoły gimnazjalne
Szkoły podstawowe
Szkoły ponadgimnazjalne
starostwo Powiatowe
Urzędy Gmin
Urzędy Miast
Krzyże kresek (skala 1:500)
Działki na sprzedaż
Decyzje o warunkach zabudowy
Użytki ekologiczne

Zmiana kolejności i przezroczystości

Uwagi prawne

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg